Andělské techniky

Andělská technika pro uskutečnění zamýšlených cílů

 • provedeme akt věnování
 • vyvoláme přítomnost anděla strážného skrze tichou upřímnou prosbu; nepokračujeme dále až do okamžiku kdy intuitivně pocítíme jeho přítomnost (může cítit pohlazení v nitru, zjemnění naší energie, pocit něčí přítomnosti za našimi zády, jemný dotek křídel, …)
 • odstranění všech mentálních překážek a bloků v mysli, které brání našim cílům a přáním v uskutečnění
 • poprosíme anděla strážného o pomoc při odstraňování překážek
 • vizualizujeme si náš blahodárný cíl
 • představujeme si sebe sama v okamžiku splnění tohoto přání (cíle), uvědomujeme si všechny emoce, které v tomto okamžiku prožíváme
 • umocníme naši představu o energie a emoce (štěstí) lidí, kteří sdílí radost ze splnění cíle s námi; zaměříme se na všechny prožitky a informace, které přicházejí ze sféry smyslů (jako např. ovace, pochvala,…)
 • udržujeme obraz dokončeného cíle (splněného přání)
 • celý výjev, sféru úspěchu, transformujeme do oblasti duchovního srdce (vprostřed hrudi)
 • požádáme o požehnání a pomoc andělů
 • vyčkáme na telepatickou odpověď, kterou pocítíme skrze pocit vnitřní vznešenosti a radosti, nebo jako stav smíření se, stav ve kterém milujeme naši bytost, apod.
 • vyciťujeme dokončení cíle
 • poděkujeme andělům za pomoc

Úspěch vyzařuje z anaháty mocné světlo do okolí až do míst, kde se setká s náručí andělů. Ti jsou podporováni a obklopováni fialovou září, která se rozplývá do makrokosmu. V momentě, kdy se nám světlo ztratí v nekonečnu, vstaneme a trochu se projdeme, stačí udělat pár kroků. Přání je splněno. Cíl je dosažen.

andele1.jpgAndělská technika pro založení nového či očištění stávajícího vztahu

 • provedeme akt věnování
 • zapálíme obřadně první svíčku a skrze upřímnou tichou prosbu v duchu přivoláme našeho anděla strážného např. touto formulí:
 • "Přivolávám svého strážného anděla, aby podpořil tuto terapii pročišťování mého vztahu s …"
 • zapálíme druhou svíčku
 • "Přivolávám anděla strážného … (nějaké osoby), aby i on podpořil terapii pročišťování a léčení našeho vztahu."
 • do třetice, nyní již bez svíčky, přivoláme strážného anděla vztahu:
 • "Přivolávám teď božskou přítomnost anděla našeho vztahu, aby byl přítomen na této terapii, léčení a pročišťování tohoto vztahu."
 • nabídneme tento způsob léčení vztahu božskému světlu
 • představujeme si osobu s níž se chceme harmonizovat a snažíme se vnímat její momentální přítomný stav, snažíme se zachytit všechny její pocity v tuto danou chvíli, zda je zrovna veselá, smutná, citlivá, či přemýšlivá,…; procházíme všechny tyto její nálady jenž nás napadají a vytváříme celistvý obraz druhé osoby tak, jak ji známe
 • prosíme strážného anděla dané osoby, aby nám řekl, co je nutné vykonat pro to, abychom očistili nebo získali vztah s touto osobou
 • přejdeme vědomě do stavu, ve kterém jsme připraveni přijmout libovolné znamení, ať již vizuální, sluchové povahy, či v podobě intuice, vnitřního hlasu, skrze komunikaci s andělem
 • odbouráme všechny (rozumové) kritické postoje a odmítání mysli, zaujmeme otevřený a oproštěný stav důvěry
 • dále se zeptáme vlastního anděla strážného, co máme vykonat pro to, aby se vztah uzdravil nebo vznikl
 • v tichém vyčkávání si uvědomíme si odpověď
 • poděkujeme
 • informace které jsme obdrželi "zabalíme" a v podobě dárku pošleme (mentálně) druhé osobě a pozorujeme její reakce

Je důležité během terapie nejenom vyslechnout andělská poselství, ale také snažit se těmito radami řídit, naplňovat je a pozorovat, jaké změny přicházejí do našeho života(!)

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU