Tajemný a netušený dar úsměvu

Tomu, kdo pochopí tyto aspekty, se smích odhalí jako jednoduchá a hluboce transformující duchovní metoda:

1. Upřímný a spontánní úsměv nás nic nestojí, zato je zdrojem mnoha blahodárných účinků jak pro osobu, která ho věnuje, tak pro toho, komu je směřován.

2. Úsměv obohacuje svého příjemce skrze tajemný proces blahodárné rezonance aniž se kdy stane, aby o něco ochudil svého dárce.

3. Také osoba, která úsměv dává, čerpá užitek z harmonického stavu uvnitř svého vnitřního vesmíru, který v ní úsměv vyvolává.

4. Úsměv může trvat vteřiny, hluboká a okouzlující vzpomínka může vydržet celý život, aby pokaždé když je vyvolána odhalila nevyslovitelný stav touhy a stesku po něm.

5. Nikdo není natolik bohatý, aby se obešel bez toho co mu může okouzlující představa spontánního a upřímného úsměvu nabídnout. Nikdo není natolik chudý, aby nemohl darovat spontánní úsměv.

6. Úsměv vykouzlený na lidské tváři je všude vítaný.

7. Spontánní a upřímný úsměv dělá tvář ženy jakoby mávnutím kouzelné hůlky krásnější a přitažlivější.

8. Každý kdo se často směje zjišťuje, že život mu odpovídá jako zrcadlo. Pokud se lidé často smějí, život jim v pravý okamžik nabídne jejich vlastní obraz, který vyzařuje tajuplnou euforii.

9. Krásná a vitální žena, toužící v sobě probudit stav Shakti, by měla spontánně být úsměvná, protože skoro každý okamžik jejího života se musí stát usměvavým štěstím.

10. Věčně sevřená a rozmrzelá tvář, která se nikdy neusměje, je nepřímým důkazem ztvrdlého srdce v němž a skrze nějž se nemanifestuje žádná láska.

11. Všechny úsměvy, které kolem sebe dnes šíříme, v sobě obsahují zárodek nevyhnutelného štěstí, které nastane v blízké budoucnosti.

12. Nikdy bychom neměli plně důvěřovat někomu, kdo se nikdy nesměje.

13. V případě nádherné, sympatické ženy, vyzdvihuje úsměv její kouzlo a činí ji takřka neodolatelnou.

14. Přirozeně, skrze magické kouzlo, úsměv volá po úsměvu.

15. Krásná odhalená žena se vždy stane ještě kouzelnější, když nechá na své tváři zářit spontánní a účastný úsměv.

16. Lidé kteří se v životě často smějí s radostí zjistí, že také život se na ně usmívá nazpět.

17. Život vítá ty, jež přicházejí s úsměvem. Usměvavá tvář je skoro vždy známkou usměvavého srdce.

18. Spontánní a upřímný úsměv probouzí v bytosti optimismus, protože optimismus vpravdě vyvěrá ze srdce.

19. Nečekejte až budete šťastní, abyste se mohli začít usmívat! Nabídněte svůj úsměv všem, kteří si to zaslouží, k jejich štěstí.

20. Spontánní a upřímný úsměv je v porovnání s elektřinou zcela zdarma, přesto vytváří tajuplné andělské světlo.

21. Lidé si většinou neuvědomují dobro, které jim spontánní a upřímný úsměv může nabídnout.

22. Spontánní a upřímný úsměv je nepeněžitým darem, který může dát kdokoliv, ať bohatý či chudý, mladý či starý, šťastný či nešťastný.

23. Spontánní a upřímný úsměv může být darován kdykoliv a je každým přijat s radostí.

24. Spontánní a upřímný úsměv je nevysloveným půvabným sdělením, které je projeveno univerzálním jazykem, kterému každý rozumí.

25. Spontánní a upřímný úsměv zahrnuje v tajuplné sféře svého projevu poselství, které nikdo kromě zlých lidí nemůže odmítnout.

26. V případech lidí, kteří se mají rádi, dává spontánní a upřímný úsměv vzniknout radostným a milým emocím.

27. Spontánní a upřímný úsměv navozuje stav rodinného štěstí.

28. Spontánní a upřímný úsměv je citlivým a univerzálním znamením opravdového přátelství.

29. Spontánní a upřímný úsměv je pro znaveného oázou klidu.

30. Spontánní a upřímný úsměv vyvolává odvahu a naději v deprimované a zkroušené duši.

31. Spontánní a upřímný úsměv je útěchou zarmoucenému srdci.

32. Spontánní a upřímný úsměv je opravdovým přírodním lékem, který má matka Příroda vždy k dispozici na všechna trápení.

33. Pokud se dostaneš do situace kdy ti někdo odpírá úsměv jenž si zasloužíš, prokaž svoji štědrost a usměj se na něj bez zaváhání.

34. Nikdo vskutku nemá větší potřebu úsměvu než ti, kdo zrovna nevědí jak ho nabídnout ostatním.

35. Spontánní a upřímný úsměv, který je nabídnut a také řádně přijat, probouzí bezprostředně mezi jeho účastníky stav tajuplné jednoty a sympatie.

36. Kdykoli můžeme dát našemu andělu strážnému nádherný dar tak, že si jej budeme s láskou v naší tváři vybavovat a jakmile ucítíme jeho přítomnost, nabídneme mu spontánní a upřímný úsměv plný vděčnosti za jeho pomoc a ochranu, kterou nám poskytuje.

37. Každodenní projevování spontánního a upřímného úsměvu nám usnadní přístup k určitým duchovním odhalením a v pokročilé fázi, když se naše zkušenost v tomto směru stane značnou, vytvoří v našem vnitřním vesmíru záhadný úsměv moudrosti.

NAHORU