Anděl strážný

Boží láska a soucit k jeho stvořením je tak velká, že každého z nás obdařil strážným andělem. Pomáhají nám zdárně překonávat různé životní zkoušky. Pro každého z nás jsou průvodci, ochránci a motivující kamarádi. Podle aspirace každé lidské bytosti je vztah s andělem strážným tím nejhlubším a nejintimnějším, dokud není nalezen duchovní průvodce.

andele5.jpgNaši strážní andělé jsou nám vždy po boku a můžeme je požádat o pomoc kdykoliv se ocitneme v úzkých. Touží nám pomáhat, jenom je o to musíme poprosit. Posláním našeho anděla strážného je doprovázet a inspirovat nás a poskytovat nám duchovní impulsy během celého našeho života.

Aby ještě více zdůraznila roli a velmi důležitou pomoc našeho strážného anděla tvrdí křesťanská tradice, že za určitých podmínek (například když po něm toužíme obzvlášť horlivě) může strážný anděl rychle a důkladně zakročit ve prospěch našeho duchovního vývoje, dokonce pro nás může i získat boží milost k odpuštění našich chyb.

Jednoduchým, všem dostupným a velmi účinným způsobem k otevření našeho srdce božskému vedení a ochraně strážného anděla je modlit se k němu.

Strážný anděl pomáhá každému z nás překonávat různé nižší sklony nebo odchylky od naší duchovní cesty, kterým neustále čelíme. Pomáhá nám přeměnit celý náš život v dobro. Uvědomování si spojení s andělem strážným může být prvním krokem k Bohu, který může lidská bytost učinit.

Záznam přednášky: O strážném andělu

Nejdříve budeme mluvit o tom, komu je určena tato přednáška. Můžeme třeba podle jejich vztahu k andělům rozlišit tři různé kategorie lidí. První jsou ti co vůbec nevěří v jejich existenci, potom ti co v ně věří - a tady můžeme rozlišit více možností: někteří věří na základě svých myšlenek, jiní je vnímají srdcem, ..., ale obecně nějakým způsobem přijímají přítomnost andělů. Třetí kategorií jsou ti co je nejen připouští, ale také s nimi nějak pracují a jejich život je již s anděly pevně propojen.

Tato přednáška je hlavně pro ty z druhé kategorie, těm prvním nemám moc co říct, třebaže jenom přišli aby si poslechli něco zajímavého, ale spojení s anděly anebo praktické možnosti práce s nimi vychází z podmínky, že věříme v jejich existenci. Tato víra přichází často lidem spontánně, díky různým událostem v jejich životech nebo díky jiným lidem a jejich zkušenostem, díky četbě, anebo díky zapojení se na duchovní cestu, která předpokládá propojení se světem andělských bytostí. Jsou různé důvody proč člověk přijímá skutečnost andělů anebo ne, a pro ty co připouštějí existenci tohoto světa je právě určena tato přednáška. Ti co s nimi již pracují toto vše už většinou znají.

Jak už jsem řekl, první krok pro navázání vztahů s anděly je pevná víra v jejich existenci. V opačném případě naše pochybnosti a určitá necitlivost až hrubost v tomto směru bude velkou překážkou v tom, abychom je nějak vnímali. Je to podobné jako kdybychom po někom chtěli aby nás hladil a my přitom na sobě měli brnění. On nás sice může hladit, my však nebudeme cítit nic, i když bude dělat svoji práci velmi dobře, železné brnění nic nepropustí.

andele3.jpg Jestliže připouštíte jejich existenci jenom mentálně a nic v tomto směru dále neděláte, může to být z toho důvodu, že o nich nemáte správné informace, o tom co jsou to vlastně andělé a co dělají, protože kdyby jste věděli kdo vlastně jsou, jaký je jejich úkol a co dělají, tak od té chvíle by to byla otázka minimální inteligence používat vaši energii, smysly a celou bytost k tomu, abyste se s nimi spojili. Dostalo by se vám tak totiž velké pomoci. Co vlastně dokážou tito andělé? Když to poznáme tak ti co už v ně věří a myslí si že mají svého anděla strážného by měli být ohromeni a říct si, že pokud je anděl strážce tak mocný a může pro mě udělat tolik věcí, proč toho nevyužít!

Andělé jsou bytosti, které náleží do velmi vysoké úrovně celého makrokosmu. Patří v rámci této obrovské hierarchie k nejvyššímu stupni vědomí, na velmi vysokou úroveň, mohli bychom ji nazvat příčinnou či kauzální úrovní, což jim například umožňuje aby se narozdíl od lidí pohybovali velmi snadno v prostoru i v čase a díky tomu jsou schopni vykonávat celou řadu věcí a různě nám pomáhat.

Často jednají na základě vlastního rozhodnutí, které je ovšem v souladu s boží vůlí, nebo dejme tomu se spravedlností v celém tomto vesmíru. Jejich jednání nás může zachránit od nějaké nehody či neštěstí, anebo mohou zmenšit dopad takové situace. Nejčastěji však, protože se nedostáváme tak často do kritických situací a žijeme svůj běžný život, jsou andělé neustále nablízku. Anděl strážce je neustále poblíž a čeká na naše zavolání. Je tomu tak na základě jednoho z nejvyšších a nejkrásnějších zákonů v celém vesmíru, totiž že každý člověk má vnitřní svobodu.

Ti co přijímají skutečnost andělů jenom mentálně by měli vědět, že se mohou hlouběji propojit s těmito anděly, kteří představují velmi silné bytosti a převažující úlohou anděla strážného je zkrátka to, aby nám pomáhal. Představte si ohromující, vznešenou, velkou bytost, velmi mocnou a čistou, která si přeje nám pomáhat za předpokladu že o to budeme stát. A nemusí být tak obtížné učinit další krok, prakticky se s takovou bytostí spojit. Pro ty co už citově vnímají skutečnost andělů je to mnohem snadnější, protože není možné aby jejich prosba, která vychází ze srdce a která žádá pomoc u anděla, nedošla v jejich životě nějakého naplnění. Lidé co se nikdy neobrátili na anděla strážného by si měli uvědomit jak velká škoda to je, protože řada věcí které se snažíme v životě zvládnout by tak byla mnohem snadněji dosažitelná.

Je zapotřebí víra v srdci v to že je to tak, že existuje, že se na něj můžeme obrátit. Přitom andělé mají velice vytříbenou strukturu, jsou velmi svatí a z toho důvodu člověka který se zabývá hrubými věcmi, ačkoliv mentálně připouští nebo někdy i cítí jejich existenci, ani nenapadne že se na ně může obrátit. Jeho povaha mu to zakazuje, nenaladí se na ně. Velkou překážkou pro nás tady na Zemi je právě hmota. Ačkoliv andělé působí v hmotě, sami hmotní nejsou a to je velký rozdíl mezi námi a anděly. Nezbývá než jen vnitřně žádat v srdci, abychom měli přístup na jejich úroveň a mohli čerpat jejich pomoc. Může být tak obrovská, zkusím použít nějaké přirovnání. Je to jakoby někdo vlastnil kapesní počítač který má řadu funkcí a dostane se do situace kdy potřebuje spočítat nějaký složitý příklad. Řekne si, sice mám ten počítač, ale budu to počítat na papíře, místo toho aby jen namačkal pár kláves a bylo hotovo.

Takto ztrácí člověk, který se příliš zabývá hmotnými věcmi. Netvrdím že nemusíte vynakládat úsilí v hmotě, říkám jen že je třeba jednat inteligentně. A proč nepožádat pomoc od někoho, kdo je vždy po ruce a jen na to čeká? K tomu je potřeba abychom se dokázali do toho pustit, na anděly se naladit. Lidé většinou směřují 90% veškerého úsilí k hmotě a jen malá část zahrnuje nějakou duchovní praxi, vyšší krásné myšlenky, nebo podobně. Nevykládají toto úsilí protože jsou příliš unaveni hmotou na to, aby mohli cvičit. A to je překážka, kterou není nutné odstranit, ale transcendovat. Pokud víme že chodíme každý den unaveni z práce a pak nemáme čas ani na jógu, ani na duchovno, jen koukáme na televizi a pak usneme, pak je jasné že hmota nás bere příliš. Náš život je výlučně hmotný. Je potřeba dávat pozor na to, abychom měli ještě nějakou svěžest se zabývat duchovnem.

Třebaže vás zajímají andělé, zajímá vás jóga, ale přitom těmto zájmům nedáte žádný prostor, protože 90 % času a úsilí jde na to, abyste měli peníze, měli bydlení, ... Ale potom máte velmi malou šanci abyste naplnili ostatní zájmy. Nechci říct, že jsou důležitější, i když pro mě jsou, protože tak můžeme získat věci které zůstanou život za životem, jiné věci, třebaže do nich investujeme tolik času, nevydrží tolik, ale o tom není tato přednáška. Říkám jen, že pokud vás hmota tolik zaneprázdňuje máte malou šanci, i když i ze srdce věříte, abyste v sobě udrželi takovou rezonanci, naladění na to svaté. A proto na to časem zapomenete.

andele6.jpg Jsou lidé kteří se například cítí být sami. Jak by se někdo mohl cítit sám, pokud má stále se sebou anděla strážného? Buď nevěří nebo je to právě hmota která zasáhne a on se nedokáže na něj naladit. Přemýšlejte proč je tolik dětí, a to je spousta případů, kteří mluví o svém příteli, který je stále poblíž a když ho chtějí přivolat stačí pomyslet a ihned se zjeví, poradí jim nebo pomůže. Ostatní lidé nic nevidí, neví o co jde, ale pro ně je to skutečnost, protože mají tak čisté srdce a hmota pro ně není ještě tak důležitá jako pro nás.

Smyslem této malé přednášky je sdělení, že máte svého anděla a ten vám může v životě kdykoliv pomoci. Stačí ho zavolat a může nám pomoci v zaměstnání, ve vztahu, v jakékoliv oblasti, je jen potřeba poprosit ho. Ale ne anemicky, tak že po skončení přednášky půjdete domů a večer se budete modlit k andělu strážnému, ale další večer už budete unavení, zapomenete a příští rok na týden andělů si třeba znovu vzpomenete že existují. Takové jednání poukazuje právě na malou rezonanci s tak jemnými světy. Logické by bylo - pokud je tu taková pomoc - tak ji využít, ale nechci nikoho přesvědčovat. Jenom předkládám co je nám k dispozici a jaké důvody nám brání ve spojení.

Od chvíle kdy se dokážete vytříbit a uvědomit existenci světa andělů, nebo pokud jednáte prakticky v tomto směru, bude častěji zasahovat do vašeho života. Třebaže hmota vás směruje jinam, máte přitom vůli či aspiraci, která vás bude inspirovat a začnete jednat ke spojení s anděly. A za nějakou dobu se z toho stane zvyk a přítomnost andělů bude pro vás samozřejmější a budete se k nim obracet přirozeně, skutečně jako na přítele, kterého máte neustále poblíž. Je potřeba jenom překonat určitý práh, nějaká doba, která může být různá, během které do toho jdete s vervou, abyste tento zvyk vypěstovali.

Může nám pomoci, že je tu řada tradicí po celém světě, které potvrzují že máme tuto vyšší bytost. Ať už indiánská, egyptská, ..., skoro všude existuje takový pohled, třebaže to není někdy tak známo. Řada lidí potvrzuje přítomnost těchto bytostí, ale důležité pro nás tady je, aby jsme z toho také něco měli. Můžete pocítit anděla strážného, pokud do toho půjdete ne skrze mysl: „...tak teda teď něco zkusím abych se ujistil jak to je...“ - a když se nic nestane, řeknete že nic takového neexistuje. Přitom se účastnila jen naše plačící mysl, nebylo to opravdově z našeho nitra. Víra, kterou zpočátku vyvoláváme, se navenek může nějakou dobu jevit i jakoby slepá, protože mentální přesvědčení o té skutečnosti máme jen na základě zkušeností jiných lidí, což nám moc nepomůže.

Někdy jsou lidé rádi, když třeba mají doma jenom kočku - aby byl jejich život příjemnější. Ale anděl? Ten je s vámi pořád, jenom není hmotný. Kolik lidí už kvůli hmotě zanechalo duchovní cesty, která by je mohla tolik probouzet, třebaže hmota nemá tak velkou cenu pro jejich duši či ducha. Má cenu pár let v jejich životě, není tak důležitá. Alespoň něco z duchovna přijmout a mít jiný užitek je dobré, mít k němu nějaký vztah, a to může být právě anděl strážce, který je tady pro každého. Nebudeme tady dnes cvičit prakticky, je to jen přednáška, ale důležité je uvědomit si tuto základní věc: jít do toho s vírou v srdci, než se podaří vypěstovat zvyk. A pak se dočkáme spousty překvapení.

andele4.jpg Otázka: Mluvíš o životě ve hmotě, ale kde je ta hranice? Potřebuji přece taky něco jíst, bydlet...

Jsou různé lidé, kteří mají různou karmu a také různou strukturu. Pro každého platí trochu něco jiného. Jsou ale i lidé, pro které platí to co říkal Ježíš když hovořil o květině, o tom jak je krásná, rozdává takto radost všem a přitom se nemusí o nic starat - Bůh to pro ni udělá. Můžete být jako ona. Jsou lidi, kteří nemusí dělat skoro nic a mají všechno. Je různá škála lidí od takovýchto případů až po ty, co by bez tvrdé práce a úsilí nevydrželi dlouho živi. Mnohem častěji se však stává, že se lidé ztrácí v hmotě než že by se ztráceli v modlení nebo v Bohu, mnohem častěji.

Takže kvůli tomu radou je, že i když třeba cítíš že máš investovat „50 kilogramů“ úsilí do hmoty, zkus to trochu snížit, zkus dát 40 ačkoliv si myslíš že je třeba 50. A pokud nestačí 40 a hmota záleží na těch 10ti tolik, znamená to že není tak integrovaná. Většinou lidé přehánějí více do hmoty, než do duchovna, protože se snažíme hmotou překonat vnitřní nedostatky: mám dobré zaměstnání tak získávám sebedůvěru, mám dům tak získávám jistotu, ..., myslíme si že nás hmota bude podporovat stále. Ale za nějakou dobu její působení zmizí. A důležité pak je co jsme my sami o sobě. Andělé nám můžou pomoct najít správnou míru.

Otázka: Kdy je člověku přidělen anděl strážný?

Od narození. Je možné že během života dojde ke změně, ale to se stává jen velmi vzácně, to by člověk musel příliš chtít nebo se tolik vyvinout. Většinou zůstává ten samý pořád, je stále s námi, z našeho pohledu nás „toleruje“... ale on nás nevnímá ve světle nedostatků jako lidé, pro něj jsme něco úžasného o co se on stará a pečuje. Svět andělů existuje od počátku stvoření.

Otázka: A andělé netouží po sjednocení s Bohem?

Přítomnost Boha na jejich úrovni je tak silná, že u nich není tento „problém“ a je to jejich role, aby se projevovali skrze jeho vůli pro nás. To je jejich smysl. I oni mají vnitřní svobodu a sami se takto rozhodli. To vysvětluje existenci padlých andělů, kteří se rozhodli činit něco jiného a získali karmu. Ale dokud činí boží vůli jsou mimo karmu. A anděl strážný nemá jen jediný úkol, dovést nás k Bohu, jsou i další. Je možnost aby se vyvíjeli i jiným způsobem. Většina z nich udržují boží vůli a vykonávají svůj úkol, ale to není nic tak malého. Není tak snadné udržovat takovou svatost. A někteří mají úkoly týkající se celého makrokosmu.

Naše ego spojené s myslí může mít představu, že se nemají vlastně tak dobře, že jsou jako loutky, ale skutečnost je úplně jiná. Nemůžeme to zachytit myslí. Můžeme dělat kroky pro spojení s nimi. Žádat, modlit se... Je důležitější se zapojit, cítit je, než abychom přemýšleli jak se mají a co dělají. To bude jasné, když se s nimi spřátelíme. Za nějakou dobu se tento svět andělů stane tak přítomný, že budete prožívat krásné stavy, ve kterých pocítíte v srdci ohromný stav vděčnosti pro vašeho anděla strážného. Objeví se protože jste se mu otevřeli a žádali jste. Zapojit se a žádat, to je důležité...

NAHORU