a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

MENTÁLNÍ ČIN

Působení skrze osobní rezonanci se subtilní mentální energií z makrokosmu, která způsobí transformaci v mysli, ve tvaru obrazu nebo (a) nápadu. Díky tomu je projektivní a ideacionální. Stejně jako kterákoliv jiná činnost závisí i na důvodu, je směřovaná skrze cíle a má nástrojovou strukturu. Mentální činnosti mají informační obsah a operační základ.

MÉRU

Vrchol nebo „špička světa“, mytická hora nacházející se ve středu vesmíru (makrokosmu). Podle starodávných indických kosmologických zobrazení je Méru místem setkání a zároveň nejvyšším sídlem všech bohů.

MOUDROST

Úplné sebepoznání. Moudrost je stav úplného sebepoznání, zjevení nesmrtelného ducha (átmanu) a naprostá shoda myšlenek a činů, kterých dosahuje člověk, který má dokonale aktivní nejvyšší subtilní silové centrum sahasráru. Nejvyšší moudrosti lze dosáhnout prostřednictvím bohatých duchovních zkušeností, jež jsou prohloubeny důkladnou reflexí a významně uspíšeny souvislým a správným prováděním vyšších etap jógového systému.

MRAVNÍ IDEÁL

Souhrn mravních a duchovních přesvědčení určité osoby, symbol jeho mravních hodnot. Mravní ideál může mít také smysl připojení mysli k určitému nápadu, jde o připojení, které není založeno na přísných rozumových argumentech, ale spíše na citových postojích. Mravní ideál vytvoří stav téměř neustálé blahodárné rezonance se subtilní energií a se subtilní vytříbenou duchovní božskou sférou síly z makrokosmu a umožní mimořádné zvýšení charismatického osobního pole.

MUDRÁ

Pojem mudrá lze doslova přeložit jako „pečeť“ či „znamení“. Představuje vhodné symbolické gesto, které vyvolává jev okultní rezonance®. Je prováděno určitými částmi těla (zejména rukama) nebo prostřednictvím zvláštních tělesných poloh, přičemž jeho cílem je uvedení jogína do rezonance s určitými subtilními energiemi z makrokosmu nebo jeho okamžitá integrace do určitých specifických blahodárných silových sfér či polí.

MYSTÉRIUM

To, co je nevyjádřitelné, hluboké, komplexní a mělo by být kontemplováno v tichu. Mystérium je něco, co by nemělo být sdělováno, co by mělo zůstat v tajnosti, nebo co je zakázáno vyzradit nezasvěcencům. Mystérium je třeba kontemplovat ve stavu hluboké transfigurace, introspekce a ztišení. Nemělo by být sděleno nikomu, kdo nesplnil předběžné podmínky, ani jakkoli prozrazeno.

NAHORU