Úvod ke cvičení ásan

Většina moderních kurzů jógy a současných knih již dnes nereflektuje opravdové tajemství hathajógy. Praxe tohoto dávného jógového systému má totiž za svůj skutečný cíl obnovení rovnováhy a probuzení jemných energií těla a nejedná se ani tak o fyzické cvičení, jako spíše o duchovní praxi založenou na „šakti“, fundamentální vibrační energii každé lidské bytosti.

asany1.jpgHathajóga je jednou z prastarých disciplín jógy. Slovo „hatha“ je složením „ha“ (sluneční, +) a „tha“ (lunární, -), a značí harmonickou jednotu mezi dvěma opačnými aspekty. Praxe jógových pozic (ásan) sleduje tedy harmonizaci a pročištění energetických center (čaker) a kanálků (nádí) v systému lidského těla.

Ačkoliv máme v současnosti k dispozici bohatou literaturu o jógových pozicích, je jí bohužel společný jeden zásadní nedostatek – zaměřuje se výlučně na vnější externí aspekty praxe, zatímco skryté esoterické aspekty cvičení zůstávají netknuty. Jak je to možné? Musíme si uvědomit, že tantričtí mistři, kteří opravdu znají tajemství hathajógy, nikdy neodkrývají své poznání široké veřejnosti a místo toho upřednostňují předávání zkušeností ústně, aniž by je kdy zachytili písemnou formou. Je dobře známo, že dokonce i ta nejslavnější pojednání o hathajóze, jako je Hathajóga Pradipika, Gheranda Samhita či Šiva Samhita, jsou přinejlepším velmi parabolická, aniž by prezentovala jednoduchý a každému srozumitelný popis hathajógy.

Druhou příčinou této nezáviděníhodné situace na Západě je nedostatek hlubokých mystických prožitků většiny dnešních instruktorů jógy a autorů knih. Z toho důvodu je zde o hathajóze šířena řada mylných představ. Ásany nejsou pouze fyzickým cvičením a nejsou dobré jen pro naše zdraví a relaxaci. Rádi bychom vaší pozornosti představili koncept cvičení ásan jakožto duchovních cvičení, a pokusíme se západní kultuře představit zasvěcený či esoterický přístup k jejich provádění.

Tajemství ásan

Subtilní tělo člověka obsahuje sedm hlavních energetických center a řadu těch druhotných. Když jogín provádí nějakou polohu, specifické nastavení těchto čaker vytváří skrze proces rezonance určité spojení se souhlasnými subtilními energiemi z vesmíru. Slovo „rezonance“ pochází z latinského „resonare“, což znamená opakovat zvuk či vibrovat (doporučujeme studovat články o rezonanci v této sekci). Samotný proces rezonance spojuje dva systémy, v našem případě se jedná o bytost jogína cvičícího ásanu (mikrokosmos) a vesmír (makrokosmos), které mají společné určité vibrační frekvence. Ásana tedy pomáhá jogínovi „naladit se“ na některou z nekonečné sféry energií makrokosmu. Za tímto účelem praktikant také během provádění pozice mentálně evokuje požadovaný účinek.

Praxe ásan je přinejmenším stejně tak mentálním cvičením, jako je cvičením tělesným. Vezměme si například bhudžangásanu, pozici kobry. Když jogín provádí tuto polohu, vše, na co má myslet, je pocit či stav „čisté bezpodmínečné lásky“ a musí se přitom soustředit do srdeční čakry. To je tajný klíč k provádění  bhudžangásany, a pokud je použit správně, bude indukovat rezonanci mezi srdečním silovým centrem jogína (anáhatačakra) a odpovídající nekonečnou makrokosmickou sférou lásky (maha-anáhatačakra), čímž bude do srdce praktikanta přenášeno prakticky neomezené množství energie lásky.

Existuje dokonalá shoda mezi čakrami člověka, které se nachází v mikrokosmu subtilního těla, a mezi vnějšími nesmírnými čakrami makrokosmu. Vše, co existuje v makrokosmu, existuje současně i v nás, a to, co neexistuje uvnitř nás, nemůže existovat ani v makrokosmu – to je zákon shody. Ovšemže zatímco na úrovni makrokosmu jsou všechna silová centra dokonale energetizována nekonečnou silou, v mikrokosmu mohou být často skoro nečinná a nacházet se pouze v latentním stavu. Určitá osoba má například teoretickou schopnost zakoušet čistou nebeskou lásku, ale ve skutečnosti jí není schopna prakticky vůbec vnímat kvůli nedostatečné rezonanci se stejným typem energií makrokosmu.

asany2.jpgZákon shody asociuje každou psychickou energii s nějakou formou či tvarem, barvou, posvátnou slabikou či hudebním tónem. Například múladháračakra, silové centrum vitality, je spojena se čtvercem, jílově žlutou barvou a specifickou bídža mantrou (viz seriál článků o čakrách).

Toto je možná poprvé, kdy je zde na Západě veřejně odhalena tato souvztažnost mezi ásanami a silovými centry, a věříme, že tento krok otevře dveře hlubšímu a duchovnějšímu přístupu k ásanám. Dalo by se dokonce říci, že žádná hathajóga není skutečná bez současného uvědomování čaker a meditace na ně.

Nezasvěcený člověk si při pozorování jogína může třeba myslet, že je schopen přímo vidět vše, co k takové ásaně patří. Pravdou však je, že tajemství ásan nespočívá v pozici samotné, ale v duševní koncentraci spojené s jejím prováděním. Nic nemůže být více vzdáleno opravdové praxi jógových poloh, než myslet si, že budu schopen cvičit pouhým napodobováním pozice cvičícího jogína.

Hathajóga je přístupná všem, i zapřisáhlým materialistům

Nikde není řečeno, že začínající studenti hathajógy musí být obdařeni nějakou vírou. Vše, čím by měli disponovat, je otevřenost srdce a mysli. Tak se jim dostane spravedlivé šance těžit z bohatství systému hathajógy. Řada nových studentů přichází na kurz pouze ze zdravotních důvodů a jsou někdy zapřisáhlí materialisté. Přesto může praxe jógy vyústit v hlubší pochopení své vlastní přirozené podstaty či víry. Cvičení hathajógy přináší postupným pročišťováním celé struktury bytosti (od fyzické až k mentální úrovni) všem otevřeným studentům nové schopnosti, pocity a zážitky.

Kundaliníjóga a ásany

Kundaliní je název pro nejzákladnější energetické centrum bytosti. Velké množství jogínů i „běžných“ lidí po celém světě někdy zaznamenalo probuzení této fundamentální energie. Tato „síla“, ačkoliv v rámci západních věd velice málo známá, je hlavním prostředkem pro odhalení nejvyššího Já a dosažení absolutní duchovní svobody. U většiny lidí je kundaliní přítomná pouze v latentním stavu. Nachází se (v neprobuzeném stavu) v oblasti sakrálního plexu (múladháračakra), avšak jakmile je oživena, vyvěrá míchou (přesněji sušumná nádí) vzhůru z jednoho silového centra do dalšího, až postupně dosáhne korunní čakry (sahasráračakra), což je doprovázeno mimořádnými stavy vědomí a prožitky. Zakoušení energie kundaliní však není bez rizika. Její spontánní či náhodné probuzení může mít za následek velké bolesti, nebo dokonce psychické potíže. To je zapříčiněno obrovským energetickým přebytkem v subtilním těle. Různé „nečistoty“ na této jemné úrovni jsou působením kundaliní „spalovány“, což je často bolestivý proces.

Samozřejmě, že pokud je probuzení kundaliní dosaženo v rámci soustavného cvičení hathajógy, kdy jsou čakry a nádí pročištěny pomocí ásan a pránájámy (kontroly dechu), nepředstavuje kundaliní příčinu bolestných prožitků, ale zdroj výjimečné blaženosti a vznešených pocitů. Kundaliní je nejrychlejší cestou k absolutní svobodě a hathajóga představuje nejlepší způsob jejího probuzení, protože jak ásany, tak energie kundaliní působí ve stejných subtilních centrech a subtilních energetických kanálcích.

Otevírání srdce a duše s pomocí ásan

asany3.jpgSprávná praxe hathajógy vede k postupnému probouzení sedmi energetických center. S aktivací prvního (múladháračakra) dosahujeme vynikající vitality. Aktivací svádhišthánačakry jsme schopni harmonických vztahů a zdravé sexuality. Aktivací manipúračakry posilujeme naši vůli. Probuzením anáhaty (srdeční čakry) dokážeme milovat bez omezení a projevovat čistou lásku bez konkrétního objektu. Višuddhačakra nám pak dává stav vnitřní čistoty a hluboké duchovní intuice. Ádžňáčakra umožňuje dokonalou kontrolu subtilního těla, úplné rozlišování a jasnozřivost. A sahasrára usnadňuje spojení člověka s transcendentálním absolutnem, nejvyšším stavem Vědomí. 

Vyrovnáváním ženských a mužských aspektů naší osobnosti a tím, že nás otevírá k blahodárným energiím makrokosmu, usnadňuje hathajóga hluboký proces transformace naší vnitřní bytosti. Lidské vědomí je její praxí rozšiřováno k nekonečnu a srdce je naplňováno blažeností – což jsou reálné zkušenosti lidí, kteří následují tuto cestu.

Cvičení hathajógy

Oproti přístupu, který je běžný ve sportu, není smyslem ásan nutně zvyšování svalové hmoty, síly, rychlosti či vytrvalosti a jógové pozice nejsou zaměřeny na námahu. Vlastně jsou přesným protikladem aerobiku či ostatních sportů. Klíčovým slovem je tu „pružnost“.

Jednotlivé pozice jsou koncipovány takovým způsobem, že svaly se jejich provádění neúčastní. Namísto stahování svalů je ásany prodlužují a klouby a svaly jsou protahovány bez použití úsilí. Je vlastně zcela běžné, že po několikahodinovém cvičení hathajógy praktikující cítí mnohem více energie a vnitřní síly než na začátku seance, což je v protikladu ke sportu, kde se cvičenec na konci cítí unaven a vyčerpán.

Na závěr uveřejňujeme seznam jednoduchých pravidel, která vám mohou být velkou pomocí při cvičení ásan:

 • Praktikujte ásany každý den ve stejnou dobu.
 • Místo na cvičení by mělo poskytovat pocit soukromí a mělo by být mimo dosah jakéhokoliv rušení.
 • Je doporučeno cvičit na podložce (alespoň na dece), která izoluje od chladné či tvrdé podlahy.
 • Před cvičením ásan je nutné provést zahřívací cvičení.
 • Nenechte svou mysl během cvičení dělat, co se jí zamane, ale soustřeďte se do čaker, které odpovídají příslušné pozici. Nezapomeňte, že cvičení ásan je vlastně forma meditace. Pokud se nedokážete správně soustředit, duchovní účinek ásan bude menší než 5%.
 • Po skončení ásany vždy provádějte fázi uvědomování, ve které se snažíte vědomě vnímat a vstřebávat do svého vědomí specifické účinky pozice. Tato fáze bdělého uvědomování je klíčem k úspěšnému cvičení hathajógy.
 • Nepřepínejte se při cvičení. Pozice by vždy měla být stabilní a pohodlná.
 • Než začnete s praxí nějaké pozice, měli byste se seznámit s jejími případnými kontraindikacemi, abyste se vyhnuli zdravotním problémům. Řada ásan má takové kontraindikace a neměli byste na ně nikdy zapomínat.
 • Je mnohem lepší cvičit 20 minut každý den než třeba 2 hodiny jen jednou týdně. Na začátku praxe postupujte pomalu, nechcete zůstat u cvičení jen pár týdnů, chcete jógu cvičit mnoho let.
 • Pokud používáte na cvičení vždy stejné místo a čas, vytvoříte tak příznivé podmínky, které vám budou v tomto běhu na dlouhou trať pomáhat. Když nastane zvolený čas, sami budete cítit určité rozechvění a chuť začít jógu cvičit.
 • Skupinové cvičení je mnohem účinnější než ásany prováděné o samotě. Čím více lidí provádí najednou stejnou ásanu, tím lépe. Důvodem tohoto zvýšeného účinku je stejný „zákon rezonance“, jen v tomto případě 1 + 1 dává ještě více než 2.
 • Nezapomeňte na konci jógové seance vždy zařadit relaxační polohu, abyste energie ze cvičení správě zužitkovali.

Další praktická doporučení pro pokročilé aspiranty naleznete jednak na základě vlastní skutečné praxe, a také vám budou postupně odhalována v rámci kurzu integrální jógy. Hodně štěstí!

NAHORU