Význam uvědomování v józe (2): Pránájáma

Dech je nepostradatelnou podmínkou života. Díky němu v naší bytosti zachycujeme a také shromažďujeme základní vitální energii, nazývanou v józe prána. Přitom čím více se nám podaří učinit dýchací proces vědomým, tím více se přiblížíme samotnému zdroji univerzálního života.

Co se cvičení tělesných pozic (ásan) týče, již jsme si vysvětlili, že pouhé fyzické cvičení, bez ohledu na jeho povahu či komplexnost, nikdy nemůže samo o sobě vyvolat skutečně hluboké změny v bytosti praktikanta. Pokud však cvičení doplníme adekvátním soustředěním pozornosti na vnitřní jevy, které v nás tyto pozice vyvolávají, a pokud si během cvičení uvědomujeme průběh rezonance s příslušnými ohnisky univerza, stane se takové cvičení mocným nástrojem jak naší vnitřní, tak i vnější hluboké transformace.

uvedomovani prana2Stejně tak ani praxe kontroly a rytmizace dechu, tedy pránájáma, pokud ji provádíme jen mechanicky či bez uvědomování subtilních jevů, které přitom nastávají v mikrokosmu naší bytosti, nemůže vést k žádným z blahodárných a výjimečných účinků, které zmiňují starověké jógové spisy. Proto je nutné při pránájámě vždy zaměřovat pozornost na proud vzduchu, jednak vnímat, jak při nádechu a výdechu vstupuje, respektive opouští, naše nosní dírky, a také sledovat celou jeho cestu uvnitř našeho těla. Tento proces uvědomování se podobná metodě, kterou jsme si popsali v první části tohoto článku, kdy jsme popisovali nutnost zaměření bdělé pozornosti na naše fyzické tělo v okamžiku přemísťování do jógové pozice.

Jakmile si dostatečně osvojíme uvědomování proudění vzduchu nosními dírkami, můžeme časem přejít k druhé fázi, kdy se pokusíme uvědomovat si také subtilní složku dýchání. Jmenovitě se budeme snažit vnímat energie, které společně se vzduchem vstupují do našeho těla a vyvolávají specifické účinky námi prováděné techniky pránájámy. Tak jako správně zaujímaná ásana přitahuje díky rezonanci do našeho mikrokosmu konkrétní subtilní energie z makrokosmu, podobně také při správné praxi pránájámy námi obíhají energie zachycené z univerza a vyvolávají v našem vnitřním vesmíru různé změny.

Vliv vědomého dýchání na náš každodenní život

Bdělé, pozorné dýchání, tedy uvědomování procesu samotného dechu, nám nepomáhá pouze při duchovní praxi, ale může nám být obrovskou pomocí v mnoha každodenních situacích.

Řada problémů, se kterými se lidé potýkají, vzniká z důvodu akumulace či vyjadřování negativních emocí, z nichž některé bývají značně intenzivní. Strach, stres, zloba, žárlivost a podobné emoce vyvolávají v mikrokosmu naší bytosti (kdykoliv je projevujeme a intenzivně prožíváme) opravdovou mentální a emocionální bouři a mohou se dokonce podepsat na našem zdraví. Jejich katastrofálním účinkům neunikne žádná část naší bytosti, neboť ovlivňují celý nervový systém, naši imunitu a vylučování vnitřních žláz. Také mysl se při této bouři samozřejmě stává rozrušenou a rozptýlenou, což vede ke zmatku, úzkosti, pocitům sevřenosti apod.

Abychom se vyhnuli těmto bolestným zkušenostem, musíme se naučit vymanit z  proudu destruktivních emocí tím, že při nich okamžitě a záměrně prohloubíme svůj dech a budeme dýchat tak pravidelně a vědomě, jak jen to v daný okamžik dokážeme. Následně zaměříme celou pozornost na své dýchání a uvědomíme si, že společně s vdechovaných vzduchem do naší bytosti vnášíme také očistnou a revitalizující pránickou energii, a že během výdechu necháváme tyto povznesené energie (zachycené z makrokosmu) v naší bytosti volně plynout a rozptylovat škodlivé či negativní energie, které se nás snaží ovládnout, až případně úplně vymizí.

Po relativně krátké době se nám podaří zcela obnovit naši psychicko-emocionální rovnováhu. Začneme v sobě vnímat hluboký mír, mysl se zklidní a na pozadí tohoto jasného stavu se v nás mohou začít vynořovat vyšší vhledy anebo dokonce různá geniální řešení problémů, které tuto krizi vyvolaly. Budeme-li vědomé dýchání praktikovat dostatečně dlouho, můžeme velmi posílit svoji sebedůvěru, entusiasmus, chuť do života, vitalitu a schopnost jednat v souladu se vším, co nás obklopuje.

uvedomovani prana1Metoda zachycování očistných, zdravých a povznášejících energií prostřednictvím silových myšlenek a tvořivé imaginace

Věhlasný český hermetik František Bardon ve své knize „Brána k opravdovému zasvěcení“ uvádí originální metodu vnitřní transformace, která je založena na předpokladu, že vzduch může být impregnován určitými blahodárnými silovými myšlenkami, představami či obrazy. Takto nasycený vzduch na své cestě do plic a při následném putování krevním řečištěm působí po celém těle dvojím způsobem: Nejdříve jsou během nádechu do těla distribuovány hmotné složky vzduchu, které ho tak podporují a vyživují. V druhé fázi pak subtilní složky nadechovaného vzduchu, které jsou nabity příslušnými prospěšnými myšlenkami a obrazy, působí na éterické a astrální tělo a snadno se do nich otiskují. Není potřeba zdůrazňovat, že podstatná zde není kvantita, ale kvalita nadechovaného vzduchu, obzvlášť co se použitých silových myšlenek týče.

Prakticky tato metoda sestává z následujících kroků:

  • Sedneme si pohodlně na židli nebo na zem.
  • Uvolníme své tělo, pomalu a klidně dýcháme nosem.
  • Začneme se soustředit na silovou myšlenku, kterou si přejeme použít. Například si můžeme vizualizovat a uvědomovat, jak s nadechovaným vzduchem proudí do našich plic a do krve zdraví (mír, láska, cokoliv si přejeme do sebe vstřebat).
  • Tato naše vizualizace musí být velmi jasná, prožíváme ji s co největší intenzitou a přesvědčením.

Nadechovaný vzduch prosycený blahodárnou silovou myšlenkou bude rychle vstřebán jak na úrovni fyzického těla, tak i na subtilních úrovních, a náš záměr se stane skutečností. S každým blahodárným stavem, který si přejeme takto v sobě probudit, bychom měli cvičit samostatnou vizualizaci. K další silové myšlence se přesuneme teprve, až se nám podaří osvojit si předchozí stav. Jak během samotného provádění této metody, tak i po jejím skončení, je samozřejmě velmi důležité si bděle uvědomovat všechny subtilní jevy, které se v nás odehrávají.

NAHORU