Jóga – Cesta životem, tisíciletá věda a univerzálně platná praktická tradice

Jógu v dnešní době vyhledává čím dál víc lidí. Někteří ji cvičí, aby se udrželi v kondici, jiní chtějí znovu získat zdraví, další se snaží získat rovnováhu a harmonii v emocích nebo uklidnit svoji mysl, zlepšit její výkonnost a začít lépe poznávat fascinující vnitřní svět v sobě.

Úspěch jógy na Západě je přitom založený na hluboké tisícileté tradici tohoto systému. Jóga je skutečná věda, která je detailně popsaná v tisících různých pojednání. Kdyby se mělo o józe a jejích různých odnožích vyučovat na samostatné univerzitě, musela by mít taková univerzita nespočet fakult a oddělení, aby vůbec bylo možné obsáhnout celou komplexnost jógy.

Skuteční znalci jógy jsou proto často znepokojení současným vývojem a stěžují si, že kvůli velké míře popularizace je na Západě jóga málo pochopená. Někdy je představovaná jenom jako systém cvičení podobný gymnastice, jindy jako jakýsi pseudo-náboženský systém.

To, že je jóga mnohem složitější, než se může zdát ze spousty povrchních informací, které se o ní dnes šíří, by ale nemělo odradit ty, kteří chtějí jógu cvičit. Spíš by to pro ně mělo být známkou, že si vybrali cestu, která pro ně bude opravdovým přínosem skutečně ve všech oblastech života.

joga cesta zivotem1Cvičení jógy nás postupně může dovést k vyváženějšímu, harmoničtějšímu a moudřejšímu životnímu stylu. Ten zahrnuje například zdravou výživu (jogíni jsou laktovegetariáni), respektování určitých morálních principů (nazývaných v jogínské tradici jama nijama), využívání přírodních léčivých prostředků, dokonalou kontrolu sexuálního potenciálu (tzv. sexuální kontinence) a podobně. Samotná praxe pak zahrnuje čtyři důležité prvky: jógové pozice, dechová cvičení, relaxaci a meditaci.

Ásany či jógové pozice

Ásana je statická pozice těla, ve které se snažíme být zároveň pozorní ke svému tělu. Ásany neznamenají mechanické cviky a nejsou jenom záležitostí fyzického těla. Při cvičení ásan zapojujeme jak tělo, tak mysl. A postupně si uvědomujeme, že duchovní probuzení nemusíme hledat mimo svoje tělo, ale právě jeho prostřednictvím a s jeho pomocí. Každý, kdo tyto jógové pozice správně cvičí, v sobě postupně objevuje vnitřní mír a harmonii a značně roste jeho energie a vitalita.

Pokud cvičíme ásany dlouhodobě a vytrvale, můžeme čekat některé z těchto účinků: vnitřní vyrovnanost, sebedůvěru, víc energie, větší odolnost vůči stresu a únavě, příjemný pocit uvolněnosti a relaxace, klid, efektivnější regenerace, hlubší spánek, větší tvořivost a soustředění, nahromadění energie, harmonizaci těla a mysli.

(více o cvičení ásan)

Ásana se stává dokonalou díky intimnímu propojení bytosti praktikanta a celého univerza, ve kterém odeznívá jakákoliv úsilí vynakládané na její provádění.

Vjása

Úplná jógová relaxace

Úplná jógová relaxace je metoda, která nám dopomůže přirozenou cestou dobít energii. Díky tomu se postupně zbavíme únavy, napětí a stresu. Po 15 minutách úplné jógové relaxace se budeme cítit odpočatí, celkově zregenerovaní (jak na úrovni fyzického těla, tak v oblasti psychiky a taky mysli), budeme v harmonii, osvobození od stresu a zůstane v nás pocit štěstí, síly, odvahy, sebevědomí a laskavosti.

(více o relaxaci)

Pránájáma

Pod názvem pránájáma se skrývají tradiční jógové postupy pro kontrolu dechu a řízení dechového rytmu, které vedou k intenzivní celkové energetizaci. Pránájáma může vyvolat i přirozenou léčbu různých onemocnění. V pokročilejších fázích praxe pránájáma umožňuje získat dokonalou kontrolu nad myslí.

(více o pránájámě)

Jógová meditace

Jogín, který praktikuje meditaci, se s lehkostí a odpoutaností obrací sám k sobě, ke svým vnitřním hodnotám. Osvobozuje svoje vědomí, které je díky tomu čím dál víc vystavováno působení blahodárných, subtilních, tvořivých sil z vesmíru, které jsou díky rezonanci přitahovány do jeho aury.

Meditace je spojená s koncentrací. Lepší koncentraci si vypěstujeme, pokud budeme harmonicky rozvíjet svoje mentální síly a pokud bude naše psychika vyrovnaná. Meditace nám pomáhá postupně odstraňovat zmatek mysli, povrchnost, obtíže při soustředění, úzkost, deprese, falešná traumata pramenící z našich předsudků nebo komplexy méněcennosti.

Meditace znamená:

  • udržení klidné mysli
  • udržení vnitřního míru a soustředění bez úsilí
  • vyšší vědomí okolního světa
  • žití v přítomnosti bez starostí o minulost nebo budoucnost
  • překrásnou cestu, plnou inspirace a aspirace, ne jenom cíl

Spíš než abychom se pořád snažili studovat něco dalšího, je mnohem cennější snažit se, abychom nezapomněli to hodnotné, co jsme se už naučili. Přímá praxe je tisíckrát důležitější než teoretické poznání.

učitel jógy Gregorian Bivolaru

(více o meditaci)

Starověké jógové pojednání Tantra Sára uvádí:

joga cesta zivotem2

„Nad těmi, kteří nevědí, jsou ti,
kteří se naučí nebo přečtou,

nad těmi, kteří se naučí nebo přečtou, jsou ti,
kteří si zapamatují,

nad těmi, kteří si zapamatují, jsou ti,
kteří pochopí,

nad těmi, kteří pochopí, jsou ti,
kteří uvedou do praxe,

nad těmi, kteří uvedou do praxe, jsou ti,
kteří mají výsledky,

nad těmi, kteří mají výsledky, jsou ti,
kteří dojdou úspěchu a získají síly,

a nad těmi, kteří dojdou úspěchu a získají síly, jsou ti,
kteří realizují Absolutno a nabudou moudrosti,
skrze níž se vše stane možným.“

NAHORU