Mahávidjajóga - Deset velkých kosmických mocností

mahavidjajoga

Podle tantrické nauky má vesmír pyramidální vibrační strukturu. Tak se na různých úrovních nacházejí různé světy. Každá vrstva disponuje specifickým rozsahem vibrací a vyjadřuje určitou úroveň vědomí. Na vrcholu této ohromné pyramidy se nacházejí základní formy energie (Vidja), nazývané symbolicky "Vesmírné mocnosti" nebo "Bohyně", které hrají prvořadou roli při aktu stvoření, udržování a pohlcování vesmíru.

Disciplíny, které směřují k vnitřní komunikaci s těmito kosmickými silami, jsou známy jako Mahávidjajóga, nebo také Shrividjajóga. Jedná se o nejvyšší základní cesty hlubokého vědění a moudrosti.

Tantrická tradice je charakteristická svým ústředním přístupem k nekonečnému ženskému archetypu, nejvyšší Bohyni, matce vesmíru, což je elementární ženskost jako tvořivá a dynamická síla, polarizující klid vědomí.

V tomto pojetí je každá žena Šakti. Ztělesňuje a manifestuje tajné elementární subtilní síly, které oživují a řídí Kosmos.

Adept tantry nazírá na celý vesmír se svými viditelnými i neviditelnými světy jako na Nejvyšší Matku, Bohyni (Parašakti), která obsahuje definitivní a všemohoucí moc nad projeveným vesmírem a nad všemi stvořeními.

Dle lidských měřítek jsou všechny ženy částmi kosmické Bohyně. Nejvyšší vědomí (Šiva) je uchopováno skrze Šakti.

Dalo by se říci, že deset velkých ženských vesmírných mocností (Dasha Mahavidya) představuje deset základních aspektů charakteru Nejvyšší kosmické matky. Nicméně, každá Bohyně zastává svou specifickou vesmírnou funkci v universální harmonii.

Tradiční sekvence deseti Bohyní je následující:

  • Kálí – mocnost času a soumrak věčnosti
  • Tara – mocnost soucitu a soumrak hněvu
  • Tripura Sundari – mocnost absolutní skvostnosti a krásy
  • Bhuvaneshwari – mocnost prostoru a soumrak přesné realizace
  • Tripura Bhairavi – mocnost aspirace a soumrak osudu
  • Chinnamasta – mocnost obětování a odvahy
  • Dhumavati – mocnost prázdnoty a soumrak marnosti
  • Bagalamuki – mocnost okamžitého zastavení
  • Matangi – mocnost pořádku a soumrak iluze
  • Kamalatmika – mocnost naprostého štěstí

Uskupení deseti kosmických mocností odráží dynamickou jednotu existence, ve které jsou všechny aspekty života - ty nejtemnější, nejčistší, nejsilnější i ty vnitřní - kombinovány tak, aby utvořily celek, obraz jednoty v mnohosti.

Definice "uctívání" (zbožňování)

Esoterická tradice tantry prohlašuje:

Nejvyšší forma uctívání (Param Puja) není v obětování květin apod. nějaké představě, ale je to porozumění pravé podstatě (božskosti spočívání v) Já. Nevyžaduje žádné určité místo nebo čas, má být vykonáváno kdekoliv a kdykoliv, jak je to možné.

Používáme slovo uctívat v tomto významu. Pouze tímto způsobem vede uctívání k duchovnímu poznání, které vede ke sjednocení subjektu a objektu skrze odkrytí podstaty (Samjama).

Mahávidjajóga se vlastně skládá z deseti různých cest porozumění sebe sama a vesmíru, pomocí identifikace s deseti základními energiemi – vědomím vesmíru.

Z tohoto důvodu je našim záměrem sebepoznání určitou cestou, která je nám spřízněná, takovou, která nejlépe vyhovuje naší osobitosti. Tantra odhaluje, že Nejvyšší bytí může být dosaženo pomocí libovolné z těchto vesmírných sil.

Více informací o této nauce najdete v samostatné sekci Mahavidja

NAHORU