Co je sexuální kontinence?

kontinence6.jpg Sexuální kontinence předpokládá úplnou kontrolu a uvědomování sexuálního potenciálu během milování. Milenecký pár tak může prožívat úplné spojení s mnohonásobnými orgasmy, avšak jejich milostné spojení není završeno ejakulací u muže ani ztrátou pohlavních výměšků u ženy. K ejakulaci během orgasmu dochází pouze za účelem plánovaného zplození potomka.

V západní společnosti je podobný přístup někdy znám jako „coitus reservatus" nebo tzv. Karezza. Tyto techniky doporučují při návalu intenzivní erotické energie zklidnění. Během těch pauz má ztopořený lingam zůstat nehybný uvnitř jóni, zatímco se milenci těší ze vzájemného propojení a oběhu erotických energií. Dr. Alice Bunker Stockham například udává, že skrze tuto techniku je možné dosáhnout mladistvosti, dlouhověkosti a silnější vitality.

Plná kontrola, jak ji známe z tantry, má však obecnější charakter. Kromě tělesné roviny zahrnuje i kontrolu jemně-hmotných složek bytosti (emoce, myšlenky) a pod vedením kompetentního průvodce se stává nástrojem pro duchovní vývoj.

Pro ženu je kontrola sexuální energie většinou spontánním aktem a pouze ve výjimečných případech vyžaduje jistý minimální trénink. Na druhou stranu, pro muže je plná kontrola sexuálního potenciálu a zadržení ejakulace většinou běh na delší trať a vyžaduje soustavný a pilný nácvik.

Plná kontrola sexuálního potenciálu je pravděpodobně největším objevem v dějinách lidstva. Větším, než vynález ohně, kola či teorie relativity. Zatímco všechny tyto vynálezy nám pomáhají měnit okolní prostředí, plná kontrola sexuálního potenciálu uvolňuje obrovskou energii dřímající přímo v našich tělech. Byla známa již císařům staré Číny, kteří ji drželi v přísné tajnosti, aby si za její pomoci snáze udrželi moc.

Pozor! Vědomé blokování úniku sexuální energie díky zadržování sexuálních výměšků nemá nikdy za následek neplodnost. Pokud si pár přeje zplodit dítě, muž může mít orgasmus i s ejakulací. Výzkumy dokonce dokázaly, že potomci párů, které praktikují sexuální kontinenci, bývají zdravější a silnější.

A co se děje se spermatem u mužů, kteří se milují pouze s plnou kontrolou sexuálního potenciálu? To je jedna z nejčastějších otázek u lidí, kteří o ní slyší poprvé. Dlouhodobé zadržování semene, aniž by mohlo být jakkoliv škodlivé, vede k biologické transmutaci samotného spermatu. Tak je za normální tělesné teploty uvolňováno velké množství energie, která může být vedena do vyšších úrovní člověka. K tomu dochází, pokud je zádrž semene doprovázena následným adekvátním cvičením pro zjemnění a zdvihání - sublimaci - energie, obzvlášť technikami, jaké známe z hathajógy, či skrze intelektuální námahu a i jinými způsoby. Namísto toho, aby zádrž semene způsobovala nějaké  somatické potíže, stává se „palivem" pro naši transformaci.

Blahodárné účinky, které praxi sexuální kontinence doprovází, budeme vnímat odlišně podle toho, do jakých silových center (čaker) takto vzniklou energii během sublimace směřujeme.

Přečtěte si také otázky a odpovědi na téma milostné kontinence

 

NAHORU