Co je (a co není) tantra

V případě, kdy je tantra praktikována v páru, lze mluvit o jistém druhu společné meditace, která spontánně vyvěrá ze spojení ženských a mužských aspektů a která je podporována sexuální energií. Je to pozvání ke znovunalezení posvátného rozměru milostného spojení a také způsob, jak nechat tělo, duši a vědomí společně rezonovat. Něco takového není možné dokázat za jediný den. Jedná se o cestu, které se musíme účastnit každou minutou. Tantra je umění intenzivního prožívání každého okamžiku života, jako by měl být tím posledním, co prožijeme.

Tantra je oslavou života, svátkem „TADY A TEĎ“, bez ohledu na to, co a jak se děje. Je to kult života a přírody, kde není nic potlačováno: vnitřní a vnější aspekty, radost, zármutek, smích, pláč, zlost, víra, pochyby, stíny ani světlo. Tantra není puritánská, ani zvrácená, obojí je totiž jen vektorem toho druhého. Je prostě to, co je – a je tím zcela vědomě.

tantra2.jpgTantra rovněž není sexuálně vzdělávacím kurzem, ani antikoncepční metodou. Pokud jsou sledovány pouze tyto aspekty, kouzla tantry nemůže být dosaženo. Je pravdou, že určitý druh dýchání a další pomocné techniky dokáží zabránit ejakulaci a prodloužit milování. Muž tak nicméně podobným přístupem riskuje ztrátu spontánnosti, nevinnosti a své nezkrotnosti. Kontrolu převezme mysl a prostor na meditaci je vytlačen. Esencí tantry totiž není žádná technika, ale LÁSKA; je to modlitba; otevření srdce, aby byl utvořen prostor, kde muž a žena splynou navzájem.

Pomocí tantry získáváme dětskou nevinnost a znovu se učíme, jak si hrát s tím, koho milujeme, bez plánování a organizování, jelikož to kazí naši hru a odtrhuje nás od prožívání přítomného okamžiku. Naprosté přijetí všeho, co se odehrává, předpokládá probuzenou duši. Milenci na této cestě mohou nalézt sami sebe a odhalit, jací skutečně jsou. Není zde již co druhému dokazovat či něco obhajovat, není třeba se chránit. Jsou tu dvě bytosti, které jednoduše opravdově prožívají svůj milostný vztah. Čas, věk ani okolnosti nehrají roli, co je podstatné, je jen přítomný okamžik. A čím hlouběji dokážeme podstupovat riziko být v přítomnosti sami sebou, tím hlubší, naplňující a vzkvétající je následně náš vztah.

Tantra není ani technickým kurzem, ačkoliv využívá specifických metod a technik, které umožňují vstoupit do světa tantry a vyžadují stálou praxi a seriózní úsilí. Na její cestě se setkáváme i s prožitky, které mohou být užitečnou odpovědí na společenské a citové výzvy, které jsou charakteristické pro současný svět.

Tantra není filozofií ani dogmatickým náboženstvím. Nesnaží se vymezovat vůči žádné z těchto cest, je samotnou duchovní zkušeností. Může být náboženstvím ve smyslu SPOJENÍ, jelikož propojuje to, co je dole, s tím, co je nahoře; nebe se zemí; milostný akt s božským vědomím. Tantra je v podstatě prožitek sjednocení těla, mysli a duše. Ukazuje nám duchovní cestu, která – pokud je skutečně praktikována – umožňuje kontrolovatelné rozšíření vědomí, které je předpokladem konečného duchovního osvobození.

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU