Kauza: Další obrat a velká zkouška evropské justice

gregorian bivolaru1

Kauza MISA a Gregorian Bivolaru: shrnutí a současnost

Gregorian Bivolaru, zakladatel školy jógy MISA, je v Rumunsku vystaven dlouhodobému pronásledování, které započalo v době působení Ceausescova režimu. Pronásledování vyústilo v několik obvinění a z nich plynoucích trestních řízení trvajících i po pádu diktatury, které jsou uměle udržovány, a existuje důvodné podezření, že se tak děje na základě politické objednávky pocházející od rumunských státních orgánů a politických představitelů, jejichž okruh se ve skutečnosti od doby pádu Ceausescova režimu mnoho neproměnil.

V roce 2006 Gregorian Bivolaru v souvislosti s jedním z těchto trestních řízení, které bylo v Rumunsku (za velice zvláštních okolností a nedodržením základních procesních práv obviněného a navíc skutečnou absencí jakékoliv poškozené strany) pravomocně skončeno odsouzením Gregoriana Bivolaru za sexuální styk s nezletilou. Na to obdržel ve Švédsku status uprchlíka ve smyslu Ženevské úmluvy z r. 1951 z důvodu hrozby pronásledování pro náboženské přesvědčení v jeho domovině, Rumunsku.

Zmíněné trestní řízení se stalo opětovně záminkou pro rumunské státní orgány k iniciaci evropského zatýkacího rozkazu a v lednu 2016 použily nový portál ENFAST a Europolu k tomu, aby Gregoriana Bivolaru zařadily do seznamu nejhledanějších pachatelů, ačkoliv požívá statutu uprchlíka.

Jelikož trestný čin, pro který byl odsouzen (sexuální styk s nezletilou) nenaplňuje požadovanou závažnost trestných činů, která zakládá působnost Europolu podílet se na dopadení takových pachatelů, rumunské státní orgány dosáhly vydání evropského zatýkacího rozkazu a zveřejnění na portálu tak, že pozměnily trestný čin, pro který byl Gregorian Bivolaru odsouzen, na pohlavní zneužívání a šíření dětské pornografie.

Díky zveřejnění osoby Gregoriana Bivolaru jako jednoho z nejhledanějších pachatelů tohoto závažného trestného činu, pro který ve skutečnosti nikdy odsouzen nebyl, došlo v únoru 2016 k jeho zatčení francouzskou policií a francouzský soud nyní jedná o jeho vydání do Rumunska.

Gregorian Bivolaru nadále požívá ochrany uprchlíka ve Švédsku, čímž v souvislosti s jeho vydáním do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu dochází k přímému střetu s Ženevskou úmluvou, která v čl. 33 garantuje právo svobodně cestovat bez hrozby vydání do státu, v němž hrozí pronásledování.

Mnoho otázek vyvolává i samotné vydání evropského zatýkacího rozkazu a zařazení jeho osoby na seznam nejhledanějších osob vedený Europolem z podnětu rumunských státních orgánů, nepodložených pravomocným odsuzujícím rozsudkem. Poslední jednání, které se odehrálo před francouzským soudem dne 23. 3. 2016, zatím žádné řešení nepřineslo, francouzský soud si vyhradil k prostudování případu více času a Gregorian Bivolaru setrvá ve vazbě až do dalšího nařízeného jednání, které se bude konat 11. 5. 2016.

Krátké filmy rekapitulující kauzu MISA (anglické titulky):

Příběh politického disidenta – Gregorian Bivolaru

Gregorian Bivolaru mezi politickým azylem a žalářem

Jak se učitel jógy mohl dostat na seznam nejhledanějších zločinců Europolu?

Případ mezievropského politického uprchlíka: Gregorian Bivolaru

Podrobnější dokumenty (anglicky):

Zahraniční zdroje, které se věnují kauze MISA (anglicky)

Televizní stanice:

Zprávy a reportáže:

Možnosti podpory

Otevřený dopis českým úřadům

NALÉHAVÉ – VE STŘEDU 11. KVĚTNA 2016 SE V PAŘÍŽI BUDE KONAT MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ PROCES, KTERÝ PŘEDSTAVUJE ZKOUŠKU FUNGOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ JUSTICE A DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

Naléhavě apelujeme na vaši pozornost v případě politického uprchlíka ve Švédsku, pana Gregoriana Bivolaru, který je nyní zadržován v Paříži na základě uplatnění evropského zatýkacího rozkazu, čímž jeho situace prakticky uvízla v rozkolu mezi tímto rozkazem a platnými Ženevskými konvencemi.

Aktuální kauza Gregoriana Bivolaru je vyústěním dlouhodobé perzekuce, která je proti němu v jeho domovské zemi (Rumunsko) vedena už od dob Čaučeskova režimu. Gregorian Bivolaru je učitel jógy a zakladatel jógové školy MISA. Podle jeho systému praktikuje jógu všude po světě včetně České republiky desetitisíce lidí. Soudní proces, který je proti němu v Rumunsku veden, je přitom natolik nepodložený, že když byl jeho případ představen Nejvyššímu soudu ve Stockholmu, obdržel Gregorian Bivolaru v roce 2006 ve Švédsku politický azyl a spadá tak nyní pod ochranu Ženevskou konvencí. Soudci Nejvyššího soudu ve Švédsku se jednohlasně shodli, že by se mu v Rumunsku nedostalo spravedlivého procesu, a co víc, že jeho život by mohl být v případě jeho vydání zpátky do Rumunska ohrožen v důsledku politicky motivovaného nátlaku mediálních prostředků, které cíleně v očích veřejnosti poškozují jeho obraz.

V průběhu let sice někteří vysoce postavení rumunští úředníci vystoupili z řady a veřejně odhalili skrytou politickou agendu v pozadí tohoto případu, bohužel však bez žádného skutečného dopadu na jeho situaci, takže roku 2013 soudní proces vedený proti osobě pana Bivolaru skončil u rumunského Nejvyššího soudu jeho odsouzením k šesti letům vězení za stejná obvinění, která bral v potaz soud ve Švédsku a na jejichž základě mu udělil ochranný status garantovaný Ženevskou konvencí.

Kauza pana Bivolaru je pečlivě sledována mezinárodními organizacemi pro ochranu lidských práv jako je Amnesty International, Helsinský výbor, Human Rights Without Frontiers či Soteria International, a při různých příležitostech se stala objektem zájmu i Evropského parlamentu a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Renomovaný historik a politický aktivista prof. Gabriel Andreescu (Helsinský výbor, Rumunsko) a švédský odborník na výzkum sekt reverend Karl Erik Nylund sepsali o perzekuci pana Bivolaru vyčerpávající zprávu. Na případ upozornil také známý dánský novinář Vibeke Sperling a další politicky významné osobnosti, jak bývalí členové Evropského parlamentu Ulla Sandbæk a Jens Peter Bonde či hlavní redaktorka nezávislého magazínu EU-Observer paní Lisbeth Kirk.

Jako studenti jógy praktikující pod vedením Gregoriana Bivolaru chceme vyjádřit náš hluboký zájem o spravedlivou ochranu jeho lidských práv. Všechny nás sdružuje upřímný zájem o současné evropské politické pronásledování učitele jógy, který vyzývá své stoupence ke svobodě myšlenek a zdravému životnímu stylu.

Všichni hluboce doufáme, že se ochraně spravedlnosti a lidských práv v EU dostane náležité pozornosti, neboť tento proces v mnoha ohledech představuje velkou výzvu pro naši společnost.

Odkazy:

Stručná prezentace případu (Soteria International): www.youtube.com/watch?v=XcQD9svdyp8

Zpráva Williho Fautre (Human Rights Without Frontiers): www.hrwf.net/images/reports/2013/Misa.pdf

Další:

www.soteriainternational.org/press-release-1142012

gregorianbivolaru.net

www.advaitastoian.com/the-misa-case-has-already-begun-to-influence-romanias-integration-in-the-european-union

Přehled celé kauzy školy jógy MISA

NAHORU