Kauza: Výzva k omilostnění Gregoriana Bivolaru, adresovaná prezidentovi Rumunska

zveřejněno v rumunském deníku Ring

Do redakce nám přišel dopis-žádost jednoho z nejznámějších intelektuálů někdejšího proti-komunistického disentu, adresovaný prezidentovi Klausi Iohannisovi. Dopis vybízí rumunského prezidenta k omilostnění Gregoriana Bivolaru, lídra školy jógy MISA, vydaného nedávno do Rumunska z Francie. Autorem dopisu je Gabriel Andreescu, jeden z předních disidentů Ceauşescova režimu, autor mimo další také knih „Útisk jogínského hnutí v 80. letech“ (Polirom, 2008) a „MISA. Radiografie represe“ (Polirom, 2013), ale také zpráv rumunského Helsinského výboru o případu MISA.

Dále uvádíme dopis-dokument, datovaný 26. července 2016, dokument, který v dalších dnech nepochybně vzbudí množství reakcí v rumunském veřejném mínění.

Jeho excelenci, panu Klausi Iohannisovi, prezidentovi Rumunska:

Žádost o omilostnění Gregoriana Bivolaru

adresovaná Jeho excelenci, panu Klausi Iohannisovi, prezidentovi Rumunska

Vážený pane prezidente,

Píši Vám tento dopis s žádostí o omilostnění Gregoriana Bivolaru, rumunského občana odsouzeného roku 2013 Nejvyšším kasačním a právním soudem k šesti letům vězení, který obdržel politický azyl ve Švédsku, byl zadržen ve Francii v únoru t.r. a převezen do Rumunska na základě rozhodnutí francouzských soudců o jeho vydání z 13. července 2016. Rozhodnutí NKPS přijaté v inscenovaném jednání odporuje veškerým nárokům na správnost řízení a protiřečí skutečnosti, že v době, kdy se měl zločin „sexuálního vztahu s nezletilou“ udát, jí bylo 17 let, což je podle zákona věk pohlavní dospělosti a také tomu, že sama popírá, že by takový vztah existoval. Roku 2015 navíc Bukurešťský soudní tribunál rozhodl, že odposlechy použité v procesu byly pořízeny nezákonně.

Obracím se na Vás s touto žádostí, neboť Gregorian Bivolaru a členové jím založeného hnutí MISA, jsou oběťmi dalekosáhlého spiknutí, do nějž jsou zapojeni veřejní činitelé a instituce. Represe proti Gregorianu Bivolarovi začala v letech komunismu, kdy byl za propagaci jógy vězněn, mučen a internován v psychiatrickém ústavu. Politický ráz jeho pronásledování za komunismu byl uznán Bukurešťským soudním tribunálem roku 2011. Útlak jeho a jeho žáků pokračoval i po roce 1990 a dosáhl extrémních podob – včetně razií jednotek četnictva provázených vyšetřovateli a agenty Rumunské informační služby, které byly prohlášeny Odvolacím soudem v Kluži roku 2015 za „barbarské“ a založené na „absurdních“ obviněních. Dokonce i zatčení Gregoriana Bivolaru ve Francii bylo umožněno jen tím, že Rumunská policie zfalšovala text rozsudku proti němu. Formulace „sexuální vztah s nezletilou“ byla proto, aby začaly mezinárodní instituce jednat změněna na „sexuální zneužívání nezletilých a dětská pornografie“.

Skutečnost, že vyšetřování vedené proti Gregorianu Bivolarovi a MISA, zahájené před více než dvaceti lety, za něž rumunský stát zaplatil milióny euro a do něhož se zapojily stovky veřejných činitelů, vedlo k odsouzení za „pohlavní styk se sedmnáctiletou nezletilou“ a ničemu víc, co by ospravedlnilo vynaložení takových prostředků, ukazuje výjimečnost tohoto případu. Na výrobě „případu Bivolaru“ spolupracovali soudnictví, RIS, četnictvo, Ministerstvo spravedlnosti, Rumunská policie. Mezitím odsoudil Evropský soud pro lidská práva rumunský stát za akce v případu Bivolaru – MISA k vyplacení náhrad přes 300 000 euro obětem bezpráví z řad jogínů, a to ve sporech vedených jako Atudorei vs. Rumunsko (2015) a Amarandei a další vs. Rumunsko (2016). Další stížnosti podané Gregorianem Bivolaru a MISA označil ESLP za odůvodněné a rozhodnutí o nich se blíží závěru.

Je zde pochopitelně mnoho situací, které vzbuzují pochybnosti o správnosti vyšetřování a přijatých rozhodnutích anebo takových, v nichž spatřujeme bolestné lidské osudy. Jsem si plně vědom, že nelze žádat prezidenta, jako poslední autoritu, aby nastolil spravedlnost anebo poskytl soucit ve všech těchto případech. Ovšem to, co se děje Gregorianu Bivolarovi, dosahuje kritického bodu: instruktor jógy je obětí státního spiknutí.

Ze své kompetence „bdít nad dodržováním Ústavy a správným fungováním veřejných úřadů“ a být „mediátorem mezi jednotlivými složkami státu a mezi státem a společností“, může prezident Rumunska, uplatněním svého práva „udělení milosti“ sejmout z beder rumunského státu těžké břemeno. Rumunská demokracie nezíská důstojnost a tedy ani stabilitu, dokud bude státní silový aparát navzdory všem důkazům přímo pracovat, před očima veřejného mínění, jemuž se lže, aby s represemi solidarizovalo, na pronásledování instruktora jógy a jeho žáků.

Na podporu této žádosti o udělení milosti uvádím, že zdraví a život Gregoriana Bivolaru jsou v ohrožení. Po desítky let slýcháme, jak se veřejní činitelé předhánějí v podněcování k lynčování instruktora jóga a podmínky vazby mohou umožnit fatální napadení. V květnu t.r. byl jeden jogín pobodán u vstupu do budovy MISA, v jejíž blízkosti bylo na zdech napsáno „smrt Bivolarovi“. V červnu byl další jogín zbit do krve. Útočníci ho obviňovali ze spojení s Gregorianem Bivolaru. Oznámení Rumunské policie, falešné a pobuřující, že instruktor jógy byl odsouzen za „sexuální zneužívání nezletilých a dětskou pornografii“, vyvolalo ve veřejnosti výbuchy hněvu.

To vše jsou, pane prezidente, důvody, proč Vás žádám o udělení milosti rumunskému občanovi Gregorianu Bivolarovi, který již strávil za mřížemi více než rok, ve Švédsku a ve Francii, v důsledku jednání rumunských úřadů spojeného s rozhodnutím NKPS z roku 2013. Vím, že je to rozhodnutí citlivé a nepopulární, přesto naprosto samozřejmé nejvyššímu představiteli země, který zůstává věrný svému poslání „bdít nad správným fungováním veřejných úřadů“ a „dodržováním Ústavy“.

S ohledem na mimořádný význam kauzy Gregoriana Bivolaru pro rumunskou společnost je tato žádost o milost veřejná. S úctou, Gabriel Andreescu (autor zpráv rumunského Helsinského výboru o případu MISA)“.

Přehled celé kauzy školy jógy MISA

NAHORU