Kauza: Zpráva o událostech v Ananda Assisi

21. duben 2004

Dne 14. ledna se odehrála nečekaná událost v Ananda Assisi komunitě, centru naší organizace v Evropě (pozn. překl. Sdružení Rezonance provozující tyto www stránky není nijak organizačně propojeno s Ananda střediskem, jedná se o převzatý článek). Členové komunity byli probuzeni v jejich domech příjezdem osmdesáti italských policistů, kteří dostali příkaz provést razii a najít důkazy o nezákonných aktivitách. Zabavili všechny počítače a odstavili bankovní konto komunity. Obvinění (podnícené stížnostmi nespokojeného bývalého pracovníka) znělo: karmajóga a program ašrámu jsou kriminální aktivitou, protože využívají slabomyslných lidí, nutí je k otrocké práci a vydělávají na nich peníze proti jejich vůli. Kvůli závažnosti obvinění byly italské úřady povinny věc prošetřit.

Ananda středisko reagovalo na tato obvinění s dobrou vůlí spolupracovat se státními vyšetřovateli. "Nebudeme omlouvat žádnou z činností, ze kterých jsme obviněni, protože by to bylo proti všemu v co věříme a děláme", uvedla Martina Lauer, dlouholetá členka a instruktorka.

Stovky členů Ananda střediska a přátel z celé Evropy, včetně mnoha prominentů a respektovaných Italů, začalo psát dopisy na podporu Ananda střediska, svědčících o tom, že obvinění nejsou shodné s jejich osobními zkušenostmi se střediskem během mnoha let. Mezitím obyvatelé Ananda střediska poskytovali vše, co státní vyšetřovatelé mohli potřebovat k rychlému vyšetření a prokázání neviny.

Devět lidí bylo konkrétně jmenováno žalobcem a vyšetřování je na ně detailně zaměřeno. V březnu byli vzati do dočasné vazby za účelem vyšetřování a výslechu soudcem. Po čtyřech dnech pak byli propuštěni do domácího vězení, které bylo zrušeno o dva týdny později. Právníci zastupující Ananda středisko doufají, že rychlost propuštění značí, že vyšetřování bude brzy uzavřeno a jméno Ananda střediska očištěno. V dubnu bylo také uvolněno bankovní konto Ananda střediska a rovněž všechny počítače byly vráceny. Podle odborníků na právo se toto navrácení odehrálo neobvykle rychle a pokládají je za dobré znamení.

Obhájci nyní usilují o stažení všech obvinění. Níže uvedený dopis od Joytish a Devi, kteří navštívili Itálii, popisuje události s větší působivostí a detailností.

Celý text (anglicky): www.anandaanswers.com/pages/Assisi.html

Přehled celé kauzy školy jógy MISA

NAHORU