Kauza: Soudní verdikt prokázal po 11 letech nevinu zakladatele školy jógy MISA

Ve středu, 11 února 2015, rozhodl soud v Kluži o zproštění viny Gregoriana Bivolaru a dalších 19 instruktorů a praktikantů jógy, kteří byli obviněni z obchodování s lidmi. Tento proces namířený proti instruktorům a praktikantům jógy z jógové školy MISA byl „vyroben“ na politický příkaz. Případ zkresluje informace a spekuluje o tradiční praxi, známé jako karmajóga, jako o „obchodování s lidmi“. Takzvané „oběti“ v tomto případu požadovaly obrovské částky jako odškodnění za to, že s nimi podle jejich slov bylo „obchodováno“. Všechna obvinění vznesená civilními stranami byla zamítnuta jako nepodložená. Ostatní body obžaloby byly zamítnuty, protože se vztahovaly k činům, které byly promlčeny, anebo v dané době podle zákona nebyly trestné.

Aby orgány činné v trestním řízení ospravednily tento scestný případ, celý ho vystavěly na lživých obviněních ve snaze dokázat, že jogíni založili „organizovanou zločineckou skupinu“. Neboť vznesená obvinění z obchodování s lidmi jsou nepodložená, je zcela zřejmé, že nedošlo k žádnému trestnému činu a neexistuje ani žádná zločinecká skupina, i když soud tato obvinění zamítl z důvodu, že v době, kdy měl být podle Státního zastupitelství tento trestný čin údajně spáchán, nebyl v rozporu se zákonem. Soud výmluvným způsobem upozornil na fakt, že některé důkazy obžaloby byly získány nezákonným způsobem – odposloucháváním soukromých telefonních hovorů pod záminkou ochrany národní bezpečnosti.

Rozhodnutí klužského soudu lze považovat za zcela samozřejmé, vzhledem k tomu, že celý případ byl vystavěn na spekulacích, zkreslených informacích a lžích, aby ospravedlnil různé represivní zásahy autorit proti praktikantům jógy v Rumunsku. Případ byl sestaven Státním zastupitelstvím po ozbrojených útocích 18. března 2004, kdy byly nezákonným způsobem provedeny domovní prohlídky v 16 bytech praktikantů jógy. Na této akci se podílelo 300 policistů, státních zástupců a členů speciálních jednotek a byla tehdy prohlášena za „největší zásah rumunských autorit proti obchodování s drogami, zbraněmi a prostituci“ (podrobnosti viz kauza MISA).

Verdikt z Kluže ukázal, že všechna obvinění proti jogínům, uvedená do oběhu autoritami a až doposud s velkou pompou šířená tiskem, jsou nepodložená. Doufáme, že alespoň nyní se najdou žurnalisté, kteří případ MISA zanalyzují objektivním a jasným způsobem a odhalí protiprávní jednání autorit vůči jogínům. Rozsudek proti Gregorianu Bivolaru z roku 2014 zůstává totiž stále v platnosti. 

Soud dokázal nevinu mého učitele jógy

(text je převzat z blogu Advaity Stoiana, zahraničního instruktora jógy školy MISA a Federace Atman) 

V roce 2004 zahájily rumunské úřady akci, kterou mainstreamová média později nazvala „největší policejní razií od dob komunismu“. Více než 300 policistů a příslušníků speciálních jednotek vzalo útokem na 20 ášramů, ve kterých pobývali praktikanti jógy, studenti školy jógy MISA. Byl jim zabaven a na několika nákladních autech odvezen soukromý majetek. Jogíni z ášramů byli zadržováni hodiny pod namířenými zbraněmi, někteří byli komandem zbiti. Jejich ponižující záběry se pak objevily v zavádějícím kontextu na několika hlavních rumunských televizních stanicích.

Trestní řízení, spojené s tímto zásahem, postoupilo k soudu teprve v roce 2007 obžalobou, ve které byl obviněn Gregorian Bivolaru (zakladatel školy MISA) a 19 dalších učitelů jógy z jeho školy za obchodování s lidmi. Mohlo by se zdát, že operace musela proběhnout na základě nějakého zneužívání žen nebo nucené prostituci pro něčí zisk. Nic takového, ve skutečnosti se jednalo o starověký systém karmajógy, který byl přes noc překroucen do podoby zločinu.

rozsudek2015 211. února 2015, tedy celých 11 let po tomto nešťastném incidentu, Ústavní soud v Kluži (Cluj-Napoca, velké rumunské město v srdci Transylvánie) shledal pana Bivolaru a všechny ostatní učitele jógy nevinnými. V závěru soudního procesu, který byl pro těchto 20 instruktorů skutečně hlubokou zkouškou jejich jógové odpoutanosti, po dalekosáhlé zničující mediální kampani, která narušila životy tisícovek praktikantů největší školy jógy v Rumunsku, konečně přišel závěrečný rozsudek: všichni lektoři, v čele s Gregorianem Bivolaru, jsou nevinni.

To by se mohlo zdát očekávané, vždyť celý soudní spis byl vykonstruován ryze komunistickým způsobem: 7 „obětí“ byli ve skutečnosti lidé, kteří požadovali miliony eur za újmy, které měly vyplynout z  jejich dobrovolné práce pro školu jógy. Většina z nich školu opustila ještě před rokem 2004 a později horlivě spolupracovali se skupinou zoufalých žalobců, aby se od svých nadřízených dočkali snadného povýšení (škola jógy MISA byla vícekrát záměrně infiltrována agenty rumunské tajné služby). Některé z těchto údajných obětí navíc podepsaly prohlášení, které ve skutečnosti zformulovali sami žalobci (jak bylo u soudu prokázáno), a nedokázaly si vybavit žádné podrobnosti z jejich života mezi jinými praktikanty jógy.

Nechci zde však poukazovat na absurditu celého obvinění a soudního procesu, jsem si jist, že k tomu se kompetentně vyjádří organizace hájící lidská práva. Chtěl bych se prozatím vyjádřit k samotnému verdiktu. Beze sporu se jedná o velké vítězství justice, kdo je však poražený?

Ve svém rozsudku soudkyně zamítla obvinění z obchodu s lidmi, protože nebylo podloženo žádnými fakty! Poté, co na vyšetřování byly vynaloženy miliony eur, poté, co úřady nešetřily velmi vážnými obviněními, která prostřednictvím médií zcela nezodpovědně adresovaly škole jógy MISA, poté, co došlo i na falšování důkazů… se ukáže, že spis nemá význam a obvinění nejsou založena na žádných faktech??? O jaký druh vyšetřování tu ve skutečnosti jde? Jaký druh soudnictví může dospět do takového bodu – pokud nejsou ve hře nějaké zákulisní zájmy?

Co víc, soudkyně v tomto procesu zamítla některé z důkazů žaloby (jmenovitě mobilní odposlechy) jako ilegální! Ano, čtete správně, nejenom že vykonstruovaná vyjádření obžaloby si různě protiřečila, zahrnovala navíc ilegálně získané informace, které s procesem nijak přímo nesouvisely a měly pouze diskreditující charakter. To vše ukazuje na jedinou věc: kauza a celý proces byl míněn pouze jako pomlouvačná kampaň a nikoliv jako akt justice. Vodítkem pro každého, koho skutečně zajímá pravda, může být i fakt, že tyto ilegálně získané odposlechy byly prezentovány v médiích JEŠTĚ DŘÍVE, NEŽ SE DOSTALY DO SPISU NA SOUDCOVSKÉM STOLE! Nejenom že je takové jednání samozřejmě nezákonné, navíc to bez pochyby poukazuje na skutečné záměry skryté za těmito obviněními.

Jakoby tento cirkus nestačil, byly za nezákonné prohlášeny i soudní zprávy vypracované asociací rumunských psychologů a také posudek policejního experta na psychologické profily, pana Tudorela Butoie! Proč by měla profesionální asociace vypracovat nelegální posudek? Bylo to snad poprvé, co o to byla požádána? Samozřejmě, že ne.  Záhadně se však v případu přestali orientovat, nedokázali jasně prohlédnout všechny nátlaky a vlivy soukromých společností. A kdo disponoval dostatečnými prostředky a měl zájem o překroucení zprávy národní asociace profesionálních psychologů? Jistě ne nějaká „malá ryba“, impuls přišel z vysokých míst, možná z řad těch, jejichž základní přirozeností je poslušnost.

rozsudek2015 1A jak do toho zapadá policejní expert, pan Tudorel Butoi, jehož zpráva byla soudem odmítnuta rovněž jako nezákonná? Pomohlo by, kdybych připomněl, že se jedná o stejnou osobu, kterou používal komunistický režim na falšování profilů lidí, které si přál prohlásit za nesvéprávné, aby je mohl nechat uzavřít na psychiatrii a vyhnul se tak politickým kauzám? Abychom tento kontext ještě doplnili, je dobré vědět, že události z roku 2004 měl v rukou tehdejší prokurátor Chaborski (dnes si již užívá bezstarostného důchodu), veterán komunistického režimu, který politicky perzekvoval Gregoriana Bivolaru před rokem 1989 (jako bylo prokázáno i soudem z roku 2011, po mnohaletém boji se zakuklenými komunisty, kteří se v Rumunsku stále ještě podílí na politické moci). Ten stejný starý známý!

A jak je možné, že se žádné z mainstreamových médií o těchto zarážejících „náhodných“ okolnostech nezmiňuje – a místo toho oddaně slouží propagandistické mašinérii, kterou by se naopak měla snažit veřejně rozkrýt? Není to poprvé, co se to děje – a bohužel to není ani naposled. Přesto je tu jedna světlá stránka: tento soudní proces a jeho verdikt odhalují, že stoupá počet lidí, kteří nechtějí zaprodat svou duši bezcharakterním lidem u moci a záleží jim na své lidskosti. A to je něco, co ze srdce skutečně vítám!

Uvážíme-li vše uvedené a celý průběh této kauzy, je závěr prostý: z procesu vyšel vítězně Gregorian Bivolaru a dalších 20 učitelů jógy školy MISA, kteří trpělivě obhájili svoji nevinu v tomto přehnaně natahovaném procesu. Soud vyhrála skupina odhodlaných právníků, kteří se nezalekli a nepodlehli tlaku společnosti, ani hrozbám, kterým byli vystaveni. Byl také vyhrán soudkyní, která musela čelit neuvěřitelnému morálnímu nátlaku, který na ni vyvíjela soukromě vlastněná média a také politickým vlivům z protilehlého spektra moci.

Byla to však důvěra lidí, která v tomto procesu prohrála a byla zhacena. Důvěra v systém, který tu odhalil své závažné nedostatky a takřka všeobecnou míru korupce. Co můžeme čekat od odvolání obžaloby vůči tomuto rozsudku? Ještě více probuzených lidí, kteří se postaví proti chybám, kterými tento systém oplývá: proti zneužívání, které je haleno do krásných slov, ale ve skutečnosti slouží osobním zájmům. Ještě více lidí, kteří se dokáží vzepřít všem formám ponížené poslušnosti a obřadnosti, které tak ochromují rozvoj současné společnosti…

Pro teď můžeme slavit, bdělost je však stále na místě, neboť doba si ji žádá.

Přehled celé kauzy školy jógy MISA

NAHORU