Mantra - magická síla hlasu

mantry1.jpgZdroj: bývalý Kitak.cz

Mantra je druh osvobozujícího posvátného zpěvu, jehož použití a účinek byl popsán již ve starých indických Védách a po tisíce let byl předáván od mistra k mistru. Nejen mystikové Východu znali účinky používání manter, ale také prastaré nauky Egypta, Tibetu, rané křesťanství, náboženství islámu i další se zmiňují o vibracích zvuku a jeho tvořivé síle. Hinduistická tradice učí, že všechny znaky světa vzešly z posvátné slabiky ÓM (AUM), která je nejmocnější mantra, prvotní vibrací vesmíru, vesmírným motorem. Tato slabika je téměř vždy součástí všech ostatních manter.

V Tibetu a v Indii se mantry dodnes používají k různým účelům. Slouží jako bhaktické modlitby k uctívání a odevzdání se Bohu, jako ochranné štíty proti zlým vlivům a nemocem, léčí, očišťují a nabíjejí nemocná místa. Pomáhají také dosáhnout konkrétních cílů nesobeckým způsobem, ztišují mysl, uklidňují emoce, vitalizují tělo, přinášejí klid a mír a radost do našeho srdce.

Proto se nyní stávají živým mostem mezi Východem a Západem a přinášejí západnímu člověku pomoc k soustředění mysli, k uvolnění, k tanci i možnost nalézt sebe sama. Mantry mohou podpořit konání těžkých úkolů či pomoci dobře meditovat. Jsou nástrojem vnitřní přeměny. Odstraňují náchylnost k negativním myšlenkám a vibračním obalem chrání před negacemi ve velkých městech, kde jsou lidé těsně auricky propojeni. Co zní v mantře, to je, je to zde a děje se to.

Slovo mantry nehovoří, ale přímo činí.

Mantra jako modlitba slouží především k probuzení víry v nás, směřuje k Bohu. Neustálým opakováním jména Boha (Kršna, Šiva, Ježíš Kristus), kterého uctíváme, nám přináší vzplanutí lásky k Němu, touhu a vědomé spojení s Ním. Vytrvalé vroucí a soustředěné opakování mantry přináší hromadění duchovní síly. Existují také mantry, které jsou pouhým shlukem slabik (LAM) nebo samohlásek (A) a zdají se být bez významu. Také ony jsou vibrující silou mysli, energií, která působí na nitro člověka. Těmito semennými slabikami můžeme nabíjet naše energetická centra, čakry.

Mantry nás ovlivňují zevnitř i zvenčí. Můžeme jimi cíleně masírovat vnitřní orgány, zvenku léčit přikládáním dlaní na tělo a vibracemi zpěvu do těchto míst působit. Kromě těchto slabik jsou u nás v hojném počtu známé hinduistické mantry, buddhistické, tibetské mantry a samozřejmě křesťanské v latině.

V dnešní době je však u nás nejčastěji jako mantra používáno slovo krize, stres, strach. V hektickém žití těžko postřehneme, jak negativně sami sebe ovlivňujeme. A slovo jako nositel nejsvatějších tradic a vtělení ducha, zdroj síly a skutečnosti, je bohužel přeměňováno na pouhý stereotypní, konvenční vyjadřovací prostředek.

Jako pohádka je pro nás teorie slavného Pythágora, zasvěcence východních moudrostí, o vyluzování tónů každého člověka podle rytmu jeho chvění. O vesmírné harmonii sfér, kterou tvoří tóny a vibrace nebeských těles a nás lidí. Tvořivá síla zvuku je zde podstatou a projevem Života. A moderní lidstvo už nevěří, jak hluboký vliv může mít kouzlo slova a řeči na život člověka (zvláště náboženský).

mantry2.jpg Pokud se rozhodneme udělat si vlastní zkušenost s mantrou, doporučuji si vybrat jednu a opakovat ji po dobu 40 dní vždy 108x. Podle hindské tradice vede srdcem 108 energetických kanálků a 40 dní potřebuje tělo k vnitřní proměně, k protisknutí mantry do těla, neboť ona působí na dech, tep srdce a elektrickou aktivitu mozku. Velikou úlohu zde hraje sanskrtský jazyk založený na poznání primárních zvuků Kosmu. Konkrétní počet 108 nám může pomoci udržet růženec nebo růženec východní - mala. Pokud jeden den vynecháme opakování mantry, musíme začít v našem 40 denním působení opět od začátku. Příjemné a napomáhající je navození určité atmosféry svíčkou, vonnou tyčinkou v tichém zákoutí našeho bytu a v příjemném oděvu.

Můžeme se také zvenku i zevnitř očistit studenou vodou. Je to jakýsi rituál. Nejen dodržování stejného času má svou výhodu na začátku práce s mantrou. Pokud nevěříme sobě a síle své mysli, těžko ji můžeme pozitivně používat. Dosažení určitého cíle právě urychlují víra, touha a láska k tomuto cíli.

Účinek mantry není naprosto závislý na striktním splnění počtu opakování, ale na tom, jak soustředěně, oddaně a radostně mantru opakujeme. Uvědomujeme si také, co v mantře oslovujeme, držíme se významu a zpětně ji nasloucháme. Zapomeňme při tom na netrpělivost, vlažnost a nesoustředěnost, na pochybnosti a nedbalý přístup. Teprve po bdělém usilování se mohou dostavovat nové vnitřní prožitky a naplňování významu mantry.

Jako mantru můžeme zkusit slovo "Láska", nejlépe směřované do srdce, slovo "Zdraví" vysílané do nemocných míst, nebo opakování Božího jména.

Nejcennější je vždy naše vlastní zkušenost. Dozvím se tak, jak fungují mantry mně. Jiný význam bude mít opakování mantry v duchu, jiný šeptem a jiný nahlas zpěvem. Nezapomeňme, že zpěv je pro naše srdce jako životodárný déšť. Naší ochranou při zpěvu manter nám bude vždy láska, vnitřní pokora, vroucí touha dosáhnout v sobě působení Boha a nakonec náš čistý charakter. V opačném případě nám magické mantry posílí ego, což není žádoucí.

Každý z nás je dokonalým jedinečným vesmírem.

Každý z nás může ten svůj prázdný prostor uvnitř sebe naplnit svojí vroucí mantrou a rozeznít celou svoji nekonečnou bytost. A pak jednou promluví do vnějšího světa probuzen něžnou všeobjímající Láskou v srdci a v očích.

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU