Několik myšlenek a aforismů o lásce, jak ji vnímá odvěká moudrost jógy

Mluvit o lásce současně znamená (díky subtilním rezonancím, které to spouští) tajuplným způsobem milovat.

Všechny velké duchovní tradice lidstva kladou důraz na vzájemnou lásku. „Miluj bližního svého jako sebe samého“, říká Ježíš. Pokud může opravdová a úplná víra hýbat horami, pak nekonečná láska dokáže stejné hory nechat pominout, obejít, proniknout je či prorazit.

Východní moudrost tvrdí, že: „Když je láska nekonečná, nemožné je snadno možné“, avšak tantrická tradice k tomu dodává: „Láska bez pravdy je jako voda v řece bez břehů...“.

Pouze hlupák může tvrdit: „Milujte své přátele a nenáviďte nepřátele“. V józe díky hlubšímu způsobu porozumění intimnímu a hlubokému vztahu mezi dvěma lidskými bytostmi chápeme, že láska sama o sobě představuje ten nejvyšší zákon.

Moudří jogíni říkají: „Mějte smilování se svými nepřáteli, žehnejte všem, kdo jsou vůči vám nevraživí, mějte soucit s těmi, kdo vás nenávidí a modlete se k Bohu za ty, kteří vám škodí. Uvidíte, jak vás to učiní šťastnými, protože budete vnímat, jak vás obestírá Bůh pokaždé, když se mu prostřednictvím takovýchto ohromujících láskyplných gest otevřete. Pokud chcete lásku, milujte celý svět.

Taková je podstata jogínské moudrosti poskytnuté nám z Milosti jako paprsek světla ukazující nám cestu hrou manifestace.

aforismy laska1Co je tedy láska? Je to pocit, vášeň, citová či pohlavní potřeba? Je to horoucí vzplanutí k někomu jinému, k Bohu, touha po završení nebo snad toužení po své polarizaci? Je to plnost, nevyjádřitelné štěstí a euforické opojení? …

„Bez lásky, bez soucitu a bez vnitřního míru nemůže být lidská bytost nikdy šťastná. Bez lásky je i nebe peklem.“

„Láska k lidem nemůže být cílem, ale pouze prostředkem pro lásku k Bohu.“

„Odmítnout lásku ve skutečnosti znamená odmítnout univerzální všemocnou energii Boha.“

„Místo toho, abychom milovali jen trochu, je neskonale lepší milovat vždy a bezmezně. Stáváme se tak mnohem šťastnějšími působením tajné síly, která se do nás díky naší stálosti v lásce rozlévá.“

„Pro lidské bytosti může jen stěží existovat závratnější překvapení, než když zjistí, že jsou milováni. Vše pak vnímají, jako by se jejich lidského srdce dotýkal prstem Bůh.“

„V nebeské lásce nejsi ani milenec, ani milovaný, jsi samotná hluboká a povznášející láska mezi dvěma bytostmi.“

„Vášnivý dotek rtů v případě velké a hluboké lásky odhaluje rajská tajemství, která jazyk vyjádřit nedokáže.“

„‚Bůh existuje.  Je všude. Vždy je se mnou. Pouze s jeho pomocí mám vše, co je pro mě nezbytné.‘ – Tuto pravdu stvrzují všichni mudrcové a já s nimi naprosto souhlasím a doporučuji vám, abyste podle těchto tisíciletých učení skutečně žili.“

„Pokud vaše srdce zatím nepotkalo euforické štěstí lásky, znamená to, že ve skutečnosti nežijete. Nevýslovné štěstí lásky tajuplně povznáší naše srdce a umožňuje nám poznat Boha.“

„Když ti, kdo se vzájemně hluboce milují, spojí svá těla prodchnutá transfigurací, současně spojují i své duše.“

„Milá slova, která si zamilovaní vyměňují, nalézají útočiště v tajemné sféře nebes a jednoho dne se k nim pak zase jako déšť snesou. Jejich tajemství takto nebesky překročí světy...“

Na závěr uveďme, co o lásce prohlásil Bhagaván Shree Rajneesh (Osho):

„Jenom v hlubokém vztahu se v tobě rozezní něčí láska a přiměje tvé hlubiny k bytí. Jsou dvě cesty objevování. Jednou je meditace, druhou je láska, kdy s druhým hledáš svou hloubku. On se stává cestou k dosažení tebe. Čím hlouběji jde láska, tím více z tvého vnitřního já se odhaluje. Jestliže někoho miluješ a tvé hlubiny mluví s jeho, setkáváte se v bytí.

Jestliže se tak neděje, vzdejte to. Toto není to místo, ten muž nebo ta žena pro tebe. Pohněte se, ale neničte jeden druhého. Neplýtvejte svou energií v bojování, žárlení, konfliktech. Pohybujte se v přátelské atmosféře. Hledejte někde jinde člověka, který existuje, který vás bude milovat. Neupínejte se na někoho, kdo pro vás není ten správný. Nezlobte se, to nemá žádný smysl. Pohybujte se. Buď důvěřujte nebo se pohybujte.

Láska vždy důvěřuje, a když pozná, že důvěra není možná, jednoduše se pohybuje dál v přátelské atmosféře. Není tu žádný konflikt nebo boj. Pokračuj v objevování lásky v sobě. A když budeš milující, dříve nebo později potkáš toho druhého, protože milující srdce přichází k milujícímu srdci – to se vždy stává.

Najdeš toho pravého. Ale když jsi žárlivý, nenajdeš lásku. Když jsi jenom pro sex, nenajdeš lásku. Když žiješ jenom pro bezpečí, nenajdeš lásku. Láska je nebezpečná cesta a jenom ti, kteří mají odvahu, po ní mohou jít. To stejné platí pro meditaci, je pouze pro odvážné. Nalezni svoji cestu, tu, která může být tvým osudem.“

NAHORU