a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

MRAVNÍ IDEÁL

Souhrn mravních a duchovních přesvědčení určité osoby, symbol jeho mravních hodnot. Mravní ideál může mít také smysl připojení mysli k určitému nápadu, jde o připojení, které není založeno na přísných rozumových argumentech, ale spíše na citových postojích. Mravní ideál vytvoří stav téměř neustálé blahodárné rezonance se subtilní energií a se subtilní vytříbenou duchovní božskou sférou síly z makrokosmu a umožní mimořádné zvýšení charismatického osobního pole.

MUDRÁ

Pojem mudrá lze doslova přeložit jako „pečeť“ či „znamení“. Představuje vhodné symbolické gesto, které vyvolává jev okultní rezonance®. Je prováděno určitými částmi těla (zejména rukama) nebo prostřednictvím zvláštních tělesných poloh, přičemž jeho cílem je uvedení jogína do rezonance s určitými subtilními energiemi z makrokosmu nebo jeho okamžitá integrace do určitých specifických blahodárných silových sfér či polí.

MYSTÉRIUM

To, co je nevyjádřitelné, hluboké, komplexní a mělo by být kontemplováno v tichu. Mystérium je něco, co by nemělo být sdělováno, co by mělo zůstat v tajnosti, nebo co je zakázáno vyzradit nezasvěcencům. Mystérium je třeba kontemplovat ve stavu hluboké transfigurace, introspekce a ztišení. Nemělo by být sděleno nikomu, kdo nesplnil předběžné podmínky, ani jakkoli prozrazeno.

NAHORU