Kauza: Zákulisí případu Gregoriana Bivolaru (Francie, 2023)

Části článku:

Na scénu vstupuje MIVILUDES

Francouzská vládní antikultovní agentura sehrála klíčovou roli v přesvědčování spolků, které vystupovaly proti ostatním tantrickým skupinám, aby se zaměřili na MISA.

pripad bivolaru05

Alban Bourdy a jeho na vlastní náklady vydaná kniha z roku 2018. Převzato z Facebooku.

V minulé části jsme se zabývali soudním sporem Hugha Gascana a jeho kolegyně P. J., již obvinil, že je součástí „sexuálního kultu“ vedeného kanadským nezávislým učitelem tantry Jeanem Bouchartem d’Orval. Gascan tento spor prohrál.

Máme k dispozici cenný, i když předpojatý dokument o tom, co se dělo dál: životopisnou knihu vydanou vlastním nákladem, kterou napsal bývalý člen (a pozdější antikultista) odštěpené větve Ášramu Šambala, vedené Soledad Domec, jménem Alban Bourdy („Un Bisounours au pays des se(x)ctes“, Norderstedt: Book on Demand, 2018). Jelikož se Bourdy projevil jako veřejný kritik Soledad Domec a skupin inspirovaných Rudnevem, Gascan mu v roce 2015 zatelefonoval (str. 391). Následoval druhý telefonní hovor v prosinci 2015, kdy Gascan chtěl podle Bourdyho, aby oba dva spojili své síly a demaskovali tantrické skupiny. Gascan byl nicméně stále tak posedlý P. J., že obvinil Bourdyho, že je s ní ve styku (str. 393).

Po těchto událostech Bourdy krátce před Vánocemi 2015 navštívil vládní antikultovní agenturu MIVILUDES v Paříži a předběžně tam hovořil s „vysoce postaveným zástupcem“ této instituce (str. 397). Po tomto setkání kontaktoval Gascana a Bourdyho televizní novinář Raphaël Tresanini. A pak se 26. února 2016 stalo něco nového: Gregorian Bivolaru byl zatčen ve Francii. Pátralo po něm Rumunsko kvůli případu M. D., o němž jsem se zmínil v první článku této série. Bivolaru zároveň získal politický azyl ve Švédsku, které sdělilo Francii, že z tohoto důvodu Bivolaru nemůže být vydán do Rumunska.

MIVILUDES horlivě hledalo zbraně proti Bivolarovi. Bourdy pochopil, že získá podporu MIVILUDES, pouze pokud nějak propojí Ášram Šambala s MISA. Bourdy se snažil spolupracovat a napsal, že „mnoho webových stránek naznačuje, že tyto dvě organizace [MISA a Ášram Šambala] mohou být propojené. Tuto verzi podporují antikultovní organizace po celém světě“ (str. 398). Jediným „pojítkem“, které však byl schopen najít, bylo to, že Éric Baret, nezávislý francouzský učitel tantry, údajně vyučoval jak na seminářích pro skupiny vzniklé z Šambaly, tak na seminářích pro MISA v Latinské Americe (str. 398). I kdyby to byla pravda, je to typický způsob, jakým fungují neo-tantrické sítě, a nedokazuje to, že MISA je s Ášramem Šambala nějak propojená.

Po odvysílání Tresaniniho reportáže Bourdy zmiňuje, že zástupci MIVILUDES byli rozzlobení, protože reportáž nebyla dostatečně proti-bivolarovská, a to navzdory tomu, že Tresanini použil rozhovor s jedním z nejrozzlobenějších a nejnepřátelštějších bývalých členů (str. 400–401). MIVILUDES pak propojilo Gascana a Bourdyho s dalšími „přátelskými“ novináři, kteří lépe chápali, co se od nich žádá (str. 406–407).

Bivolaru byl nakonec 22. července 2016 vydán do Rumunska, navzdory švédským námitkám. Zdálo by se, že MIVILUDES dostalo od Gascana a Bourdyho, co chtělo. Příběh tam ovšem neskončil. MIVILUDES údajně doporučilo Gascanovi a Bourdymu, aby se spojili s Ligou pro lidská práva (Ligue des Droits de l’Homme), ctihodnou organizací založenou roku 1898, která mimo jiné působí jako hlídací pes francouzského sekularismu.  Gascan nakonec v roce 2020 založil něco, co se nazývalo „Groupe Phénomène Sectaire (GPS) de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH)“ (Skupina pro kultové jevy Ligy pro lidská práva).

pripad bivolaru06

Demonstrace Ligy pro lidská práva, převzato z X.

Gascan se nicméně s Ligou rozešel v roce 2022. Podle e-mailu z 22. září 2022, jehož kopii „Bitter Winter“ získala a který Gascan a GPS zaslali těm, kdo se zaregistrovali na konferenci „Infiltrace kultů do institucí a ekonomiky“, naplánované na 14. října, byla konference zrušena a GPS samotná byla rozpuštěna. V e-mailu bylo zmíněno, že „Groupe Phénomène Sectaire (GPS) de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH)” (Skupina pro kultové jevy Ligy pro lidská práva) se rozhodla se rozpustit a ukončit své aktivity po dvou letech působení.

Vskutku, od ledna 2022, po úspěšném prvním roce, jsme se potýkali s neustálými obstrukcemi ze strany politického a administrativního vedení LDH, což nám nadále nedovoluje pracovat pořádně a poklidně, pokud nechceme většinu svého produktivního času věnovat na řešení malicherných záležitostí a administrativních potíží; nemluvě o pohrdavém postoji vůči členům GPS. To má velmi mnoho co do činění s: - finančními podíly na získání peněz do rozpočtu z výzvy MIVILUDES pro zasílání projektů, k čemuž má GPS obzvlášť těžký přístup, jenž je někdy sporný, což znemožňuje provedení naplánovaného programu; - skutečnost, že nám někteří úředníci LDH vysvětlili, že ‚když přijde na fenomén kultů, LDH zastává široké spektrum názorů‘ a že ‚posláním LDH není bojovat proti kultům‘. Ukončení našich aktivit nabývá platnosti dnes, ve čtvrtek 22. září 2022. S lítostí a s omluvou rušíme konferenci, která byla naplánovaná na 14. října ve FIAP Jean-Monnet v Paříži, nazvanou ‚Infiltrace kultů do institucí a ekonomiky‘. Chceme vám poděkovat, že jste přijal naše pozvání zúčastnit se buď jako přednášející, nebo jako návštěvník. A zveme vás, abyste podnikl nezbytné kroky ke zrušení jakýchkoli finančních závazků, které vám mohly vzniknout, abyste se zúčastnil tohoto sympózia. Pokud je to přiměřené, zveme vás, abyste kontaktoval LDH, která získala finanční balíček, směřovaný k záležitostem kultů, od MIVILUDES.“

Bystří čtenáři „Bitter Winter“ si povšimnou opakovaných zmínek o penězích a rozpočtových balíčcích. MIVILUDES přerozděluje podstatné finanční sumy mezi antikultovní organizace a mezi různými skupinami panuje „darwinistický boj o přežití“, co se týče získání největší porce z koláče.

V listopadu 2023 Gascan a jeho přátelé založili antikultovní organizaci nezávislou na Lize pro lidská práva, nazvanou Skupina pro studium kultovních jevů (Groupe d’étude du phénomène sectaire, GéPS). Jak řekli novinářům, soustředili se na MISA a Gregoriana Bivolaru. Jak jsem zmínil dříve, Gascanova zášť byla namířená proti Omalpha, ne proti MISA. Tvrdil, že Omalpha je větví Ášramu Šambala – nebyla, ačkoli pořádala společné semináře i pro skupiny, jejichž kořeny vycházely z ruské organizace. Vůdce Omalpha, Jean Bouchart d’Orval, se později rozešel s Rudnevovou větví Ášramu Šambala. Podle Bourdyho Bouchart dokonce prohlásil, že se stal odborníkem na deprogramování a nabízel svoje služby v oblasti deprogramování Rudnevovým stoupencům (Bourdy, „Un Bisounours au pays des se(x)ctes”, str. 177), ačkoli zůstával v úzkém styku se Soledad Domec.

Poté, co byl Bivolaru zatčen v roce 2023, Gascan vypověděl, že pohlíží na MISA jako na „druhou větev“ Ášramu Šambala, což, jak bylo uvedeno již dříve v této sérii, je prokazatelně chybné. V tomtéž rozhovoru – v rozporu s prvním tvrzením – připustil, že MISA a Ášram Šambala „jsou dvě hnutí, jež sdílejí přesvědčení, ale jsou oddělená, až na několik sporadických momentů setkání“. Tato „sdílená přesvědčení“ jsou rovněž „sporadická“, ale bylo jasné, že když došlo na tantrické skupiny, MIVILUDES se zajímal hlavně o kampaň proti Bivolarovi. Gascan se tomu podřídil. 

NAHORU