Tantra, teoretické a praktické údaje

přepis přednášky

Hovořit o tantře předpokládá od určité chvíle zjevení některých mimořádných tajemství, které se mohou dostat do konfliktu s existujícími předsudky. Ale tato tajemství, pokud je uvádíme v praxi, mohou velmi rychle transformovat náš život, naplnit náš volný čas a naše buňky štěstím, extází. Kvůli rychlému dosažení výsledku a překvapující síle, kterou tantra nabízí, jsou tato tajemství zjevována postupně a přímo úměrně jejich uplatnění v praxi. 

Úvod, definice, historie

Na Západě má tantrismus velice rozdílné účinky od člověka k člověku. Podle intuicí vytříbených bytostí existuje v tomto učení opravdová možnost duchovní záchrany člověka a obyčejní lidé ji vnímají jako řadu sexuálních praktik, jejichž cílem je regenerace vyčerpaného instinktu Západu plného znečištění, stresu a nemravností. V první století křesťanské éry se v Indii začalo projevovat a rozvíjet duchovní charakteristické hnutí velice rozdílné od proudů existujících předtím. Spojuje některá lidová přesvědčení a magické praktiky s nejvyšším a esoterickým učením a zasvěcením. Známo jako tantrismus, toto hnutí představuje syntézu hlavních duchovních hinduistických proudů a směrů a právě jeho odstíny se staly oblíbenými i v naší době. Ačkoli orientalistika předpokládá vznik tantrismu až v sedmém století našeho letopočtu, podle ústní tradice je její vznik datován již před 7000 lety.

Slovo tantra znamená systém, ale ještě starším významem je tkanina, osnova, což sugeruje přítomnost dvou kosmických principů, mužského a ženského, které na sebe neustále vzájemně působí, tvoří a vstřebávají nepřerušeně celé stvoření.

Tantrické spisy nebyly koncipovány určitou osobou, ale velcí mudrci, avataři Boží, je vnímali skrze vize, které pak zjevovali lidstvu. Každé takové spisy jsou charakteristické pro určitou epochu. Mnoho textů se zabývá téměř výlučně mystickou erotikou a takto se stávají opravdovými sexuologickými pojednáními, díky kterým je dnes tantra sice známá na Západě, ale často chybně vykládána.

Důležité je to, že tyto texty přežily čas, a že se dostali až k nám, ve chvíli kdy lidstvo potřebuje účinné metody vnitřní transformace a duchovní záchrany. Mohli bychom zkrátka říci, že důležitost tantrických spisů spočívá v tom, že jsou to opravdové učebnice duchovní praxe, protože, jak je známo, hlavním problémem je dnes praktické uskutečňování náboženské pravdy bez ohledu na to, o jaké náboženství se jedná.

Šiva a Šakti

Tantrici zbožňují Šivu, protože je aspektem Božskosti, jako "transformátor", který neustále obnovuje živé hořečnaté Stvoření. Takto se Šiva přizpůsobuje nejlépe jejich hledání, jež sleduje uskutečnění nejvyššího stavu, ve kterém se individuální duch, átman, spojuje s Universálním Duchem (Paramátman).

Jako universální princip je Šiva nejvyšší mužský archetyp, pán transcendentní sexuality, věčné světlo Vědomí, které září v hloubce Stvoření.

Jakoukoliv ženu si přeje muž, jež má být plný něžnosti, ale zároveň pevný, má být láskyplný, ale zároveň s velkou sebedůvěrou a schopností jednat, sebevědomý, ale schopen pomoci jí v těžké chvíli, mužný, důstojný, veselý, inteligentní, charismatický. A dobrou zprávou pro jakoukoliv ženu je, že takový muž existuje. Je jím Šiva, víc než všichni muži dohromady ze všech tří světů. Jeho fascinující nepohyblivost způsobuje neodolatelnou přitažlivost a vysílá nekonečnou božskou nádheru. V tomto případě je on zbožňován jako universální Milenec, spojen svou podstatou s dalším božským aspektem, kterým se stane jeho ženský komplement: Šakti.

Jedna z hlavních charakteristik tantrismu (mnoho lidí ji považuje za nejdůležitější a nejrozporuplnější) spočívá v důležitosti přikládané pojmu Šakti. Často se říká o tantře, že je kultem zbožňování Matky. Ačkoli to nedefinuje celý tantrismus, je to vcelku pravda. Šakti je universálním principem energie, síly a tvořivosti. Tato energie je považována za nejvyšší příčinné hledisko jako Universální Matka. Jiným hlediskem je tento vesmír, který vznikl z jejích útrob. Hlavním aspektem, jež definuje Šakti jako nádhernou a nekonečnou sílu, je její perfektně nepřerušené ztotožňování (podstatně) s Věčným Absolutnem (Nezměnitelný Transcendent - Šiva).

Šakti představuje jak Mája, iluze, v níž se skrývá Absolutní Vědomí a vypadá rozprostřena ve všem co je projeveno, tak i Mula Prakriti v níž se vykytuje latentně.

V tantrismu se Šakti projevuje úplně svobodně, není omezována žádným zákonem, který by ji ovládal, nutil, donucoval v určitém směru proti jejímu přání projevovat se.

Jakýkoliv muž si přeje ženu, která má být laskavá, milá, veselá, dynamická, ale která ví, kdy mu dát pokoj, plná oddanosti a smyslnosti, krásná, půvabná. A dobrou zprávou pro jakéhokoliv muže je, že taková žena existuje. Je jí Šakti, víc než všechny ženy dohromady ze všech tří světů.

V hinduistické duchovosti a ikonografii se Šakti přestavuje s přesnějšími aspekty pro něž může být uctívána. Nejznámější jsou Parvati, bohyně krásy a okouzlení, Sati, její tragický aspekt a Kálí, hrozná tvář Božské energie.

Bez ohledu na název který nese, je Šakti stále a neodolatelně přitahována ke svému kosmickému Milenci, velkému Šivovi, který plný lásky, fascinován, předvádí nádherný tanec tvoření své Milence.

Role Šakti

Pro většinu východních tradic platí, že jak energetické zákony, které oživí Makrokosmos, tak i ty, které působí jako vibrace v nejmenších podatomických součástech našich buněk, mají obojí božskou podstatu a nachází se ve stejném evolučním proudu. Hinduističtí tantrikové zbožňují tělo jako vyjádřeni Kosmického Vědomí.

Velký mýtus stvoření v hinduistické tradici nabízí potřebné klíče k pochopení podstaty tajné energie, která porodila celý vesmír se vším, co obsahuje. Původně Nerozlišené kosmické Vědomí (Paramašiva) se rozdělilo na dvě komplementární božstva. Šiva, který přestavuje ducha a vědomí, je mužské božstvo. Aby mohl jednat potřebuje ženské božstvo, Šakti, jež je jeho tvořivou energií. Celé stvoření vznikne ze spojení těchto dvou principů, ženského a mužského, symbolizovaných jako lingam (mužský sexuální orgán) a jóni (ženský sexuální orgán). Na úrovni fyzického těla se stanou z těchto dvou sakrální tekutiny: sperma a krev. Proto je síla, která zakládá život, Šakti, velice zbožňována na Východě. Uctívána jako Matka vesmíru, má Šakti vlastnosti bohyní s různými aspekty a jmény. Pro tantriky každá žena ztělesňuje Šakti, díky tajemství života, které v sobě nese. Je zbožňována jako Velká Bohyně, Absolutní Žena, skrytá v každé ženě a oslavovaná v srdcích velkých zasvěcenců.

Imanentní v celém vesmíru, Šakti oživuje každou lidskou bytost. V našem těle je nejhmatatelnějším a nejpřirozenějším projevem Šakti sexuální energie.

Základní energie Kundalíni, jak lidská tak i kosmická, je často symbolizována hadem který, v případě lidské bytosti, spí na její kostrči , v silových centrech múladháračakry. Představuje sílu Šakti v lidském těle. Jedním z cílu tantriků je probudit tohoto "hada ženské energie" a nutit ho stoupat podél páteře skrze šest čaker až ke špičce hlavy, aby se tam spojil s Čistým Vědomím. Když se toto stane, bytost zažije stav božské extáze (Samadhi).

Indové vždy hluboce uctívali ženu a považovali sexuální spojení s ní za nejkrásnější praxi, za čistý duchovní akt. V tomto směru jsou tantrické texty jasné: "bez lásky nemůžeme najít Boha."

V rámci proslulých rituálů Maituna se doporučuje také ztotožnit si milenku s nejvyšší Šakti. Spojení mezi mužem a ženou zobrazuje počáteční a zároveň věčné spojení Šivy se Šakti a takto dva tantričtí milenci prožijí kosmickou extázi. Ale Šakti je ta, která přijímá kosmické rytmy a dává impuls. Proto je třeba, aby muž vztáhl na sebe ženskou energii, která aktivuje vášeň a probouzí vlastní vnitřní Šakti. Musí zůstat dlouho dobu ve spojeni se Šakti, aby se impregnoval její magnetickou energií až se naplní "božskou vibrací" ducha. Aby mohl nechat Šakti plenárně projevovat frenezii lásky až ke konečné extázi, musí muž umět kontrolovat tok vlastních energií. Hlavní kázeň spočívá v sublimaci sexuální energie tak, aby se otevřel k mystické osvobozující extázi. Proto se tantrici učí ovládat energii pomocí jóginských technik v rámci pohlavního aktu. Tato schopnost umožní udržování spermatu podle vůle a jeho transmutaci v energii. Zatímco každá ejakulace vede tělo k vyčerpanosti, vnitřní vzestup skrze sublimaci "elixíru života" probouzí spící energii - Kundalini a vyvolává spojení mezi Vědomím (Šiva) a Energií (Šakti). Milenecké splynutí mezi těmito dvěma milenci se stane zrcadlením tohoto kosmického spojení. Tato transfigurace, pokud je uvědomována, překoná velmi krátkodobá potěšení z ejakulace. Očistí všechny úrovně bytosti, včetně hmotného těla, kterému přidává na mladosti, světelnosti a pokoji. Poslední etapou tantrického zasvěcení je najít v sobě androginální božskou povahu, která se objeví tehdy, když ženský a mužský aspekt jsou v bytosti dokonale vyrovnány. Její extáze nespočívá nyní ve spojení s jinou lidskou bytostí, ale ve vyjádření stavu nepřerušené lásky, reflexí vnitřního spojení mezi jejím vědomím a energií.

Některé osobnosti praktikující Tantru

Na rozdíl od jiných rockových hvězd, Sting září jak na jevišti tak i v každodenním životě. Od roku 1991 ho přitahovala jóga. Velkou část své energie a času věnoval ze začátku karmajóze - službě světu. Po nějaké době začal praktikovat i hathajógu dvě hodiny skoro každý den. S překvapením zjistil, že tak jak mu říkal jeho učitel, čas se roztahuje, aby obsáhl dobu těchto cvičení.

"Jestliže praktikuji brzy ráno ásany a pránájámu, mám více energie pro celý den. Dokážu více věcí. Moje mysl je klidnější. Nejzajímavější věcí je, že začínám poznávat své tělo a chápat, že určité fyzické bloky jsou výsledkem některých psychických problémů."

Když se naučil provádět otáčení břišními svaly (Nauli) a některá stahování (bandhas) doslechl se, že tyto techniky velmi pomáhají i v sexuální oblasti, že umožní kontrolu ejakulace a takto prodlouží milování a přebytek energie použijí v blahodárných směrech. Dlouho neudělal žádné veřejné prohlášení o tom, jak dlouho se umí nepřerušeně milovat jóginským způsobem, s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, aby zbytečně nevyvolával závist. Nedávno však řekl, že když mu čas dovolí, miluje se 8 hodin s přestávkou pro jídlo po čtyřech hodinách. Oznámil, že i na této cestě dosáhl vynikajících výsledků a že styk s jeho manželkou je mnohem harmoničtější.

Půvabná herečka Raqel Welch se dostala do věku, kdy většina žen jsou babičkami a už se odváží snít jen nad dobrodružstvím vnukům. Pro ni se ale čas jakoby tajně zastavil. Málokdo ale ví, že její dokonale tělo a zázračná energie jež jí září z tváře, nedotčené žádnou plastickou operací, její optimismus, jsou stejného původu. Raquel se ptá svých obdivovatelek: "Jestliže vaším cílem jako ženy je totální krása a skvělá náladu, proč nepřistupujete přímo ke zdroji tohoto při józe? Některé zkouší zapomenout, že mají těla. Ale pokud se o ně nestaráme, začne se chovat jako opuštěné dítě." Po důsledné desetileté praxi ví Raqel Welch, že jóginské techniky mají být poznány a přesně uplatňovány tak, aby směřovaly k maximálním výsledkům. "Je to dobré cvičit ráno, co nejdříve před svačinou a večer před večeří. Důležitě je ale cvičit denně i málo lépe než občas a hodně. Fotka herečky Mae West jí překvapila. Chtěla se dozvědět jak si udržuje svou čerstvost a krásu. Začala sledovat její život a byla fascinována pohodou a půvabností, které předváděla na nahých fotkách. Potom si přečetla, že praktikuje jednu východní formu milování, díky které si udržuje svou vitalitu a krásu až do věku, v němž se většina žen cítí stará. Po dvou letech se setkala se svým idolem a promluvila si s ní. Proslulá herečka se stala jejím mistrem a učila ji jak dál postupovat. Raquel přiznává, že bylo dost těžké najít partnera, který by chtěl trénovat s její pomocí, aby získal kontrolu nad svou erotickou energií, ale když přišly první úspěchy, její překvapení neznalo mezí. "Štěstí, které cítíme při každé milostné hře roste našimi něžnostmi a láskou k vrcholu oddanosti těžko přestavitelné i pro nejharmoničtější pár, jenž nezná tantru. Hodiny jsme zůstali ponořeni v nekonečné radosti, při které jsme se rozpustili jeden v druhém. Štěstí, jež jsme cítili v takovém stavu bylo opojné a my nevycházeli z úžasu. Objevovali jsme jeden na druhém postupně blahodárné změny. Spojení mezi námi a upřímost se kterou jsme se vyjadřovali zvěšovaly mimořádně naše štěstí. Telepatická komunikaci mezi námi přišla sama od sebe a cítili jsme vnitřně jako bychom se stali jeden druhým."

Spontánní milování

Ve filmu Woddyho Allena "Manhattan", jedna žena říká: "Po tolika letech jsem měla konečně orgasmus, ale můj lékař mi řekl, že nebyl správného druhu."

Lidé, především ženy, se nechávají často ovlivnit "vědci", kteří při svých "vědeckých" výzkumech vytvořili určitou normu ohledně mileneckého aktu.

Tantra rozptýlí všechna tato rutinní pravidla, která postrádají jakoukoli spontánnost. Podle názoru tohoto duchovního systému neexistuje žádný špatný druh orgasmu a ani špatný způsob milování. Existují pouze špatné postoje. V tantrické sexualitě je svoboda vyjadřování tak velká, že jediným zákazem, pokud nechceme plodit, je ztráta sexuální energie (pří ejakulaci u mužů a ochabnutí u žen). Lidská bytost, muž či žena, musí získat postupně sebedůvěru, aby mohla objevovat vlastní aspiraci v oblasti erotiky. Tak se člověk může naučit, že orgasmus není žádná malá sexuální událost a že může být rozšiřován nekonečně tak, aby obklopil celé tělo, srdce a také ducha.

Myšlenka, že sexualita je něco hanebného, je produktem ega, které způsobuje, že se cítíme odděleni od zbytku světa. Ego nechce, aby naše nejhlubší impulsy (na jednom z prvních míst je sexuální impuls) byly poznány někým druhým. V nejlepším případě člověk souhlasí, aby tyto impulsy byly známy jedné osobě: manželovi nebo manželce, milenci či milence, někomu, o kom ví, že ho určitě nikdy neopustí, ke komu se může klidně připoutat, protože ví, že i druhý se připoutá k němu.

Tento postoj vychází z tradice západního náboženství, která odděluje "trup" od ducha. Sexualita je libido, impuls, o kterém se omylem traduje, že nemůže být kontrolován vůli, a proto je považován za nebezpečný. I dnes po známé sexuální revoluci šedesátých let z Ameriky nás tyto postoje ovlivňují a kazí nám city a prožitky spojené se sexualitou. Podle názoru některých tantrických zasvěcenců, pornografie a těžké nemoci jako AIDS jsou přímým výsledkem sexuálního odsouzení. Naopak v tantře je sexualita uctívána v nejvyšším smyslu tohoto slova jako oslava, tvořivý akt, opravdové umění vznesené k absolutnu. Pohlavní akt se stává hlubokým milostným splynutím, formou meditační disciplíny. Obraz muže a ženy v milostném spojení není považován za nečistý. Naopak je obrazem opravdového kosmického rituálu. Díky transfiguraci pohlavního aktu je zvětšen na transcendentní úroveň mimořádné psychické zkušenosti, která má výrazně duchovní charakter a reflektuje nepopsatelné štěstí s kosmickou povahou známou v józe jako ánanda.

NAHORU