Rozhovor: Miss Šakti - soutěž vnější a vnitřní krásy

Části článku:

Eva Votrubcová, 8. místo Miss Šakti 2007

miss5.jpg Redakce: V Costinesti jsi byla vlastně poprvé, přitom se mi zdá že jsi toho zakusila možná více než jiní: do všeho jsi se vrhla bez obav, poznala místní prostředí, lidi,... Jak na tebe zapůsobila atmosféra tábora, čekala jsi, že to bude takové?

Eva: Vlastně jsem nečekala vůbec nic. Věděla jsem že atmosféra bude jiná než v Herculane, to byl můj první duchovní tábor, a také jiná byla a chtěla jsem se jí otevřít. Vše mi vůbec přišlo hodně otevřené, lidi ke mně byli přátelští, vyzařovali porozuměním. Možná to bylo i tím, že jsem přesně toto vnímat chtěla. V porovnání s táborem v Herculane, díky tomu že Costinesti trvá delší dobu, měla jsem možnost navázat více kontaktů a více je rozvíjet. Více času zbavovat se negativismu ze sebe, podařilo se mi také nalézt odpovědi na různé mé vnitřní otázky. Natolik jsem se uvolnila, že se mi dařilo vše přijímat takové jaké to je ve skutečnosti a nechat to také v sobě usadit.

Redakce: Jaký jsi měla důvod, že jsi se přihlásila do soutěže Miss Šakti?

Eva: (směje se) Nedokáži to tak přesně specifikovat, ale věděla jsem, že se potřebuji vnitřně změnit, transformovat se. Nyní po soutěži si uvědomuji, že velkou roli ve mně hrálo podvědomí, které si přálo probudit specifické aspekty spojené se stavem šakti, cítím, že jsem tam našla čas abych podpořila svoji sexualitu pomocí rozvinutí erotického aspektu. Dokázala jsem se otevřít a být srdečná právě pomocí sexuality, což jsem dříve nevnímala, že je možné.

Redakce: Takže jsi neměla žádný konkrétní důvod, spíše jsi následovala intuici?

Eva: Ano. Ale také jsem chtěla podpořit rozvíjení ženskosti mezi dívkami z kurzů v Čechách. Během soutěže jsem si uvědomila mé přání, abychom v Česku měli v tomto směru mnohem větší podporu.

Redakce: Jak jsi se cítila mezi bezmála dvěmi sty krásných Šakti z různých zemí? Eva: Uvědomila jsem si že každá z nich je jedinečná a to, že když se dáme dohromady, naše vlohy a specifická nadání a budu je vnímat, jejich ojedinělost, tak více poznám jaká je celkově univerzální Šakti. Snažila jsem se s nimi vyhledávat kontakt, abychom se dokázali podpořit v různých záležitostech a překážkách, které jsme museli během soutěže překonat. Krásné bylo, že jsem se hlavně snažila dívkám tu sílu dát a zároveň, aniž bych to chtěla, mi samovolně přicházela nazpět v mnohem větší síle. O to víc jsem se pak snažila to zase dál předávat. Největší problém spočíval ve verbální komunikaci, nejsem tak zdatná v angličtině.

Redakce: Propadlý lístek na zpáteční cestu do Česka svědčí o tom, že jsi asi nečekala že se budeš účastnit finále. Jaké byly tvoje ambice?

Eva: Nečekala jsem vůbec nic. Jen snad to, že se mi podaří překonat, co se mi má podařit překonat. Neuvažovala jsem nad tím jak daleko se dostanu. Nikdy předtím jsem tu soutěž na živo neviděla, takže jsem ani nevěděla, co vše obnáší.

Redakce: Ale teď už to víš velmi dobře. Jak tedy celá soutěž probíhala, jaké byli disciplíny a jaký jsi z nich měla ty pocit?

Eva: Každé kolo jakoby otevíralo možnost se nějakým způsobem vyjádřit, v každém jsem cítila jiný specifický "nátlak", šlo o to pochopit co zrovna v tom kole máme vyjádřit a uvolnit se vůči tomuto druhu energie. Velmi pomáhala spontánnost, protože před vystoupením bylo dobré pokusit se naladit na tu danou specifickou energii a pak během vystoupení vnímat daný okamžik a spontánně jej vyjádřit.

miss6.jpg Redakce: Dobře, ale mnoho lidí by zajímalo co konkrétně jste museli překonat. Která z disciplín pro tebe byla nejtěžší?

Eva: V úvodním kole jsme měli vyjádřit svůj charakter skrze dvouminutový tanec a také jsme dostali otázky, které měli ověřit schopnost naší spontánní reakce. Dále to byl erotický tanec s určitým vylosovaným předmětem, test inteligence a paměti, zkouška tantrických vědomostí, scénické příběhové vystoupení, samozřejmě volná disciplína kde jsme si mohli vybrat z několika dovedností uváděných v Kamasůtře coby charakteristické pro správnou ženu...

Redakce: ...a ty sis vybrala?

Eva: Aranžování květin, protože mám ráda tvorbu s přírodními prvky. Pomocí rostlin jsem vytvořila symbol Šiva-lingam.

Původně jsme měli také použít nafilmované video scény, ale z důvodu nedostatku času jsme místo toho tančily v rámci představení neboli symbolického rituálu, který měl znázornit jak se šakti projevuje skrze smyslný tanec. Byl zakončen symbolickým přijetím jednotlivých žen do Šivova království.

Redakce: Ano, to byl velice krásný okamžik celé soutěže, ale je asi nemožné ten okamžik přiblížit skrze slova...

Eva: Třebaže tato disciplína byla závěrečná, byla pro mě tou nejtěžší, bylo mnohem obtížnější se uvolnit a vycítit tu situaci, splynout s ní. Nešlo už o individuální představení, ale představení nás všech dohromady, o manifestaci kosmické Šakti. Začínající dívka měla za úkol otevřít dveře do světa ženskosti, ostatní pak na ni navazovali a myslím že v tom byl znatelný vývoj i celé naší skupiny. I když zde bylo pro mě nejtěžší se překonat, tak jsem zároveň cítila v okamžiku vstoupení do Šivova království největší odměnu.

Redakce: Jako odměnu?

Eva: Cítila jsem v sobě energii Šivy, jeho vědomí a milost, která do mě vkročila a jakoby uvolnila určité poznání, které se hromadilo během celé soutěže. Cítila jsem toto naplnění a zároveň probuzení energie Šakti.

Redakce: Takže už se na sebe díváš jinýma očima?

Eva: Určitě. Ale to každým dnem. Je ale pravda že během soutěže jsem v sobě zaznamenala určitý pokrok. Jsem otevřenější vůči každému okamžiku a situaci, otevřenější vůči svému okolí a dokáži se více projevovat. Připadám si živější a uvolněnější. Cítím v tom určitou sílu, že se dokáži takto projevovat.

Redakce: Je něco, co bys chtěla poradit nebo předat jiné dívce, která by se chtěla soutěže zúčastnit?

Eva: Aby se nebála a překonala zábrany se svobodně vyjádřit. Během Miss je velmi cítit podpora od Boha, Šivy, nejenom během samotných představení. Díky intenzivní atmosféře si člověk uvědomí co by měl v sobě překonat, změnit, a především zde žena může pocítit velikou lásku a intenzivní milost. Tento pocit jsem měla téměř nepřetržitě. Stávalo se mi, že mě často v nečekané chvíli přepadnul okamžik naprostého štěstí a naplněnosti, pocit radosti v mém srdci.

Nyní v sobě cítím intimnější spojení s Bohem, jsem Mu mnohem více vděčná za každý okamžik, kterým mě vychovává a dává poznání, za všechny Jeho dary a milost.

Redakce: Soutěž byla velmi náročná, musela jsi absolvovat dlouhé přípravy, nácviky, navíc jsi zároveň chodila na další program, například přednášky o stavu Transu někdy trvaly celý den, myslím že některé dny jsi vůbec nespala. Přitom na pódiu nebyla vidět žádná únava. Jak jsi to dokázala, kde jsi brala energii, nebylo toho někdy už opravdu moc?

Eva: Právě díky podpoře, o které jsem mluvila. Sama bych to v obvyklém režimu života nedokázala vydržet, ale díky tomu že jsem mohla čerpat z energie, kterou jsem nabyla především během představení, to bylo možné.

Samozřejmě že byly i chvilky unavenosti a celkové slabosti, ale vždy byly překonány. Díky nim jsem měla možnost si uvědomit stinné stránky...

miss7.jpg

Redakce: Jaké bylo poslední vystoupení na pódiu před diváky ve srovnání s prvním? Cítila si nějaký posun?

Eva: Více jsem si věřila. Během celého konkurzu jsem se lépe poznala a tím pádem jsem mnohem lépe věděla, jak vyjádřit onu ženskost v sobě.

Redakce: Co ti dál soutěž dala?

Eva: Díky tomu, že letošní tábor probíhal pod patronací velké kosmické mocnosti Dhumavati, snažím se nyní hledat její způsob projevu a to, jak s ní mohu navázat hlubší kontakt.

Redakce: Co vlastně představuje tato mocnost?

Eva: To je právě co teď hledám (zase se směje :) Vnímám, že dokáže dostat z člověka z netečnosti nebo arogance, z nevědomosti - a oživit tě v okamžiku probuzení, je to pomoc pokračovat v aktivitě a nějakým způsobem se transformovat.

Redakce: Takže se asi těšíš, až se jí budete učit na kurzu jógy, ale to budeš muset ještě vytrvat. Děkuji ti za rozhovor a přeji ti aby jsi své zkušenosti dokázala správně zúročit.

Eva: Taky děkuji a jsem ráda že jste měli zájem udělat se mnou tento rozhovor, protože bych si přála, aby další léta mělo více českých dívek aspiraci zúčastnit se Miss Šakti v Costinesti.

NAHORU