Zkušenosti: Tapas na sublimaci erotického potenciálu

Chtěl bych se podělit o zkušenosti s tapasem, který jsem před nedávnem dokončil. Toto sdělení píši s touhou inspirovat a podpořit ostatní v jejich praxi.

Zvolil jsem si tapas, který je poměrně náročný, ale velice účinný. Cvičil jsem 15 minut uddijány každých šest hodin. Před nedávnem jsem dokončil jeho půlroční trvání. Energie jsem sublimoval do ádžňáčakry a cvičil jsem v šest ráno, v poledne, večer v šest a o půlnoci. 

Celý tapas jsem na začátku věnoval na zlepšení sublimace a transmutace sexuální energie, na dosažení dokonalé kontroly sexuálního potenciálu. Velkou předností tohoto tapasu je pravidelnost, rytmika, která po čase vytváří podvědomý zvyk „pumpovat“ subtilní energie směrem vzhůru. Pravidelnost je také úskalím tapasu, proto jsem si hned na začátku stanovil určitou časovou toleranci provádění, pro případ, že nebude možné z nějakého důvodu cvičit přesně na čas po šesti hodinách.

V prvních měsících praxe jsem pociťoval účinky spojené s běžnou praxí uddijánabandhy, jako osvěžení v průběhu dne, euforii, stoupající energie. Během času proud energie směřující vzhůru začal být stále citelnější a bylo možné sledovat jeho rozproudění s každým novým cvičením. V průběhu tapasu se také snižovala moje potřeba spát. Ve finální fázi a nyní ve fázi uvědomování účinků celého tapasu pociťuji spoustu naakumulované síly a mám pocit jako „Tygří svámí, který dokázal vyrazit pěstí cihlu ze zdi a bojoval s tygry holýma rukama“. (Jógánanda  Pharamahasa: Životopis Jogína)

Cítím pročištění sublimačních cest a o mnoho silnější a účinnější schopnost sublimace erotických energii v průběhu milování.

Toto všechno jsou jevy, ze kterých mám velkou radost, ale nejzajímavější z účinků mi připadá schopnost průniku vědomí do spánku, spojená se sublimací. Velký problém s kontrolou sexuálního potenciálu je ovládnutí těchto energii v průběhu spánku a zamezení nočních polucí a s nimi spojenému odchodu energie. Již několikrát se mi v posledním měsíci tapasu a v době po jeho dokončení zdálo, že jsem se miloval s nějakou dívkou a ve chvíli, kdy mělo dojít k ejakulaci, jsem si uvědomil i ve spánku tuto situaci. Hluboce jsem se nadechl.  Zaměřil pozornost do centra vědomí. Energii jsem celou vysublimoval. A probudil jsem se. Energie zůstala zachována.

Do spánku, který je ze své podstaty nevědomý se tak dostala aspoň do některých důležitých okamžiků dávka vědomí a možnost jeho kontroly.

Jsem rád, že se mi tapas podařilo dokončit a doporučuji tuto techniku všem, kdo mají odhodlání a vytrvalost.

NAHORU