Blog: Santóša

Někdy lidé přemýšlí takto: až dosáhnu toho a toho, budu mít to a to, budu konečně spokojený. Když té věci ale dosáhnou, cítí se spokojení jen chvíli, poté je přestane bavit, vytváří novou touhu a opět věří, že jejím dosažením naleznou kýženou spokojenost.

Taková spokojenost je jen dočasná a iluzorní.

Mudrci Orientu praví, že projev milosti Šakti v člověku (který nastává všemožnými způsoby prostřednictvím probuzení, posílení, shromáždění, transmutace a sublimace různých stránek či specifických projevů Šakti) je nezbytný k tomu, abychom postupně dokázali vnímat transcendentní rozměr Boha.

Co je to Šakti? - krátký inspirativní text s fotografiem žen z našeho kurzu.

Jde o jedinečnou iniciativu naší duchovní školy, která představí tantru nejen teoreticky anebo formou týdenních kurzů, ale umožní přímo prožít tantrické zkušenosti.

Tantrická moudrost praví, že prožijeme-li i jen jeden dokonalý den, ovlivní to celý náš život a zanechá to v nás hlubokou stopu...

Během meditací s podobami Boha (božské hypostáze), které se v Herculane konaly, jsem najednou pocítila, že stojím na rozcestí a že jsem vnitřně plně připravená udělat krok určitým směrem.

Cítila jsem, že moje cesta a můj cíl, moje štěstí a moje naplnění, moje celoživotní věčná láska, se skrývá v Bohu, v rozplynutí v Bohu – Absolutnu – a že jakékoliv uspokojení a naplnění, po kterém toužím, je vlastně jen touha po tomto splynutí...

Emeli Perničková je pražská instruktorka jógy Duchovní školy Rezonance a zároveň žena, která stojí za úspěchem předchozích dvou ročníků Tantra Festivalu.

Navštívili jsme ji v jejím sluncem zalitém bytě na Vinohradech.

Je čas na jarní očistu: Říká se, že čistota je sestra božskosti a je za tím tvrzením hluboká pravda. Na cestě duchovního vývoje hraje čistota a očišťování ve všech jeho formách významnou roli.

Náš duchovní vývoj se dá chápat jako proces očišťování se, zbavování se všeho klamného a nesprávného, dokud nezůstane pouze Pravda. Každé mylné pochopení, falešné ztotožňování se a připoutanost jsou nečistoty.

Reportáž: Víkend tantrickej masáže

Keďže hmat je v priamej súvislosti s prejavom srdca, tak masáž (a obecne vzájomné vedomé dotýkanie) je skvelý sposob ako prebúdzať a uvedomovať túto oblasť násho prežívania a vnímania.

Schopnosť milovať a vnímať lásku nás vďaka čistote energie lásky posúva na vyššiu úroveň vedomia kde sme schopní vnímať omnoho komplexnejšie, z pohľadu srdca, náš život i prítomnosť ostatných bytostí v ňom.

Život je jako houpačka, neustálá dynamická rovnováha polarit jang-jin, aktivity a pasivity. Jedna bez druhé nemůže existovat, jedna druhou bytostně potřebuje.

Jestliže se naše houpačka vychýlí příliš na jednu stranu, houpání ustává a proudění životní energie naší bytostí je narušeno.

Gregorian Bivolaru, zakladatel duchovní školy MISA a mentor všech mezinárodních poboček této školy jógy, byl Nejvyšším kasačním a trestním soudem v Rumunsku 14 června 2014 bez možnosti dalšího opravného prostředku odsouzen k 6 letům vězení za pohlavní styk s nezletilou osobou. Ta sama však prohlašuje, že s ním nikdy milostný vztah neměla a byla ke své výpovědi donucena po 10 hodinách policejního výslechu bez přítomnosti rodičů či právního zástupce. Dalších obvinění proti své osobě byl v procesu zproštěn.

Petice na podporu ukončení pronásledování, diskriminačního zacházení a porušování práv osob praktikujících jógu v Rumunsku. Pokud si přejete připojit svůj hlas, podpisový arch můžete podepsat u svého instruktora - nejpozději do 27. září 2012. Bližší informace v článku.

NAHORU