Reportáž: Víkend tantrickej masáže

Keďže hmat je v priamej súvislosti s prejavom srdca, tak masáž (a obecne vzájomné vedomé dotýkanie) je skvelý sposob ako prebúdzať a uvedomovať túto oblasť násho prežívania a vnímania.

Schopnosť milovať a vnímať lásku nás vďaka čistote energie lásky posúva na vyššiu úroveň vedomia kde sme schopní vnímať omnoho komplexnejšie, z pohľadu srdca, náš život i prítomnosť ostatných bytostí v ňom.

Přidat komentář

Život je jako houpačka, neustálá dynamická rovnováha polarit jang-jin, aktivity a pasivity. Jedna bez druhé nemůže existovat, jedna druhou bytostně potřebuje.

Jestliže se naše houpačka vychýlí příliš na jednu stranu, houpání ustává a proudění životní energie naší bytostí je narušeno.

Přidat komentář

Gregorian Bivolaru, zakladatel duchovní školy MISA a mentor všech mezinárodních poboček této školy jógy, byl Nejvyšším kasačním a trestním soudem v Rumunsku 14 června 2014 bez možnosti dalšího opravného prostředku odsouzen k 6 letům vězení za pohlavní styk s nezletilou osobou. Ta sama však prohlašuje, že s ním nikdy milostný vztah neměla a byla ke své výpovědi donucena po 10 hodinách policejního výslechu bez přítomnosti rodičů či právního zástupce. Dalších obvinění proti své osobě byl v procesu zproštěn.

Přidat komentář

Petice na podporu ukončení pronásledování, diskriminačního zacházení a porušování práv osob praktikujících jógu v Rumunsku. Pokud si přejete připojit svůj hlas, podpisový arch můžete podepsat u svého instruktora - nejpozději do 27. září 2012. Bližší informace v článku.

Přidat komentář

Zpověď několika účastníků mezinárodných táborů jógy v Rumunsku - o jejich zážitcích, prvních i prohlubovaných dojmech. 

Jako správný střelec v sobě cítím touhu cestovat po celém světě, ale přesto se nakonec vždycky rozhodnu pro jogínský tábor v Rumunsku. Důvodem je druhý ještě silnější pocit, který mi říká, že ani místa nacházející se kdekoliv na světě mne nenaplní tolik jako duchovní pole jenž se vytváří na těchto táborech...

Přidat komentář

Rumunská škola jógy MISA, ze které vychází Duchovní škola Rezonance, čelí ve své domovině v Rumunsku prakticky hned od svého vzniku řadě útoků jak ze strany rumunských úřadů a státních autorit zastoupených policií, tak ze strany médií.

Tento systematický nátlak, falešná obviňování vůči zakladateli MISA i vůči studentům této školy trvají již několik let. O případy porušování lidských práv studentů jógy nejen v Rumunsku, ale i v zahraničních pobočkách, se aktivně zajímají organizace na ochranu lidských práv.

Přidat komentář

Soutěž Miss Šakti v Costinesti se odehrává v pohádkové, transfigurující atmosféře plné smyslnosti, humoru, inteligence, spontánnosti a překypující vitality. Klade si za cíl představit ve světle nejkrásnější šakti z kurzů jógy, jenž mají odvahu zapojit se do této nádherné manifestace krásy a ženského důvtipu.

V článku přinášíme rozhovor s dvěma dívkami, jenž se soutěže zúčastnili, včetně české reprezentantky z léta 2007.

Přidat komentář

Článek MF Dnes ze 14. ledna 2006 a vyjádření poslanecké sněmovny ČR. Komise v těchto zprávách nedoporučila odsunutí vstupu do EU ani jedné z obou zemí, nicméně identifikovala řadu nedostatků, které musí být v Bulharsku a Rumunsku co nejdříve napraveny. Za největší nedostatky je považována činnost soudů a rozsáhlá korupce.

Přidat komentář

Zvláštní podobnost mezi událostmi které se odehráli v březnu v Rumunsku vůči jogové škole MISA s událostmi v Ananda středisku v Itálii, které je vedeno přímým žákem indického učitele Parahamsa Yoganandy, autorem věhlasné knihy "Životopis jogína" Swami Kriyanandou.

Přidat komentář

Reakce českých médií na pražskou demonstraci jogínů z Rezonance před budovou rumunského velvyslanectví.

Přidat komentář
NAHORU