Mudrci Orientu praví, že projev milosti Šakti v člověku (který nastává všemožnými způsoby prostřednictvím probuzení, posílení, shromáždění, transmutace a sublimace různých stránek či specifických projevů Šakti) je nezbytný k tomu, abychom postupně dokázali vnímat transcendentní rozměr Boha.

Co je to Šakti? - krátký inspirativní text s fotografiem žen z našeho kurzu.

Přidat komentář

Jde o jedinečnou iniciativu naší duchovní školy, která představí tantru nejen teoreticky anebo formou týdenních kurzů, ale umožní přímo prožít tantrické zkušenosti.

Tantrická moudrost praví, že prožijeme-li i jen jeden dokonalý den, ovlivní to celý náš život a zanechá to v nás hlubokou stopu...

Přidat komentář

Během meditací s podobami Boha (božské hypostáze), které se v Herculane konaly, jsem najednou pocítila, že stojím na rozcestí a že jsem vnitřně plně připravená udělat krok určitým směrem.

Cítila jsem, že moje cesta a můj cíl, moje štěstí a moje naplnění, moje celoživotní věčná láska, se skrývá v Bohu, v rozplynutí v Bohu – Absolutnu – a že jakékoliv uspokojení a naplnění, po kterém toužím, je vlastně jen touha po tomto splynutí...

Přidat komentář

Emeli Perničková je pražská instruktorka jógy Duchovní školy Rezonance a zároveň žena, která stojí za úspěchem předchozích dvou ročníků Tantra Festivalu.

Navštívili jsme ji v jejím sluncem zalitém bytě na Vinohradech.

Přidat komentář

Je čas na jarní očistu: Říká se, že čistota je sestra božskosti a je za tím tvrzením hluboká pravda. Na cestě duchovního vývoje hraje čistota a očišťování ve všech jeho formách významnou roli.

Náš duchovní vývoj se dá chápat jako proces očišťování se, zbavování se všeho klamného a nesprávného, dokud nezůstane pouze Pravda. Každé mylné pochopení, falešné ztotožňování se a připoutanost jsou nečistoty.

Přidat komentář

Reportáž: Víkend tantrickej masáže

Keďže hmat je v priamej súvislosti s prejavom srdca, tak masáž (a obecne vzájomné vedomé dotýkanie) je skvelý sposob ako prebúdzať a uvedomovať túto oblasť násho prežívania a vnímania.

Schopnosť milovať a vnímať lásku nás vďaka čistote energie lásky posúva na vyššiu úroveň vedomia kde sme schopní vnímať omnoho komplexnejšie, z pohľadu srdca, náš život i prítomnosť ostatných bytostí v ňom.

Přidat komentář

Život je jako houpačka, neustálá dynamická rovnováha polarit jang-jin, aktivity a pasivity. Jedna bez druhé nemůže existovat, jedna druhou bytostně potřebuje.

Jestliže se naše houpačka vychýlí příliš na jednu stranu, houpání ustává a proudění životní energie naší bytostí je narušeno.

Přidat komentář

Gregorian Bivolaru, zakladatel duchovní školy MISA a mentor všech mezinárodních poboček této školy jógy, byl Nejvyšším kasačním a trestním soudem v Rumunsku 14 června 2014 bez možnosti dalšího opravného prostředku odsouzen k 6 letům vězení za pohlavní styk s nezletilou osobou. Ta sama však prohlašuje, že s ním nikdy milostný vztah neměla a byla ke své výpovědi donucena po 10 hodinách policejního výslechu bez přítomnosti rodičů či právního zástupce. Dalších obvinění proti své osobě byl v procesu zproštěn.

Přidat komentář

Petice na podporu ukončení pronásledování, diskriminačního zacházení a porušování práv osob praktikujících jógu v Rumunsku. Pokud si přejete připojit svůj hlas, podpisový arch můžete podepsat u svého instruktora - nejpozději do 27. září 2012. Bližší informace v článku.

Přidat komentář

Zpověď několika účastníků mezinárodných táborů jógy v Rumunsku - o jejich zážitcích, prvních i prohlubovaných dojmech. 

Jako správný střelec v sobě cítím touhu cestovat po celém světě, ale přesto se nakonec vždycky rozhodnu pro jogínský tábor v Rumunsku. Důvodem je druhý ještě silnější pocit, který mi říká, že ani místa nacházející se kdekoliv na světě mne nenaplní tolik jako duchovní pole jenž se vytváří na těchto táborech...

Přidat komentář
NAHORU