Jazyky lásky

Láska je subjektem stejně tak rozsáhlým jako fascinujícím a tajuplným. Co může být v našich životech úchvatnějšího než ohromující hluboký prožitek tohoto euforického a strhující citu, který nazýváme láskou? To ona nás vede od konečného k nekonečnému a pomáhá nám vyjít ze samoty naší bytosti. Nádherná a ohromující zamilovanost nás pozvedá do sedmého nebe a cítíme obrovské štěstí.

jazyky-lasky2.jpg

Nádoba lásky je naplněna až po okraj a naše transfigurace milované bytosti je nyní zcela příkladná. Proč bychom nemohli zůstat v takové milosti napořád? Abychom toho dosáhli, je třeba disponovat velkou pozorností a obětavostí a je také velmi důležité znát správný způsob, jakým lásku projevovat, aby jí naše milovaná bytost porozuměla a aby se vždy ve vztahu cítila milována a oceňována.

Přitom emocionální „jazyk“ tvé lásky může být v porovnání se způsobem vyjadřování tvé milované natolik odlišný, jako se například liší čeština od čínštiny. Je pak jedno, jak moc se snažíš milovat, když vyjadřuješ svou lásku v češtině, zatímco tvoje milenka rozumí pouze čínsky. Nikdy se takto nenaučíte, jak jeden druhého cele milovat. Nestačí totiž být pouze upřímný, když někomu vyjadřujeme lásku. Pokud si přejeme efektivně společně komunikovat na citové i intimní úrovni, je potřeba zapojit snahu naučit se tzv. hlavní jazyk lásky toho druhého. Tak bude naše láska „přeložena“ do jazyka milované bytosti a ona/on ji lépe ocení.

Od dětství si každý člověk nevědomky buduje specifický způsob, kterým přijímá lásku od svých rodičů a blízkých, se kterými přichází do kontaktu. Můžeme to nazvat jazykem lásky této bytosti. Pokud se nacházíme v milostném vztahu a upřímně si přejeme štěstí naší polovičky, je v tomto kontextu velmi důležité snažit se objevit jazyk lásky, kterým hovoří a používat ho co nejčastěji.

Úplně stejně to platí i pro nás. Skrze upřímnou odpoutanou sebeanalýzu se máme pokusit objevit, jak bychom nejraději byli milováni a pomáhat potom druhému projevovat se vůči nám takovým způsobem, kdy se cítíme nejlépe a který nám poskytuje nejvíce štěstí a naplnění.

Pokud si přejeme účinně milovat, měli bychom se naučit správný jazyk lásky

Třebaže existuje nepřeberné množství způsobů a nuancí, kterými je možné projevovat lásku, pro inspiraci můžeme uvést obecných pět hlavních jazyků lásky, které ve své knize „The Five Love Languages“ uvádí Dr. Gary Chapman, jedná se o: povzbuzování, společně strávený čas, dary, služby a laskání či doteky.

Je však jen málo těch, kdo nalezli svůj způsob milování a způsob, jak být nejlépe milován/a. Muži a ženy v páru jenom zřídkakdy sdílejí stejný jazyk lásky. Všichni máme sklon vyjadřovat se naším hlavním jazykem lásky a cítíme se často otráveni, když naše drahá/drahý nechápe nebo neoceňuje naši snahu. Vyjadřujeme lásku, ale tato zpráva není druhou stranou vnímána, protože použitý jazyk jí nedává žádný smysl. Jedná se o častý, dá se říct základní problém, který obyčejně vyvstává u dlouhodobých partnerských vztahů. Jakmile se však jednou naučíte hlavní milostný jazyk vaší milované/milovaného, držíte v rukou jeden z klíčů k dlouhodobému vztahu či k manželství naplněných náklonností. Abychom tedy dokázali udržet naši lásku při životě, je také dobré studovat jazyky. Jenom když se vyjadřujeme takovým způsobem, kterému druhý věrně rozumí, bude skutečně vnímat, že nám na ní/něm záleží.

Existují tři základní způsoby, kterými můžeme rozpoznat jazyk naší lásky:

1. Přemýšlet nad tím, která z věcí, jenž naše milá/milý dělá (či nedělá), v nás vyvolává největší utrpení. Opakem toho je pak obyčejně náš jazyk lásky. 

2. Pokusit se rozpoznat, co od naší milé/milého nejčastěji očekáváme či vyžadujeme. To může pomoci zjistit, jak sami milujeme a za jakých okolností se budeme cítit milováni.

3. Způsob, kterým vyjadřujeme naši lásku, obvykle naznačuje, co sami potřebujeme, abychom se cítili být milováni.

Touha být milován tkví v samém základu lidské existence

Propast, která někdy časem vzniká mezi milenci, je obvykle způsobena tím, že jeden z nich anebo oba se již necítí být milováni. Nádoby jejich lásky teď zejí prázdnotou a zanícení provázející moment začátku a kouzelné okamžiky lásky jsou stále vzácnější nebo úplně mizí. Ke vzniku páru vedla potřeba být milován/a, a pokud tato potřeba již není nadále naplňována, milenci se většinou rozejdou. Udržovat nádoby lásky neustále naplněné je pro vztah obrazně řečeno stejně důležité, jako je důležité správné množství oleje pro bezproblémový chod auta.

Lidé se chovají jinak, když jsou naplněni láskou. Projevují více dobré vůle, jsou tolerantnější, štědřejší, více chápající, laskavější. Naučit se a používat hlavní jazyk lásky milované osoby na ni může mít nečekaný dopad.

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU