Utrpení a nenaplnění, se kterými jsme konfrontováni, nejsou výsledkem žádných vnějších nepříznivých společenských okolností, ale jsou vždy následkem našeho myšlení a postojů. Na této úrovni se máme naučit rozlišovat, které z nich představují pravdivé vnitřní hluboké motivace, směřující nás k rozhodnutí a činům. Naše cesta k celistvosti tu zahrnuje dokonalou integraci našich vztahů.

Vizuální umění a smyslnost

Řada lidí čerpá vnitřní harmonii a vyrovnanost (ať už vědomě či nevědomě) obdivováním či sledováním krásy. To je přirozené, když si uvědomíme, že lidská psychika je vlastně „živena“ všemi vjemy skrze naše smysly a emoce.

Vzhledem k tomu, že 70-90 % všech informací a vjemů, které náš mozek zpracovává, má vizuální povahu, je pochopitelné, proč je tak osvěžující pozorovat velmi krásné věci, bytosti či krajinu.

Základ této praxe nespočívá ve vyhýbání se životním zkouškám a nesnázím v izolaci či ústupu do opuštěných míst mimo každodenní ruch, kde se člověk snaží dosáhnout duchovní dokonalosti, naopak.

Tato tradice říká, že oddané a zanícené zbožňování deseti velkých kosmických Mocností by se mělo praktikovat každý den, čímž je možné zvládat a následně kompletně překonat veškeré problémy, smutek nebo utrpení, které většinu lidí potkávají.

Jakmile se zrodí skutečný vztah mezi duchovním průvodcem a žákem, okamžitě a bez meškání je započata autentická duchovní cesta k sebepoznání. Během této cesty jsou si jak guru, tak i žák vědomi závažné osobní odpovědnosti.

Podobně jako horský průvodce i guru se zaváže starat se o svého žáka po celou cestu, avšak, stejně jako bychom nikdy neočekávali od horského průvodce, že ponese začínajícího lezce celou dobu na zádech, nemůžeme ani očekávat, že guru projde duchovní cestu namísto žáka.

Jogínští mudrci mají za to, že naše budoucnost není pevně daná, ale že se přizpůsobuje vůli člověka do té míry, jak sám jedná, např. s cílem vydat se na duchovní cestu.

I na fyzické úrovni je možné pozorovat změny, kterých je dosaženo pouze vůlí. Zkušenost dokazuje, že tomu kdo reálně působí ve větší či menší míře vůlí na své nevědomé impulzy, se "mění životní čáry na rukou."

Když jsi skutečně schopen překonat své žárlivé pocity, když dokážeš být opravdu šťastný z toho, že tvá milenka/milenec se cítí dobře i s někým jiným, tak v takový moment zakoušíš ohromné osvobození.

Přestáváš se křečovitě majetnicky držet svých jistot a miluješ s otevřenou náručí – a to tě dělá mnohem přitažlivějším pro všechny tvé milenky/milence, které se s tebou budou cítit jak svobodné, tak současně i v bezpečí. A od toho se odvíjí pozitivní „začarovaný“ kruh...

Terapie hudbou

Používání terapie hudbou může přinést moderním lidem velký užitek. Její inteligentní aplikace umožňuje uchovat si kontrolu nad našimi vnitřními stavy a v pokročilých fázích, pokud vytrváme, umožňuje i jejich harmonizaci.

Současný člověk musí čelit řadě různých problémů a tlaků, což zahrnuje obrovskou směsici mentálních a emočních stavů. V této situaci nám může být vhodná hudba pomocí k nalezení ztracené rovnováhy.

Ganéša - bůh se sloní hlavou

Ganéšovo lidské tělo představuje TVAM (ty - jsi), sloní hlava je TAT (Brahman - Bůh) a společně značí jednotu mezi těmito dvěma aspekty. Ganéšovo tělo je tedy viditelnou manifestací nejvyšší reality Boha, což je vyjadřováno slavným „TAT TVAM ASI“, tedy: „Ty jsi To (Brahman či Bůh).“

Zelená tvář

Víc než tisíciletí se lidé učili odhalovat zákony přírody a přírodu využívat. Blaze těm, kdož si uvědomili a pochopili smysl této práce, že totiž vnitřní zákon je totéž jako zákon vnější, jen o oktávu vyšší: Ti budou povoláni ke sklizni - ostatní zůstanou čeledíny robotujícími na půdě, s tváří skloněnou k zemi. Klíč k moci nad vnitřní přírodou je zrezivělý od dob potopy. Jmenuje se: být bdělý.

Peníze a duchovno

Většina lidí se stále mylně domnívá, že mít peníze je něco špatného. Kdykoliv totiž někdo ve společnosti vyjádří nahlas svůj kladný vztah k penězům, je okamžitě považován za chamtivce, materialistu a člověka bez duchovních hodnot.

Přitom nic nemůže být vzdálenější pravdě, než toto přesvědčení.

NAHORU