V Šivovi končí jakákoli omezená existence, ale rovněž z něj tryská obnovená existence a rytmus jeho kosmického tance ničí a obnovuje světy. Když ukončí fyzickou existenci, nebo když vstřebá vesmír na konci svého cyklu, projevuje Šiva božský soucit.

Dokonce i sám Indra, nebeský vládce, který se raduje z nesmírné slávy, moci a extatického štěstí, touží po míru Neprojeveného.

Přidat komentář

Snažte se mluvit zřídka a soustředit se na myšlenku, kterou se snažíte vyjádřit i na slova, která používáte. Udělejte z tohoto cviku zvyk a odstraňte z vašeho slovníku všechna slova s negativní konotací...

Přidat komentář

Anděl strážný

Někdy jsou lidé rádi, když třeba mají doma jenom kočku - aby byl jejich život příjemnější. Ale anděl? Ten je s vámi pořád, jenom není hmotný. Kolik lidí už kvůli hmotě zanechalo duchovní cesty, která by je mohla tolik probouzet, třebaže hmota nemá tak velkou cenu pro jejich duši či ducha...

Přidat komentář

Stádia a překážky duchovní praxe

V počátcích bereme naši sádhanu jako činnost, která zabírá určitou vymezenou oblast našeho života a poskytujeme duchovní praxi předem stanovené období. Jak čas plyne začínáme si ale uvědomovat, že ve skutečnosti se součástí naší sádhany stává cokoliv co činíme.

Přidat komentář

Mezinárodní federace jógy se pokusila donutit školu MISA aby upustila od pořádání soutěže pro zviditelnění hodnot jógy, která byla součástí Mezinárodního kongresu jógy v Bukurešti. V tomto článku se dozvíte, proč se MISA přesto rozhodla pořádat soutěž tradičním způsobem.

Přidat komentář

Menstruační tekutina je bohatstvím těla, kterým by v žádném případě nemělo být plýtváno. Běžný cyklus ženy nemusí nezbytně obsahovat měsíční krvácení.

Postupným zvyšováním harmonie a duchovnosti ženské struktury se měsíční cykly ženy harmonizují se subtilními makro-kosmickými cykly tak, že měsíční krvácení může zmizet.

Přidat komentář

Láska má v dosažení sexuální kontinence esenciální roli. Ona je tím plamenem, který přeměňuje olovo ve zlato.

Je výchozím bodem, zasvěceným putováním i cílem všech, kteří si zvolili cestu povzneseného Erosu. Pouze skrze úplné a bezpodmínečné odevzdání se lásce nabývá sexuální kontinence duchovních hodnot.

Přidat komentář

Láska v duchovním páru

Existují tři základní pilíře duchovního vztahu v páru: láska, transfigurace a úplná kontrola sexuálního potenciálu. Pokud jsou pohromadě, směřujeme postupně čím dál tím výše.

Když je ve vztahu přítomna zamilovanost, ale my nevíme nic o transfiguraci a milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, vztah postupně zaplavuje řada věcí, které již nemají s láskou vlastně nic společného...

Přidat komentář

24 hodinová modlitba

Hinduistická písma uvádějí, že pokud promlouváme k Bohu nepřetržitě po jeden den a jednu noc, odpoví nám. Jinými slovy: budeme díky intenzivnímu povznesení naší duchovní citlivosti schopni vnímat jeho formy projevu kdekoliv, a také opravdově porozumíme jeho odpovědím.

Přidat komentář

Mnozí z nás se mohou nazpaměť naučit určitou roli, aniž by porozuměli jejímu významu a tomu, co ji činí živoucí. Proto někdy nemusí být náš takzvaný "duchovní" život ničím jiným, než sprostým kopírováním vytříbeného duchovního učení.

Neustálá přítomnost milované ženy v našem životě se však může stát tím neomylným, co nás nutí dostat se ven z této role, abychom tak vstoupili do přítomnosti.

Přidat komentář
NAHORU