Mezinárodní federace jógy se pokusila donutit školu MISA aby upustila od pořádání soutěže pro zviditelnění hodnot jógy, která byla součástí Mezinárodního kongresu jógy v Bukurešti. V tomto článku se dozvíte, proč se MISA přesto rozhodla pořádat soutěž tradičním způsobem.

Přidat komentář

Menstruační tekutina je bohatstvím těla, kterým by v žádném případě nemělo být plýtváno. Běžný cyklus ženy nemusí nezbytně obsahovat měsíční krvácení.

Postupným zvyšováním harmonie a duchovnosti ženské struktury se měsíční cykly ženy harmonizují se subtilními makro-kosmickými cykly tak, že měsíční krvácení může zmizet.

Přidat komentář

Láska má v dosažení sexuální kontinence esenciální roli. Ona je tím plamenem, který přeměňuje olovo ve zlato.

Je výchozím bodem, zasvěceným putováním i cílem všech, kteří si zvolili cestu povzneseného Erosu. Pouze skrze úplné a bezpodmínečné odevzdání se lásce nabývá sexuální kontinence duchovních hodnot.

Přidat komentář

Láska v duchovním páru

Existují tři základní pilíře duchovního vztahu v páru: láska, transfigurace a úplná kontrola sexuálního potenciálu. Pokud jsou pohromadě, směřujeme postupně čím dál tím výše.

Když je ve vztahu přítomna zamilovanost, ale my nevíme nic o transfiguraci a milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, vztah postupně zaplavuje řada věcí, které již nemají s láskou vlastně nic společného...

Přidat komentář

24 hodinová modlitba

Hinduistická písma uvádějí, že pokud promlouváme k Bohu nepřetržitě po jeden den a jednu noc, odpoví nám. Jinými slovy: budeme díky intenzivnímu povznesení naší duchovní citlivosti schopni vnímat jeho formy projevu kdekoliv, a také opravdově porozumíme jeho odpovědím.

Přidat komentář

Mnozí z nás se mohou nazpaměť naučit určitou roli, aniž by porozuměli jejímu významu a tomu, co ji činí živoucí. Proto někdy nemusí být náš takzvaný "duchovní" život ničím jiným, než sprostým kopírováním vytříbeného duchovního učení.

Neustálá přítomnost milované ženy v našem životě se však může stát tím neomylným, co nás nutí dostat se ven z této role, abychom tak vstoupili do přítomnosti.

Přidat komentář

Andělské techniky

Ukázka jednoduchých technik pro práci s anděly, které si mohli vyzkoušet účastníci víkendu na andělské téma.

Přidat komentář

V současnosti je toho o janter v západní světě známo příliš málo. Mnoho lidí je pokládá jen za pěkné obrázky a někteří umělci uvádějí, že namalovali "jantru" ze své vlastní představivosti. Taková představa je velmi vzdálená opravdovému významu a použití janter. Především, jantry nemohou být jen tak vymyšleny představivostí. Každá určitá nálada a emoce je spojena s nějakou formou energie a tvarem. To jednoznačně určuje formu jantry, která takovému rozpoložení přísluší.

Přidat komentář

Doprovodný text k příležitosti dne velké kosmické mocnosti Tripura Sundari (lze použít analogicky pro obdobné události, pokud postup přizpůsobíme)

...Odhalením těchto tajemství v našem nejniternějším vesmíru skrze přímou zkušenost můžeme pochopit, proč velký mudrc již před tisíci lety věřil, že láska je jedním s největších mystérií, subtilní sílou, kterou Bůh projevuje v Makrokosmu...

Přidat komentář

Mužské tělo má tendenci rychle spotřebovávat energetické rezervy, takže je nutné ji systematicky doplňovat.

Zájem o stravu však neznamená, že si vybíráme ta nejdelikátnější jídla, anebo že s kalkulačkou v ruce budeme pilně dávkovat kalorie a jiné elementy...

Přidat komentář
NAHORU