Za védských časů byl Indra znám jako král všech bohů. Byl vládcem Dévů, bohem války, bohem blesku a bouře, největší z válečníků a nejmocnější ze všech bytostí. Byl ochráncem bohů i celého lidstva proti silám zla, považován za slunečního boha, který projíždí nebesy ve svém zlatém voze...

Pokora by neměla být zaměňována s poddajností, se zaslepeným bezpodmínečným podrobováním se, které nemá žádný smysl. Říká se, že aby mohl být člověk pozvednut, musí se umět sklonit.

Poddajnost je opravdu aktem poklony, avšak postrádá touhu po povznesení. Poddajnost vyvěrá ze slabosti, z nemohoucnosti a ze strachu před trestem...

Celá vaše struktura se odvíjí od vnitřního odporu vůči přítomnému momentu. Ego formované myslí se udržuje s využitím tohoto odporu. Stav opozice je stavem neštěstí, neustálé touhy nebo strachu z projekce mysli, kterou nazýváme budoucností...

V Šivovi končí jakákoli omezená existence, ale rovněž z něj tryská obnovená existence a rytmus jeho kosmického tance ničí a obnovuje světy. Když ukončí fyzickou existenci, nebo když vstřebá vesmír na konci svého cyklu, projevuje Šiva božský soucit.

Dokonce i sám Indra, nebeský vládce, který se raduje z nesmírné slávy, moci a extatického štěstí, touží po míru Neprojeveného.

Snažte se mluvit zřídka a soustředit se na myšlenku, kterou se snažíte vyjádřit i na slova, která používáte. Udělejte z tohoto cviku zvyk a odstraňte z vašeho slovníku všechna slova s negativní konotací...

Anděl strážný

Někdy jsou lidé rádi, když třeba mají doma jenom kočku - aby byl jejich život příjemnější. Ale anděl? Ten je s vámi pořád, jenom není hmotný. Kolik lidí už kvůli hmotě zanechalo duchovní cesty, která by je mohla tolik probouzet, třebaže hmota nemá tak velkou cenu pro jejich duši či ducha...

Stádia a překážky duchovní praxe

V počátcích bereme naši sádhanu jako činnost, která zabírá určitou vymezenou oblast našeho života a poskytujeme duchovní praxi předem stanovené období. Jak čas plyne začínáme si ale uvědomovat, že ve skutečnosti se součástí naší sádhany stává cokoliv co činíme.

Mezinárodní federace jógy se pokusila donutit školu MISA aby upustila od pořádání soutěže pro zviditelnění hodnot jógy, která byla součástí Mezinárodního kongresu jógy v Bukurešti. V tomto článku se dozvíte, proč se MISA přesto rozhodla pořádat soutěž tradičním způsobem.

Menstruační tekutina je bohatstvím těla, kterým by v žádném případě nemělo být plýtváno. Běžný cyklus ženy nemusí nezbytně obsahovat měsíční krvácení.

Postupným zvyšováním harmonie a duchovnosti ženské struktury se měsíční cykly ženy harmonizují se subtilními makro-kosmickými cykly tak, že měsíční krvácení může zmizet.

Láska má v dosažení sexuální kontinence esenciální roli. Ona je tím plamenem, který přeměňuje olovo ve zlato.

Je výchozím bodem, zasvěceným putováním i cílem všech, kteří si zvolili cestu povzneseného Erosu. Pouze skrze úplné a bezpodmínečné odevzdání se lásce nabývá sexuální kontinence duchovních hodnot.

NAHORU