Sátja - zlaté pravidlo pravdy

Jistěže s praxí pravdy začneme co nejpřísnějším dodržováním základního praktického imperativu nelhat. Lhostejno kolik toho namluvíme o iniciačních a esoterických aspektech spojených s velkými duchovními pravdami, nepochopíme nic, jestliže především rozhodně neodstraníme z naší mluvy lži...

Přidat komentář

Dnešní člověk má ve svém těle množství škodlivých bakterií, virů a toxinů. Čím více se jich hromadí, tím se práce organizmu ztěžuje, orgány se musí více namáhat, aby je z těla vyloučily.

Pokud znečištění organizmu překročí určitou mez, nastávají „ideální podmínky“ pro vznik nemoci. Tělo má samozřejmě obranné mechanismy, které nám pomáhají nemocem čelit. Asi většina z nás už někdy slyšela o spojitosti imunity a leukocytů...

Přidat komentář

Dháraná - koncentrace

Existuješ jenom ty a objekt: od tebe se nic neočekává, od objektu se očekává vše. Seďte tedy v nepřetržitém euforickém očekávání, ve stavu nejvyšší připravenosti. To je velmi důležité. Buďte objektem pohlceni a absorbováni do něj. Nesnažte se ho definovat, posuzovat nebo chápat, prostě ho reflektujte se stejnou zvědavostí, jako byste ho viděli poprvé v životě. Právě skutečnost, že nemůžete přesně definovat objekt a rozumově mu porozumět, vás vůči němu otevírá...

Přidat komentář

Vztahy a transfigurace

Na rozdíl od jiných druhů transformace, o které usilujeme jen my samotní, je transformace někoho jiného, která je podporovaná skrze transfiguraci, velmi rychlá, protože získáváme podporu zvenku.

Pokud někoho transfigurujeme, může se často právě díky této stálé transfiguraci velmi rychle sám transformovat.

Přidat komentář

Základní rozvzpomenutí je završením jakékoli autentické duchovní cesty; jakmile jsi dospěl k prahu extatického ponoření se do Boha, poznáváš (rozvzpomínáš se na) pouze svou základní přirozenost. Slovo „prátjabidžna“ znamená „vzpomenout si, spontánním způsobem opět uskutečnit Já“.

Zde se máš pouze uskutečnit, není třeba nic praktikovat. V systému Prátjabidžna neexistuje upája (způsoby, prostředky), je třeba si jen uvědomit, kdo jsi...

Přidat komentář

Ahimsa - nenásilí

V dnešní společnosti je zakotven hloupý předsudek, že dobrota je synonymem hlouposti. Ve skutečnosti je však spojena s moudrostí. Řada jogínů úspěšně odstranila sklon fyzicky působit lidem a většinou i ostatním živým bytostem (rostlinám, zvířatům) zlo, avšak pro správné zachovávání ahimsy by se měli snažit ze své bytosti naprosto odstranit jakoukoli stopu agresivity. Prvním krokem k tomu je si své sklony k agresivitě uvědomovat a pochopit, že jejich podstatou je vždy slabost, strach a nejistota.

Přidat komentář

Milování a meditace

Stejně jako meditace i erotická zkušenost nám umožňuje nazírat věci tvořivým a intuitivním způsobem.

Bez popisného vnímání každého a všech vjemů a bez přemýšlení typu „tohle je velmi příjemné“ nebo „teď se cítím opravdu krásně“ můžeme naše vjemy prožívat svobodně.

Přidat komentář

Sušené rostliny, jsou-li užívány obezřetně, mají kladné účinky jak na naše tělo, tak i mysl. Proč tedy nevyužívat tuto extrémně jednoduchou metodu, abychom tak uplatnili četné léčivé účinky rostlin, které známe?

Starověká ájurvédská věda zná celou řadu více či méně jednoduchých receptů, založených na použití sušených bylin pro zlepšení a léčení různých poruch nebo nemocí.

Přidat komentář

Příčiny utrpení

Žádný člověk nerad trpí, a tak se můžeme zeptat, proč je tedy na světě tolik utrpení? Potěšení a bolest, radost a utrpení, štěstí a zármutek nejsou nic víc než stranami stejné mince, kterou je život sám. Nedokážeme prožívat jednu, aniž bychom se automaticky nepotkali i s tou druhou.

Přidat komentář

Drogy moderního světa

Společnost ve které žijeme nám těmito způsoby pomáhá vytvářet a udržovat nové a nové druhy závislostí. Je to bludný kruh, ze kterého se dokážeme vyprostit pouze pokud si uvědomíme, že jsme skutečně závislí na určitých věcech, které nám škodí.

Až když se pokusíme z tohoto kruhu uniknout, poznáme jak pevný ve skutečnosti je. Do té doby nám můžou naše nezdravé návyky připadat normální.

Přidat komentář
NAHORU