Nutností na cestě k čisté milenecké lásce je porozumět našim obvyklým chybám, kterých se dopouštíme v „běžném“ či „konvenčním“ páru. Takovýto vztah je od počátku často odsouzen k nezdaru.

Tím, že si budeme své chyby více uvědomovat, můžeme časem vytvořit dokonalé pouto lásky, založené na těch nejvyšších ideálech...

Přidat komentář

Ti, kteří měli možnost být poblíž, na něj vzpomínají jako na bytost „v jehož srdci v každičký okamžik prozpěvoval Bůh“. Ram Dass o něm pravil: „Netrpěl na žádné velké projevy, jeho učením byly prosté a stručné příběhy.

Obvykle sedával nebo ležel na dřevěné lavici, zahalen do plédové deky, zatímco kolem něj posedávalo několik stoupenců. Lidé přicházeli a odcházeli, vždy se jim ale dostalo pohoštění, moudré rady a několika povzbuzujících slov i požehnání nebo objetí.“

Přidat komentář

Touha po Absolutnu může mít různá vyjádření, od krátké a intenzivní modlitby k hluboké meditaci, od prostých jímavých slov šeptaných u kříže k hluboce inspirovaným žalmům v katedrálách.

Když se modlíme k Bohu, musíme tak především činit z hloubi duše. Musíme říkat to, co skutečně cítíme, ne to, co si myslíme, že Bůh chce, abychom cítili.

Přidat komentář

Řada lidí zůstává jakoby trčet mezi dvěma světy: jedním, který musí opustit a druhým, do kterého se bojí spadnout. Chceme být více vědomými, ale současně se toho bojíme, protože to předpokládá stát se zodpovědnými sami za sebe – s ohledy na naše zdraví, kariéru, stanoviska a myšlenky. Jakmile to přijmeme, byť i na jedné z oblastí – již se nemůžeme nikdy vyhnout následkům naší vlastní volby.

Přidat komentář

Sátja - zlaté pravidlo pravdy

Jistěže s praxí pravdy začneme co nejpřísnějším dodržováním základního praktického imperativu nelhat. Lhostejno kolik toho namluvíme o iniciačních a esoterických aspektech spojených s velkými duchovními pravdami, nepochopíme nic, jestliže především rozhodně neodstraníme z naší mluvy lži...

Přidat komentář

Dnešní člověk má ve svém těle množství škodlivých bakterií, virů a toxinů. Čím více se jich hromadí, tím se práce organizmu ztěžuje, orgány se musí více namáhat, aby je z těla vyloučily.

Pokud znečištění organizmu překročí určitou mez, nastávají „ideální podmínky“ pro vznik nemoci. Tělo má samozřejmě obranné mechanismy, které nám pomáhají nemocem čelit. Asi většina z nás už někdy slyšela o spojitosti imunity a leukocytů...

Přidat komentář

Dháraná - koncentrace

Existuješ jenom ty a objekt: od tebe se nic neočekává, od objektu se očekává vše. Seďte tedy v nepřetržitém euforickém očekávání, ve stavu nejvyšší připravenosti. To je velmi důležité. Buďte objektem pohlceni a absorbováni do něj. Nesnažte se ho definovat, posuzovat nebo chápat, prostě ho reflektujte se stejnou zvědavostí, jako byste ho viděli poprvé v životě. Právě skutečnost, že nemůžete přesně definovat objekt a rozumově mu porozumět, vás vůči němu otevírá...

Přidat komentář

Vztahy a transfigurace

Na rozdíl od jiných druhů transformace, o které usilujeme jen my samotní, je transformace někoho jiného, která je podporovaná skrze transfiguraci, velmi rychlá, protože získáváme podporu zvenku.

Pokud někoho transfigurujeme, může se často právě díky této stálé transfiguraci velmi rychle sám transformovat.

Přidat komentář

Základní rozvzpomenutí je završením jakékoli autentické duchovní cesty; jakmile jsi dospěl k prahu extatického ponoření se do Boha, poznáváš (rozvzpomínáš se na) pouze svou základní přirozenost. Slovo „prátjabidžna“ znamená „vzpomenout si, spontánním způsobem opět uskutečnit Já“.

Zde se máš pouze uskutečnit, není třeba nic praktikovat. V systému Prátjabidžna neexistuje upája (způsoby, prostředky), je třeba si jen uvědomit, kdo jsi...

Přidat komentář

Ahimsa - nenásilí

V dnešní společnosti je zakotven hloupý předsudek, že dobrota je synonymem hlouposti. Ve skutečnosti je však spojena s moudrostí. Řada jogínů úspěšně odstranila sklon fyzicky působit lidem a většinou i ostatním živým bytostem (rostlinám, zvířatům) zlo, avšak pro správné zachovávání ahimsy by se měli snažit ze své bytosti naprosto odstranit jakoukoli stopu agresivity. Prvním krokem k tomu je si své sklony k agresivitě uvědomovat a pochopit, že jejich podstatou je vždy slabost, strach a nejistota.

Přidat komentář
NAHORU