Podle zákona analogie a shody orientální duchovní tradice je celý makrokosmos ve své podstatě holograficky proporcionálně obsažen i ve velmi malém a neuvěřitelně jemném prostoru uvnitř našeho (duchovního) srdce.

Jinak řečeno, srdce je místem ukrývajícím nekonečný univerzální vesmír uvnitř naší bytosti. Z toho bezpochyby vyplývá, že je rovněž sídlem velké kosmické mocnosti Bhuvaneshwari.

Přidat komentář

Zatímco sami většinou poměřujeme míru našeho úspěchu termíny vztahujícími se k materiálnímu úspěchu, vesmír poměřuje naši úspěšnost podle toho, kolik jsme se toho od života naučili. Stát se z duchovního pohledu zralým nepředpokládá „sedět tiše v koutě“ a zachovávat pasivní postoj, ale naopak něco dělat a podstupovat případná rizika vedeni naší intuicí.

Přidat komentář

Ášram není jen prostorem mezi nějakými stěnami, ale místem, kde se potkávají srdce. Je rovněž výsadním místem, kde lidé nalézají útočiště, aby vyhráli boj se svými vlastními nižšími sklony.

Není jen nějakou stavbou, ale představuje především postoj vůči vnitřní evoluci. Je zvláštním místem, v němž lidé dostávají šanci vypořádat se se svým osudem k lepšímu a kde mají vhodné podmínky ke zvládnutí tak těžkého úkolu.

Přidat komentář
První a nejdůležitější etapu vnitřního vývoje představuje harmonie osobního života, jelikož tato harmonie je podkladem veškerého života duchovního. Bez ohledu na tělesnou harmonii a vitalitu, bez ohledu na množství zvládnutých a používaných technik se hledající nedočká žádného duchovního postupu, dokud nebude nejdříve zušlechtěno jeho chování. Přidat komentář

Případ Falun Gongu je jednou z nejrelevantnějších současných ukázek toho, co zmůže vládní mechanismus, když se zaměří na destrukci duchovní školy za jakýchkoliv okolností.

Je možné namítnout, že něco podobného je možné jenom v režimu, kde jsou represe, útlak, ateismus a diktátorství na denním pořádku. Třebaže hovoříme o komunistické Číně, režie destrukční kampaně připomíná některé současné západní metody moderní inkvizice.

Přidat komentář

Tara - velká kosmická mocnost soucitu

Etymologicky slovo Tárá znamená „ochránkyně“ či „osvoboditelka“ a pochází ze sanskrtského kořene „tri“, který poukazuje na „překonání“ něčeho, například nějaké řeky, moře, hory, nebo se myslí překonání jakékoliv obtížné situace.

To je proč obecně můžeme říci, že velká bohyně Tara je vždy uplatňována, kdykoliv se nacházíme v nebezpečných situacích, v hraničních momentech, nebo když musíme učinit volbu z více možností, které máme k dispozici.

Přidat komentář

Utrpení a nenaplnění, se kterými jsme konfrontováni, nejsou výsledkem žádných vnějších nepříznivých společenských okolností, ale jsou vždy následkem našeho myšlení a postojů. Na této úrovni se máme naučit rozlišovat, které z nich představují pravdivé vnitřní hluboké motivace, směřující nás k rozhodnutí a činům. Naše cesta k celistvosti tu zahrnuje dokonalou integraci našich vztahů.

Přidat komentář

Vizuální umění a smyslnost

Řada lidí čerpá vnitřní harmonii a vyrovnanost (ať už vědomě či nevědomě) obdivováním či sledováním krásy. To je přirozené, když si uvědomíme, že lidská psychika je vlastně „živena“ všemi vjemy skrze naše smysly a emoce.

Vzhledem k tomu, že 70-90 % všech informací a vjemů, které náš mozek zpracovává, má vizuální povahu, je pochopitelné, proč je tak osvěžující pozorovat velmi krásné věci, bytosti či krajinu.

Přidat komentář

Základ této praxe nespočívá ve vyhýbání se životním zkouškám a nesnázím v izolaci či ústupu do opuštěných míst mimo každodenní ruch, kde se člověk snaží dosáhnout duchovní dokonalosti, naopak.

Tato tradice říká, že oddané a zanícené zbožňování deseti velkých kosmických Mocností by se mělo praktikovat každý den, čímž je možné zvládat a následně kompletně překonat veškeré problémy, smutek nebo utrpení, které většinu lidí potkávají.

Přidat komentář

Jakmile se zrodí skutečný vztah mezi duchovním průvodcem a žákem, okamžitě a bez meškání je započata autentická duchovní cesta k sebepoznání. Během této cesty jsou si jak guru, tak i žák vědomi závažné osobní odpovědnosti.

Podobně jako horský průvodce i guru se zaváže starat se o svého žáka po celou cestu, avšak, stejně jako bychom nikdy neočekávali od horského průvodce, že ponese začínajícího lezce celou dobu na zádech, nemůžeme ani očekávat, že guru projde duchovní cestu namísto žáka.

Přidat komentář
NAHORU