Když srdce rozkvete

Když se nám podaří otevřít své srdce, je to jako když se na potemnělé obloze mezi mraky zčistajasna objeví skulina, kterou proniknou paprsky slunce a zalijí celou zemi.

Úplně stejně se otevíráme i my a rozléváme své vnitřní světlo a svou vnitřní krásu na všechny kolem. Jsme tím, co proniká závojem všednosti, do kterého většina lidí halí všechny své běžné dny, když se nedokáží vymanit ze zbytečných starostí, spěchu a úzkostí.

Přidat komentář

Dech je nepostradatelnou podmínkou života. Díky němu v naší bytosti zachycujeme a také shromažďujeme základní vitální energii, nazývanou v józe prána.

Přitom čím více se nám podaří učinit dýchací proces vědomým, tím více se přiblížíme samotnému zdroji univerzálního života. 

Přidat komentář

Duchovní vývoj je v tantrajóze založen na dokonalém ovládnutí sexuální energie, která je díky tomu přeměněna (sublimována) v psychomentální a duchovní energii. Tantra tvrdí, že moudrost a duchovní osvobození lze získat i prostřednictvím přímého smyslového prožitku, který je však pod naprosto bdělou, vědomou kontrolou praktikanta této cesty.

Tradiční pojednání Kularnava Tantra v tomto ohledu například uvádí, že „nikdo nemůže dosáhnout duchovní dokonalosti pomocí složitých a nudných technik, neboť dokonalost je možné snadno nabýt uspokojeních všech svých smyslů.

Přidat komentář

Aforismy o meditaci

Specifickou „euforii“ a štěstí, které tak intenzivně prožíváme během úspěšné meditace, nemůžeme na tomto světě vyvolat žádnými jinými prostředky.

Různé formy hluboké jógové meditace, stejně jako všechny techniky lajajógy s mantrou velkých kosmických mocností a dokonce i lajajóga prováděná s bídžamantrami pro energetizaci a harmonizaci subtilních silových center (čaker), v nás probouzí překvapivě širokou škálu tajuplných a vytříbených zkušeností, skrze které duchovně dospíváme a zrychlujeme svoji vnitřní transformaci.  

Přidat komentář

Cvičit jógu znamená vědomě se rozhodnout pro zrychlený osobnostní a duchovní vývoj. Přesto mnoho aspirantů praktikuje jógu pouze povrchně. Mají za to, že k jejich hluboké proměně stačí, když budou cvičit pozice hathajógy, a doufají, že se tak rychle uzdraví a pročistí díky energiím, které v nich v pozicích obíhají.

To je ale velký omyl. I když jsou díky cvičení ásan naše vitální síly skutečně značně dynamizovány, bez řádného uvědomování souvisejících jevů, které se během duchovní praxe odehrávají v našem vnitřním univerzu, jsou účinky ásan na naše tělo, psychiku a mysl značně oslabeny a je zapotřebí mnohem více času, než se konkrétně projeví i na hmotné úrovni.

Přidat komentář

Medem a citronem pro lepší den

Tajemství úspěšného dne spočívá v tom, jak ho začneme. Naše první aktivity hned po probuzení totiž ovlivní celý zbytek nového dne a mohou nám také samozřejmě pomoci se na něj řádně připravit a nabít se energií.

Přidat komentář

V životě se často ocitáme v situacích, ze kterých naše mysl marně hledá východisko kvůli pocitu, že k rozhodnutí potřebujeme více informací.

Při bližším pohledu však vyjde najevo, že učinit rozhodnutí ve spletitém labyrintu naší mysli je pro nás těžké nikoliv proto, že nemáme k dispozici potřebné údaje, ale proto, že na stejnou věc máme mnoho pohledů.

Přidat komentář

Účinné metody ochrany aury

Nepřítelem č. 1 pro naši auru je nervozita a stres. U podrážděných a protivných lidí můžeme vypozorovat, že s postupem času projevují stále vážnější poruchy své osobnosti.

Impulzivita, věčná nespokojenost a další negativní stavy, které často prožíváme (např. strach, nenávist, žárlivost či odpor) působí na naši auru zevnitř a postupně v ní utváří stále větší „trhliny“...

Přidat komentář

Duchovní pokrok pro lenochy

Mnozí si tantru a celý tantrický systém spojují s postojem „nechat vše být“, anebo „unášet se proudem“. Pravdou je, že systém tantry míří k nejvyšší a naprosté svobodě, je to však vnitřní svoboda, která nás může dovést ke svobodě vnější – a ne naopak.

Člověk, která pozná a uplatňuje metody tantry, postupně zjišťuje, že je k tomu zapotřebí velká vnitřní disciplína, neboť vnější svoboda bez vnitřní disciplíny jen potlačuje duši a ještě více ji spoutává.

Přidat komentář

Jogínova modlitba

Modlitby jogínů a všech, kdo horoucně touží po spojení s Absolutnem, vychází z čistoty jejich duše a úpěnlivé touhy po Bohu, navzdory všem překážkám a těžkostem.

To platí jak pro „pozemské“ svaté, tak i pro všechny, kdo dokáží zřít Božské ve všem, co je obklopuje.

Přidat komentář
NAHORU