Sekta nebo duchovní cesta?

Problematika sekt představuje v současnosti značně složitý a rozporuplný společenský fenomén, pro který jsou však charakteristické určité společné rysy, jenž si zde nyní představíme a porovnáme je s charakteristikami tradičního systému jógy. Podle  encyklopedického slovníku Larousse je sekta „skupinou osob, které vyznávají shodnou doktrínu (jako např. epikurejci), nebo skupinou lidí tvořících náboženské společenství (jako jsou např. adventisté)“.

Ohledně jógy Larousse uvádí, že se jedná o: „tradiční filozofický systém, jak teoretický tak praktický, pocházející původně z Indie, který doporučuje kontemplaci, úplnou nehybnost, extázi a asketickou praxi za účelem vysvobození individuálního Já od strastí materiálního života a spojení s Božstvím (Bohem)“.

Pátá velká kosmická mocnost hinduistického panteonu, Tripura Bhairavi, představuje závratnou a s ničím nesrovnatelnou hrozivou sílu (neboli činnou energii – Šakti) Boha, která ničí a odstraňuje vše zlé a nečisté.

Umožňuje vývojovou transformaci v projevu díky procesu „obnovy“ (skutečného „vstání z popela“) a díky sublimaci různých kvalit Stvoření. Tripura Bhairavi symbolizuje hrozivý projev Boha ve Stvoření.

Když srdce rozkvete

Když se nám podaří otevřít své srdce, je to jako když se na potemnělé obloze mezi mraky zčistajasna objeví skulina, kterou proniknou paprsky slunce a zalijí celou zemi.

Úplně stejně se otevíráme i my a rozléváme své vnitřní světlo a svou vnitřní krásu na všechny kolem. Jsme tím, co proniká závojem všednosti, do kterého většina lidí halí všechny své běžné dny, když se nedokáží vymanit ze zbytečných starostí, spěchu a úzkostí.

Dech je nepostradatelnou podmínkou života. Díky němu v naší bytosti zachycujeme a také shromažďujeme základní vitální energii, nazývanou v józe prána.

Přitom čím více se nám podaří učinit dýchací proces vědomým, tím více se přiblížíme samotnému zdroji univerzálního života. 

Duchovní vývoj je v tantrajóze založen na dokonalém ovládnutí sexuální energie, která je díky tomu přeměněna (sublimována) v psychomentální a duchovní energii. Tantra tvrdí, že moudrost a duchovní osvobození lze získat i prostřednictvím přímého smyslového prožitku, který je však pod naprosto bdělou, vědomou kontrolou praktikanta této cesty.

Tradiční pojednání Kularnava Tantra v tomto ohledu například uvádí, že „nikdo nemůže dosáhnout duchovní dokonalosti pomocí složitých a nudných technik, neboť dokonalost je možné snadno nabýt uspokojeních všech svých smyslů.

Aforismy o meditaci

Specifickou „euforii“ a štěstí, které tak intenzivně prožíváme během úspěšné meditace, nemůžeme na tomto světě vyvolat žádnými jinými prostředky.

Různé formy hluboké jógové meditace, stejně jako všechny techniky lajajógy s mantrou velkých kosmických mocností a dokonce i lajajóga prováděná s bídžamantrami pro energetizaci a harmonizaci subtilních silových center (čaker), v nás probouzí překvapivě širokou škálu tajuplných a vytříbených zkušeností, skrze které duchovně dospíváme a zrychlujeme svoji vnitřní transformaci.  

Cvičit jógu znamená vědomě se rozhodnout pro zrychlený osobnostní a duchovní vývoj. Přesto mnoho aspirantů praktikuje jógu pouze povrchně. Mají za to, že k jejich hluboké proměně stačí, když budou cvičit pozice hathajógy, a doufají, že se tak rychle uzdraví a pročistí díky energiím, které v nich v pozicích obíhají.

To je ale velký omyl. I když jsou díky cvičení ásan naše vitální síly skutečně značně dynamizovány, bez řádného uvědomování souvisejících jevů, které se během duchovní praxe odehrávají v našem vnitřním univerzu, jsou účinky ásan na naše tělo, psychiku a mysl značně oslabeny a je zapotřebí mnohem více času, než se konkrétně projeví i na hmotné úrovni.

Medem a citronem pro lepší den

Tajemství úspěšného dne spočívá v tom, jak ho začneme. Naše první aktivity hned po probuzení totiž ovlivní celý zbytek nového dne a mohou nám také samozřejmě pomoci se na něj řádně připravit a nabít se energií.

V životě se často ocitáme v situacích, ze kterých naše mysl marně hledá východisko kvůli pocitu, že k rozhodnutí potřebujeme více informací.

Při bližším pohledu však vyjde najevo, že učinit rozhodnutí ve spletitém labyrintu naší mysli je pro nás těžké nikoliv proto, že nemáme k dispozici potřebné údaje, ale proto, že na stejnou věc máme mnoho pohledů.

Účinné metody ochrany aury

Nepřítelem č. 1 pro naši auru je nervozita a stres. U podrážděných a protivných lidí můžeme vypozorovat, že s postupem času projevují stále vážnější poruchy své osobnosti.

Impulzivita, věčná nespokojenost a další negativní stavy, které často prožíváme (např. strach, nenávist, žárlivost či odpor) působí na naši auru zevnitř a postupně v ní utváří stále větší „trhliny“...

NAHORU