Aniž bychom si to uvědomovali, rezonance dluhu jsou dnes přítomné všude kolem nás. V podstatě celá současná světová ekonomika je založena na dluhu.

Od roku 1971, kdy USA zrušily zlatý standard, není naprostá většina peněz ve světovém oběhu kryta zlatem, ale nějakým způsobem zajištění  a jsou ve skutečnosti dluhem.

Vroucí uctívání velké kosmické mocnosti Tripury Sundari je jednou z nejkratších a nejbezpečnějších cest k odhalení našeho věčného božského Já. Když mysl obsáhne neomezené poznání, snadno nalezne uspokojení ve všem, co zkoumá.

Naše vnímání je pak naplněno transfigurací, takže dokážeme nalézat radost a štěstí i v těch nejobyčejnějších a zdánlivě nedůležitých věcech, protože jsme zcela osvobozeni od konceptu času, prostoru, velikosti, vzdálenosti či důležitosti věcí...

Důvodem, proč jóga klade na pozitivní myšlení tak velký důraz, je znalost zákona rezonance. Z něj vyplývá, že myšlenky vytvářejí v našem mikrokosmu rezonance (subtilní energetické propojení) s různými silovými sférami makrokosmu a tím vlastně umožňují přenos energie z těchto center do nás.

O modlitbě

Přestože je modlitba nepochybně nerozšířenější duchovní technikou známou ve všech koutech světa, býváme někdy ve vztahu k ní poněkud plaší, protože se nám díky výchově, které se nám dostalo, častokrát slévá s pověrami a infantilními projevy duchovnosti.

Ve skutečnosti se ovšem jedná o mimořádně účinnou a přístupnou duchovní techniku, za kterou stojí přesně daný mechanismus.

Duchovní symbolika labyrintu

Duchovní labyrint vždy a bez výjimky nakonec otevře svůj střed těm, kdo se k němu odváží projít skrze jistý druh zasvěcující cesty, jež je protkána (podle jádra hledajícího) různými duchovními překážkami a iniciačními zkouškami, které jsou pro něj pokaždé připraveny na míru.

Stane se tak, pokud se daný člověk zcela odevzdá do rukou své duchovní intuice.

Vybrané aspekty ženské sexuality pohledem tantrického systému a způsoby, jak v sobě ženy mohou znovu probudit přirozenost, harmonii a zdraví a jak mohou proměnit svůj sexuální potenciál v nástroj duchovního sebepoznání a vývoje.

Praktické návody a informace k úvodním prvkům dobrodružství, které objevování rozměrů ženské sexuality jistě představuje.

Znalost vlastního těla není jen předpokladem pro duševní či fyzickou pohodu a dobré zdraví, ale může být i výchozím bodem pro naše vnitřní hledání.

Než můžeme vystoupat do nebeských úrovní vyšších prožitků, musíme podle mnoha duchovních disciplín nejdříve silně „zakořenit“ ve svém fyzickém těle a uvolnit proudění zablokované energie...

Plná kontrola sexuálního potenciálu spočívá v oddělení prožitku orgasmu (který má vysokou duchovní hodnotu) od ejakulace u muže a jevu ochabnutí u ženy (které jsou provázeny ztrátou energie a následnou otupělostí) a jejich trvalém vyloučení ze života páru.

Hmotný sexuální potenciál (přítomný u muže v podobě spermatu a u ženy ve formě sexuální výměšků, ale také menstruační krve) je transmutován na energii a následně díky jevu sublimace, již ve formě energie, směřován do vyšších pater bytosti (např. na citovou, mentální či duchovní úroveň).

Jóga a ženy

Ženy často nemají ani ponětí o dědictví, kterým je příroda vybavila. Jejich odkazem je ohromný potenciál energie, který je pro duchovní život naprosto nezbytný.

Tento receptivní ženský potenciál je z nedostatku zkušeností často podceňován a bývá brán na lehkou váhu.

O co svojí praxí usilují jogíni?

Vplývání, které je naplněním BYTÍ, je zázrakem člověka: Nemůžete být zamilovaní, aniž byste toužili být láskou samotnou, nemůžete se stát moudrým, aniž byste chtěli jako Buddha být moudrostí samotnou. Nemůžete být básníkem, aniž byste se chtěli stát poezií samotnou.

A tedy konečně: nemůžete být jogínem, aniž byste se chtěli stát jógou samotnou...

NAHORU