Aforismy o meditaci

 1. Hluboká jógová meditace na Boha Otce může být považována i za originální formu modlitby, neboť meditující člověk se modlí jak v Pravdě, tak v Duchu.
 2. Hluboká jógová meditace umožňuje lépe ovládat naše smysly, proto také významně přispívá k dosažení milostné kontinence (praktikované během milostných her založených na vzájemné lásce a transfiguraci).
 3. Byl to Bůh Otec, kdo nás stvořil, proto bychom se k Němu měli alespoň jednou denně ve své meditaci obracet i my.
 4. Pravidelná každodenní meditace vyvolává v našem vnitřním vesmíru rezonanční jevy, díky kterým v sobě akumulujeme blahodárnou energii a prohlubujeme tak svoji čistotu a vytříbenost.
 5. meditace aforismy1Každodenní hluboká jógová meditace v nás prohlubuje bytostný stav míru.
 6. Každodenní hluboká jógová meditace v nás prohlubuje nevýslovnou harmonii.
 7. Meditovat můžeme i během cestování, nebo během okamžiků, kdy zrovna nemáme nic na práci. Je to možnost, jak kreativním způsobem praktikovat lajajógu (s mantrou velké kosmické mocnosti) nebo nějakou formu hluboké jógové meditace co nejčastěji.
 8. Pokud provádíme denně nějakou formu hluboké jógové meditace, brzy si uvědomíme četné výhody, které nám meditace do života přináší.
 9. Kratší nebo i delší meditace můžeme praktikovat i ve chvílích, kdy se kolem nás zrovna nic důležitého neděje, abychom ještě lépe pocítili blahodárné důsledky meditační praxe.
 10. Budeme-li meditovat každé ráno, byť jen krátce, budeme mít z meditace obsáhlý prospěch.
 11. Po meditaci by měla následovat relaxace, a pokud je to možné, je dobré, když po meditaci zůstaneme na nějakou chvíli v úplném tichu.
 12. Během praxe hluboké jógové meditace se doporučuje sedět tváří k jihu či východu.
 13. Již po několika měsících setrvalé praxe zjistíme, že se nám hluboká jógová meditace (nebo praxe lajajógy s mantrou velké kosmické mocnosti, se kterou upadáme do meditativního stavu) stala nejlepším přítelem.
 14. Jogín, který si skutečně přeje procházet nepřetržitou transformací, musí meditovat alespoň 30 minut denně.
 15. Vždy, když se naučíme novou meditační techniku, je dobré ji cvičit po každý den, i kdyby to mělo být jen 10-15 minut.
 16. Pro meditační praxi je velmi dobré, pokud alespoň jednou týdně držíme 2-3 hodiny maunu (závazek ticha).
 17. Pokud praktikujeme meditaci v místnosti během noci, je lepší mít zhasnuto.
 18. Po dokončení delší meditace je velmi dobré (pokud cítíme žízeň) vypít sklenici přírodního džusu s medem.
 19. Meditace prováděná venku v přírodě při západu slunce v nás probouzí magicky vytříbený stav, který se prohubuje pokaždé, když tuto zkušenost zopakujeme.
 20. Pokud meditujeme v ásaně, je důležité udržovat páteř co nejvíce rovně a pozice těla musí být co nejvíce symetrická. Pokud meditujeme na židli, máme směřovat tváří k jihu nebo východu (východu slunce).
 21. Pokud není jiná možnost, je možné meditovat v leže, než nemeditovat vůbec. V takovém případě směřujeme hlavu k jihu a nohy k severu, pokud to nejde, tak hlavu k východu a nohy k západu
 22. Skrze každodenní praxi lajajógy s mantrou jedné z deseti velkých kosmických mocnosti nebo skrze jinou formu praxe hluboké jógové meditace trvající alespoň 30 minut denně se na konci 49 dnů nepřetržité praxe naplní veškeré naše blahodárné touhy a aspirace.
 23. 30 minut meditace denně po 2-3 měsíce vytrvalé praxe stačí k citelnému zlepšení našeho zdraví.
 24. Bezbřehá hluboká jógová meditace plně zaměřená na Boha Otce nás bez pochyb přivádí k Bohu Otci blíže a pomáhá nám cítit jeho tajuplnou přítomnost v našem nitru.
 25. Pouhých 30 minut lajajógy s mantrou jedné z deseti velkých kosmických mocností nebo každodenní praxe libovolné formy hluboké jógové meditace zásadně promění náš život, pokud praktikujeme skutečně vytrvale.
 26. meditace aforismy230 minut hluboké jógové meditace denně zaměřené na libovolný zdravotní problém překvapivou měrou napomáhá k zlepšení či vyléčení našeho stavu.
 27. Abychom se sami přesvědčili o mnoha blahodárných účincích meditace, ještě dnes se rozhodněme praktikovat po následujících 49 dní krátkou hlubokou jógovou meditaci (nebo lajajógu). Již po několika dnech zaznamenáme řadu proměn, které z této duchovní praxe vyplynou.
 28. Rozhlédněme se kolem sebe a zapamatujme si, že jen málo lidí, kteří radí provádět meditaci denně.
 29. Tajemství, které objevili pokročilí jogíni: Jakmile projevíme zájem o každodenní meditaci, stane se projev Boha Otce v našem vnitřním vesmíru blaženějším.
 30. Pokud máme ve zvyku se modlit, prosme Boha o to, aby nám umožnil prožívat v meditaci výjimečné a vznešené extatické duchovní stavy.
 31. Pokud máme při meditaci vysoké duchovní prožitky nebo se nám dostane různých ohromných odhalení, nezapomeňme nakonec za tyto poklady plni vděčnosti poděkovat Bohu, neboť jsou to jeho dary.
 32. Pomáhejme ostatním svým vlastním zářným příkladem, a pokud to připadá v úvahu, učme meditaci i ostatní. Čím více roste naše duchovní síla (tajuplná sféra síly), tím snadnější pro nás bude zapůsobit na jiné a pomáhat jim meditovat v jednotě s námi, čímž jim zprostředkujeme (díky své neviditelné sféře síly) daleko hlubší a celistvější meditační zkušenost.
 33. Svým blízkým přátelům, kteří se józe nevěnují, můžeme nabídnout hodnotný dar, pokud je naučíme provádět v jednotě s námi nějakou jednoduchou formu jógové meditace. Čiňme tak však pouze s lidmi, kteří mají takovou touhu a jsou duchovně zvědaví a otevření.
 34. Čím více roste naše tajuplná sféra duchovní síly, tím více si s velkou radostí uvědomujeme, že je pro nás stále snadnější vést úspěšně i velké meditační skupiny.
 35. Hluboká jógová meditace pevně a nepřetržitě vztahovaná k Bohu Otci je jednou z nejvyšších forem uctívání Boha, která je současně zdrojem našeho obrovského vnitřního štěstí.
 36. Jisté nepopsatelné zkušenosti, která během meditace prožíváme, v nás probouzí zcela jedinečné a nezapomenutelné bezbřehé štěstí a hluboký vnitřní mír.
 37. Specifickou „euforii“ a štěstí, které tak intenzivně prožíváme během úspěšné meditace, nemůžeme na tomto světě vyvolat žádnými jinými prostředky.
 38. Téměř každý (kdo je z psychického hlediska dostatečně zdráv) se může úspěšně věnovat praxi meditace ve všech jejích četných formách.
 39. Čím déle vytrvale na denní bázi úspěšně praktikujeme hlubokou jógovou meditaci, tím se stává stále snadnější a dosažené stavy jsou ryzejší a povznesenější.
 40. Z duchovního hlediska předčasně vyspělé děti zvládají meditaci velmi snadno, čímž do jisté míry dokazují, že dokáží zužitkovat schopnosti ze svých předchozích vtělení (ve kterých se úspěšně zabývaly svým duchovním rozvojem).
 41. Různé formy hluboké jógové meditace, stejně jako všechny techniky lajajógy s mantrou velkých kosmických mocností a dokonce i lajajóga prováděná s bídžamantrami pro energetizaci a harmonizaci subtilních silových center (čaker), v nás probouzí překvapivě širokou škálu tajuplných a vytříbených zkušeností, skrze které duchovně dospíváme a zrychlujeme svoji vnitřní transformaci. 
 42. Je dobré vést si meditační deník, do kterého zapisujeme nejhlubší prožitky z našich meditací.
 43. Není moudré svěřovat se či sdílet své duchovní zážitky z hluboké jógové meditace s někým, kdo je nedokáže nebo není ochoten pochopit.
 44. Velcí jogíni prostřednictvím přímé zkušenosti zjistili, že meditace je a také vždy zůstane magickým výživovým fluidem pro naši mysl, kterou současně činí mnohem zralejší a umožňuje jí expandovat za všechna omezení.
 45. Když meditujeme pravidelně již po delší dobu a sami se přesvědčíme o proměnách, které v našem vnitřním vesmíru tato praxe rozpoutává, můžeme postupně začít prodlužovat čas, který meditaci věnujeme.
 46. Hluboká jógová meditace rozpouští a umožňuje zcela přirozeným způsobem ovládat náš hněv (pokud je to třeba). 
 47. Meditace nám velmi snadno pomáhá kontrolovat veškeré špatné návyky, včetně vnitřního nutkání dopouštět se různých špatných věcí.
 48. meditace aforismy3Pouhých 30 minut hluboké jógové meditace anebo stejný čas provádění lajajógy denně stačí, abychom zaznamenali harmonický vliv na naši bytost a citelné zlepšení stavů, které prožíváme. Současně zjistíme, že meditace (či lajajóga) projasňuje jako kouzlem všechny naše pocity a emoce.
 49. Denně prováděná hluboká jógová meditace umožňuje ovládat naši mysl.
 50. Denně prováděná hluboká jógová meditace probouzí v naší mysli jisté paranormální síly (siddhi), která nám pomáhají být (silou vlastního příkladu) vzorem pro ostatní. Díky mocné síle podnětů, které takto můžeme dávat lidem, abychom jim pomohli, dokáží i oni proměnit své chování a budou podněcování k dobrým věcem.
 51. Pokročilé jogíny můžeme poznat podle toho, že dokáží setrvávat v hluboké a intenzivní meditaci bez vynakládání úsilí po celé hodiny. Mohou takto strávit 4-5 hodin fyzického času, který však vnímají neuvěřitelně zrychleně, až do míry, že mohou mít pocit, že v meditaci strávili jen 10-15 minut. Podobné zkušenosti v jejich případě přitom nejsou ojedinělé.
 52. Čestní a ryzí lidé v sobě přirozeně pociťují potřebu meditace či kontemplace.
 53. Hluboké meditační prožitky nás svým způsobem chrání jak od zla, které je v nás samých, tak od všeho zlého.
 54. Různé formy meditace a lajajógy, pokud se jim věnujeme každodenně alespoň 30 minut, léčí psychické formy nemocí v počátečním stádiu a mohou dokonce zabránit rozvoji paranoidních či schizoidních sklonů, které v nás přetrvávají, a eliminovat je.
 55. Různé formy meditace a lajajógy, pokud se jim věnujeme každodenně alespoň 30 minut, pomáhají zlepšit náš zdravotní stav a dokonce léčí tělesné nemoci a poruchy.
 56. Každý, kdo se dlouhodobě věnuje meditační praxi, znatelně přispívá ke zlepšení sociálních vztahů a společenského prostředí, kterého je součástí. Často díky tomu bývá objektem sympatie a náklonosti, kterou kolem sebe vyvolává (zvláště pokud daný den dostatečně dlouho meditoval).
 57. Lidská moudrost roste s tím, jak člověk dokáže bezmezně milovat.
 58. Čím větší je chaos, tím dostupnější je i řešení daného stavu věcí.
 59. Naděje je snem vzbuzujícím sílu ve všech, kdo jsou již probuzeni.
 60. Nesmíme se nechat ochromit pochybnostmi. Vždy se musíme přiklonit za daných okolností k nejmoudřejšímu možnému řešení. Proto musíme vždy dohlédnout následky činů, které se chystáme vykonat.
 61. Bůh by nikdy člověka neobdařil schopností snít s otevřenýma očima, pokud by v jeho vnitřním vesmíru současně neexistovala latentně nějaká možnost, jak tyto lidské sny naplnit.
 62. Člověk, který od života očekává logiku, často zapomíná, že ve skutečnosti je toto vše jen sen.
 63. Vprostřed každé tuhé zimy se skrývá příslib životodárného jara a za každou nocí čeká jitro se svým úsměvem. 
 64. Buď vždy dobrý a pln laskavosti vůči ostatním.
 65. Hluboká jógová meditace v nás vyvolává nevýslovné a bezpředmětné štěstí.
 66. Obrň se optimismem a mysli vždy pozitivně, neboť takto ti nemůže budoucnost uchystat žádné nemilé překvapení.
 67. Díky praxi meditace kolem sebe vyzařujeme tajuplný klid a mír.
 68. Vždy mějme prostřednictvím meditace či lajajógy pod co největší možnou kontrolou svoji mysl.
 69. Každodenní praxe lajajógy s mantrou Ganéši umožňuje po nějaké době zakoušet blahobyt.
 70. Hluboká jógová meditace či lajajóga s mantrou jedné z velkých kosmických mocností postupně probouzí intuici a prohlubuje naše chápání reality.
 71. Každodenní meditační praxe nám pomáhá lépe ovládat naše smysly.
 72. Meditace zlepšuje paměť.
 73. Meditace zvyšuje a tříbí inteligenci.
 74. Hluboká jógová meditace prohlubuje v našem vnitřním vesmíru duchovní poznání.
 75. Úplné oproštění se od tužeb v nás vyvolává nepopsatelný stav duchovní nesmrtelnosti.
 76. Hluboká jógová meditace či lajajóga v nás probouzí a zesiluje neotřesitelnou sebedůvěru.
 77. Hluboká jógová meditace či lajajóga představuje velmi účinnou ochranu proti všemu zlému.
 78. meditace aforismy4Hluboká jógová meditace či lajajóga nás chrání před nebezpečími, které by nás mohly zaskočit.
 79. Morální čistota má mnohem větší význam, než si připouštíme, obzvlášť v počátcích duchovní praxe.
 80. Hluboká jógová meditace či lajajóga s mantrou velké kosmické mocnosti (jako je např. Tara, Kálí, a Chinnamasta) nás chrání před démonickými vlivy.
 81. Všichni lidé náleží stejné rase bez ohledu na barvu kůže.
 82. Hluboká jógová meditace či lajajóga, kromě toho že posiluje subtilní pole silové sféry naší aury, nám také zajišťuje dobrou společnost.
 83. Každé ráno bychom měli po probuzení alespoň 15 minut meditovat. Zajistíme si tak lepší den.
 84. Díky denní praxi meditace budeme zakoušet stálý pocit přítomnosti Boha, který je skryt v každém z nás vetkán do jádra naší bytosti.
 85. Bůh Otec se těší z každé hluboké meditace, ve které se k němu nepřetržitě a pevně obracíme.
 86. Díky setrvalé praxi meditace začneme v určitý okamžik pociťovat tajuplnou přítomnost Boha Otce téměř nepřetržitě.
 87. Meditace je jedním z největších darů, které Bůh Otec nabídl lidstvu, aby s Ním každý z nás mohl zažívat nepopsatelné spojení (spojení lidské s gigantickou boží myslí).
 88. Hluboká jógová meditace, ve které se pevně soustředíme na Boha Otce, nám pomáhá cítit jeho přítomnost naprosto všude.
 89. Když na Něj hluboce a pevně meditujeme, Bůh se nám odhalí a zaplaví nás jako oceán štěstí.
 90. Buďme neustále pokorní a pomáhejme těm, kteří si to zaslouží.
 91. Hluboká jógová meditace s pozorností upřenou na Boha, která je prováděna denně, může být považována za jednu z nejvyšších forem jógy, která je současně velice rychlá.
 92. Vždy projevujme náklonnost, sympatii, přátelství a bratrství vůči našim kolegům, kteří jsou součástí stejné duchovní školy.
 93. Hluboká jógová meditace prováděná s pozorností pevně zaměřenou na Boha Otce pročišťuje celou naši bytost a odstraňuje z naší aury vše zlé a nečisté.
 94. Hluboká jógová meditace či lajajóga s mantrou jedné z deseti velkých kosmických mocností představuje mocný nástroj bezpečně ničící ignoranci.
NAHORU