Některé psychicko-mentální bloky, bránící našemu duchovnímu rozvoji

„Uvědomit si vlastní nevědomost je vždy velmi dobré.“

„Často se raději honíme za chimérami, abychom se tak vyhnuli
konfrontaci s naším vlastním vnitřním světem.“

„Než začneme stoupat do těch nejvyšších duchovních výšin,
je dobré začít nejdříve s naším pročišťováním.“

 

 1. Každý zatvrzelý odpor vůči transformaci.
 2. Vyhýbání se introspekci a odmítání případné pozornosti k nám samým.
 3. Trýzeň z konfrontace se stavem vnitřní prázdnoty, který nás nutí čelit sami sobě.
 4. Závěry, které mohou být dokonce předsudky, pramenící z různých dogmatických a rigidních vyznání.
 5. Převaha pouze intelektuálního a racionálního způsobu uvažování v našem vnitřním universu.
 6. Uzavření se do částečné vize světa, která má výlučně vědecký charakter.
 7. Strach z vlastní proměny a z toho, že se staneme jinými v porovnání s ostatními.
 8. Strach z posuzování a poté z odsouzení jinými lidmi, protože již nebudeme zapadat do jejich omezených měřítek.
 9. Zatvrzelá neochota opustit iluzorní svět „všeho, co se zdá být…“ ve prospěch odlišného a tajuplného světa „všeho, co skutečně je“.
 10. Strach z jakékoliv konfrontace s nevědomím, které se nachází v našem vnitřním vesmíru.
 11. Neochota, odpor, či dokonce strach, zbavit se špatných zvyků, omezující víry a známého, abychom se dokázali otevřít neznámému.
 12. Nedostatek otevřenosti vůči symbolickému, mytickému a poetickému způsobu myšlení.
 13. Nedostatek otevřenosti vůči všemu, co předpokládá tvořivost.
 14. Strach ze ztráty a projev scestného zatvrzelého odporu vůči střetu se smrtí.
 15. Nedostatek propojení a komunikace s námi samými, zamítnutí možnosti naslouchat naší přirozenosti.
 16. Nedostatek přiměřeného tělesného tréninku a pozornosti vůči dechu, což jinak umožňuje svobodně vnímat různé naše vytříbené niterné prožitky.
 17. Nedostatek otevřenosti vůči blahodárným emocím a nádherným pocitům, které se objevují v našem vnitřním vesmíru.
 18. Nedostatek stálé bdělé pozornosti a nízká schopnost koncentrace.
 19. Způsob života, který je zaměřen pouze na hledání potěšení a na hromadění hmotných statků.
 20. Tělesná i psychická nepružnost jak ve vzdělávání, tak i vůči ověřování již osvojeného, společně s přetrváváním určitých citových bloků.

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU