Co mladým ženám brání zažívat orgasmus a jak se otevřít stavům nevýslovné rozkoše

Podle mnoha současných studií nedokáže až 75 % žen při běžném milování dosáhnout vaginálního orgasmu. U mladých žen je přitom toto procento ještě vyšší. Jak je to možné? Nečekali bychom snad ve věku informačních technologií, kdy jsou nám rady na zlepšení milostného života dostupné na jedno kliknutí myši, spíše opačný trend? Pojďme se společně podívat na některé překážky, které nám ženám nedovolují vést skutečně naplňující milostný život. 

Přistupujeme k intimnímu životu jako ke spotřebnímu zboží

mlade zeny1Ve světě reklamy je všeobecně známo, že erotický podtext činí výrobky žádanějšími. Ve snaze o zatraktivnění různých produktů a také v důsledku používání notně zkratkovitých sdělení média vyčleňují milostnou rozkoš a prožitek orgasmu z jejich kontextu. Úspěšná reklama totiž neprodává určitou životní situaci, ale hlavně náš postoj k ní: „Pokud chcete úžasný, bezstarostný život, jako má krásný pár na tomto billboardu, kupte si náš produkt.“ Nebo: „Pokud toužíte po naplňujícím milování, musíte si koupit náš výrobek.

Takto se uspokojivý milostný život (a zejména orgasmus) stává něčím, co spojujeme s nereálným, „plakátovým“ stylem života. A pokud náš milostný život není dostatečně uspokojivý, pokud nemáme ve dne v noci „orgasmus za orgasmem“, jak je nám podsouváno, má to být proto, že nejsme dostatečně dobří na to, abychom si žádoucí rozkoš zasloužili... Pokud si spojujeme prožitek ideálního milostného potěšení s tím, zda jsme dost dobré nebo úspěšné, stává se zdrojem stresu a pochybností o sobě. Tímto způsobem naše společnost vytváří enormní tlak na „výkon“. Nenechejme se tak snadno strhnout.

Známosti na jednu noc považujeme za něco, co nám pomáhá prozkoumávat a rozvíjet rozkoš, ale ve skutečnosti nám přinášejí hlavně bolest a zklamání

Média a seznamovací aplikace jako je např. Tinder přispívají k tomu, že se známosti na jednu noc stávají stále více společenskou normou. Seznamovací aplikace jsou brány jako úžasné nástroje k rozšíření „hranic loviště“ a bezstarostnému prozkoumávání rozkoše. Podobné zálety však z naší bytosti odčerpávají životní sílu. Povrchní, instinktivní kontakty postrádají lásku s partnery, kteří jsou pro nás naprostými cizinci u většiny žen k orgasmu nevedou. Mezinárodní společnost pro výzkum erotiky v jedné ze svých studií prokázala, že šance ženy na dosažení orgasmu jsou nejméně o polovinu nižší, jsou-li její milostná střetnutí náhodná a bez vzájemné lásky než v případech, kdy má láskyplný vztah s oddaným partnerem. Jedním z důvodů je, že ženy se se svými city a skutečnými potřebami jen těžko otevřou muži, kterého dobře neznají.

Také muži jsou méně motivovaní přinést rozkoš ženě, s níž se vidí jen na jednu noc než ženě, se kterou již navázali citové pouto. Pro hluboce uspokojivý milostný život vřele doporučujeme milovat se vždy s transfigurací, vzájemnou láskou, milostnou kontinencí a s věnováním všech plodů milostného spojení vyššímu duchovnímu ideálu.

V současnosti se ženy bohužel často stydí, že nedosahují orgasmu, přestože je to jen zřídkakdy jejich vina, zatímco muži se stydí, protože své milence nejsou schopni orgasmus dopřát (což často souvisí s nedostatkem sexuálního vzdělání a nezájmem o hlubší pochopení ženské sexuality a ženského způsobu prožívání orgasmu)

Výsledky kvalitativní studie, kterou provedli Salisbury a Fisher[1] mezi mladými dospělými jedinci ukázaly, že v případě milování, ve kterém není dosaženo orgasmu, se muži i ženy nejvíce obávají toho, jaký dopad to bude mít na mužské ego. Stres, stud a vina jsou přitom vážnými překážkami skutečně vědomého prožívání přítomnosti v jakékoliv situaci, a obzvláště pak když se jedná o natolik choulostivou okolnost, jako je milostné uspokojení.

Místo vědomého prožívání přítomnosti jsou často obě strany pohlceny pocity neschopnosti. Jenže pro libido je stres fatální. Pokud naši mysl zaměstnává místo milostného prožitku cokoliv jiného, tělo na něj nebude reagovat.  Normální fyziologickou reakcí na rozkoš pociťovanou v mysli (mozek je někdy dokonce brán jako nejdůležitější sexuální orgán) je prokrvení a lubrikace pohlavních tkání. K tomu však nedojde, pokud potěšení skutečně nevěnujeme svou plnou pozornost.

mlade zeny3Ve stejné studii se muži i ženy také shodli, že muži mají zodpovědnost za náležitou stimulaci ženy, aby ji dovedli k orgasmu, zatímco ženy mají zodpovědnost, aby byly mentálně připraveny orgasmus prožít. Většina žen se tedy snaží dosáhnout orgasmu z ohledu na ego svého milence a obě pohlaví se shodují na tom, že za ženin orgasmus je zodpovědný muž. To staví muže i ženy pod enormní tlak, a především ženám to nakonec brání se uvolnit a prožívat svou sexualitu svobodně.

„Tradiční“ sexuální výchova a pornografie jsou protikladnými extrémy, které mají jen pramálo společného s reálným prožíváním erotiky

Tradiční sexuální výchova se soustředí zejména na antikoncepci a prevenci sexuálně přenosných chorob. Ženskou anatomii a přirozený orgasmický potenciál většinou naprosto opomíjí. Mnoho mladých mužů ale i žen tak v dnešní době sahá rovnou po pornografii, která se stává jejich zdrojem informací o erotice a sexuálních vztazích. V pornografii je ale erotika naprosto oddělená od emocionálního propojení a intimity. Pokud někdo poznává sexualitu pouze prostřednictvím pornografie, bude jeho pochopení této životní oblasti od základu mylné. Dokonce i herci pornografických snímků sami přiznávají, že jejich filmové výkony se od běžné reality liší podobně jako se od ní liší akční filmy.

Abychom se jako společnost posunuli tam, kde se v oblasti sexuality cítíme svobodní a kde ženy zažívají orgasmus stejně tak často jako muži, je potřeba zbavit se tlaku na výkon a z realisticky pojaté sexuální výchovy učinit společenskou prioritu. Nikdy není pozdě, každý máme příležitost se transformovat a svobodně vzdělávat v umění dávání a přijímání rozkoše.

Jak mohou ženy i muži uvolnit svůj nekonečný milostný potenciál?

Vědomé prožívání přítomného okamžiku

Schopnost zůstávat vědomě v přítomném okamžiku a vnímat své fyzické a emocionální pohodlí je pro erotické potěšení nutností. Pokud dokážeme svou mysl dostatečně vytrénovat, dovolí nám dosáhnout dosud netušeného stupně rozkoše. Přístupem k transcendentální rozkoši ukotvením mysli v přítomného okamžiku se zabývá i tantrická filosofie.

Lekce anatomie

Studie ukazují, že pravděpodobnost dosažení ženského orgasmu je přímo spojena se znalostí ženské „milostné“ anatomie, konkrétně toho, jak jednotlivé části ženského těla přispívají k prožitku rozkoše. Znalost mechanismů, díky kterým ženy prožívají hluboké potěšení, je stejnou měrou důležitá pro muže i pro ženy.

mlade zeny5Komunikace a intimita

Muži i ženy si často vytvářejí domněnky o tom, co jejich protějšku působí rozkoš. Raději spoléhají na své představy založené na radách od přátel či z médií, než aby si o svém milostném životě promluvili. Namísto domněnek si raději otevřeně popovídejte, nestyďte se.

Aby se celostní uvědomělý přístup k milování mohl stát normou celé společnosti, je třeba, aby ženy převzaly kontrolu nad svou sexualitou a do hloubky zkoumaly, co jim skutečně přináší potěšení. V milování neexistuje žádná norma. „Normální“ je přeceňované a nepodstatné. V milování jste tu jen vy, váš partner a to, co vám umožní plachtit na křídlech sdílené blaženosti.

Intimně zkoumejte samy sebe

Každá žena dokáže díky mnoha erotickým zónám svého těla prožívat nejméně 11 různých druhů orgasmu. Začít je možné třeba tím, že se dozvíte více o svém vnitřním klitorisu a bodu G.

Vyhraďte si zvláštní čas pro rozvíjení vytříbené formy erotismu

Pokud zatím neprovádíte žádnou pravidelnou meditaci pro rozvíjení bdělé pozornosti, vřele doporučujeme s tím začít. Používejte ji také před a v průběhu času vyhrazeném k objevování vaší sexuality. V průběhu milování nezapomínejte hluboce dýchat. Dokážete-li zůstat přítomné a relaxované, snadněji ucítíte, které druhy dotyků vám přinášejí největší radost.

Podporujte v sobě stav otevřenosti a zvědavosti ohledně všeho, k čemu při milování dochází. Zaměřujte se raději na příjemné prožitky, které se dostavují v přítomném okamžiku, namísto honby za orgasmy. Věřte moudrosti svého těla a následujte jeho vedení cestou potěšení.

Velmi doporučujeme vždy věnovat veškeré plody všech činností spojených s erotickou energií Bohu. Stejně tak je nezbytné vždy uchovávat svůj erotický potenciál skrze praxi milostné kontinence.

[1] SALISBURY, C. a FISHER, W. Did you Come? A Qualitative Exploration of Gender Differences in Beliefs, Experiences, and Concerns Regarding Female Orgasm Occurrence During Heterosexual Sexual Interactions. Journal of sex research. 2013, 51.

NAHORU