15 základních rozdílů mezi nevědomou a zasvěcenou ženou

Přirozeností ženy je oživovat podněty vzešlé z vědomí, od muže, ve formě záblesků či semínek tohoto vědomí. V současnosti mají ženy spíše sklon zapomínat, že je jejich přirozenou povahou vědomí následovat a vytvářet prostředí potřebné k tomu, aby semínko mohlo vzklíčit a vykvést. Místo toho se zaměřují na to, jak muže ovládat, čímž tuto vlastní přirozenost popírají. V partnerství tento sklon ochuzuje krásu sdílené opravdové lásky projevované ve vztahu a ten se pak přetváří na hřiště, kde vládnou přísná pravidla, o která oba milenci zápasí až do vyčerpanosti, nudy a zoufalosti. Aby mohla růst, potřebuje láska půdu bez jakýchkoliv omezení, prostor kde může odhalit svoji fantastickou sílu, vznešenost a krásu těm, kteří ji sdílejí, aby je vedla do božského středu. V tomto článku vám předkládáme 15 základních rozdílů mezi nevědomou ženou, která stále čeká na svého půvabného prince a tak zůstává neustále sama, a ženou zasvěcenou, která má tantrickou iniciaci anebo je zasvěcena do tajemství transfigurujícího milování a která ví, jak polarizovat muže, kterého miluje, takže jejich vztah je opravdovým ztělesněním božské lásky.

1. Nevědomá žena neví, čeho chce v životě dosáhnout. Nemá duchovní aspirace a nedělá nic pro to, aby si vybudovala partnerský vztah. Dokáže jen bláhově čekat, až se jí nějaký muž ozve.

zeny15-4.jpg Tantricky iniciovaná žena má své plány a touhy a dokáže se s vděčností obrátit na muže, kterého si váží, aby se na některých z nich, kde je to vhodné, podíleli společně.

2. Jakmile konečně nalezne muže, který o ni projevuje zájem a se kterým by mohla vytvořit partnerský vztah, chce jej nevědomá žena kontrolovat, utápí jej ve svém životě.

Zasvěcená žena zná tajemství a umění okouzlení a zaplavuje jím vybraného milence, takže snaha ho ovládat se stane zcela bezpředmětnou.

3. Jelikož nemá nic lepšího na práci, nevědomá žena systematicky „kontroluje“ muže, který jí ještě nezavolal.

Zasvěcená žena je natolik svým nitrem ponořena do duchovních aktivit, že nikdy nemusí zápasit s myšlenkou že: „Proboha, vždyť on mi ještě nezavolal!“

4. Nevědomá žena se zoufale snaží si muže k sobě uvázat, používajíc k tomu sexualitu jako předmět výměny.

Iniciovaná žena ví, že pouze tantrická erotika, založená na úplné kontrole sexuálního potenciálu a sublimaci, vždy díky svému mimořádnému transformujícímu účinku povzbudí muže k tomu, že se bude chtít spojit s tantričkou a vytvořit duchovní pár.

5. Nevědomá žena buďto groteskně potěšení předstírá, protože má za to , že se to vyžaduje a že jí to dodá na ceně, anebo v tichosti čeká až muž prostě svůj sobecký a často animální akt dokončí.

Zasvěcená žena v takovém případě děj ukončí sama, vstane, obleče se a plná hravosti svému milenci navrhne: „Buďto se společně naučíme tantrickému milování, anebo nejsem ta, kterou hledáš...“

6. Nevědomá žena má hrůzu z období, kdy zrovna nemá žádného milence.

Zasvěcená žena takové období promění v drahocenný čas, ve kterém může učinit obrovský duchovní pokrok, spojujíc se přímo se Šivou, nejvyšším milencem.

7. Díky rezonanci s nižšími úrovněmi má nevědomá žena sklon ignorovat tzv. „hodné chlapce“, muže, kteří si upřímně zvolili blahodárné rezonance, aniž si s tím lámou hlavu, tvrdí jen že „On mě nedokáže udělat šťastnou.“

Zasvěcená žena, plná transfigurace a odvahy, ignoruje pouze tzv. „zlé chlápky“, muže kteří projevují mužnost ve stylu „mačo“, což je vlastně hrubá orientace k povrchním a často démonickým aspektům, vymykajícím se jakékoliv šanci na změnu.

8. Nevědomá žena umí přivést muže k orgasmu s výbojem energie v povrchním dobrodružství, které vede pouze k frustraci a utrpení.

Žena zasvěcená - obzvláště v tantře, umí dovést muže k realizaci nejvyššího Já, skrze duchovní evoluci v páru založeném na lásce, úctě, transfiguraci a sexuální kontinenci.

9. Vzhledem ke své společenské orientaci trpí nevědomá žena často obavami z toho, zda je dostatečně dobrá či dostatečně krásná pro některého muže.

Zasvěcená žena ví, jak zhodnotit své kvality v postupném procesu sebeobjevování, stává se tak velmi krásnou a přitažlivou pro jakéhokoliv muže.

10. Nevědomá žena se z nedostatku sebedůvěry zoufale snaží všemi možnými prostředky a požadavky udržet si monopol na veškerý čas a pozornost svého muže.

Zasvěcená žena si je vědoma, že může snadno svému milenci poskytnou tolik prostoru, kolik potřebuje, v procesu polarizace, a takto se čas, který tráví spolu v páru, stává ještě více mimořádným a příjemným. (Tanrický aforismus: Čekání posiluje potěšení).

11. Protože neví o duchovních zkouškách a protože hledá pouze potěchu založenou na šťastných chvílích, pohrdá nevědomá žena mužem, který zrovna čelí těžkostem, považujíc ho za slabocha.

Zasvěcená žena dává do vztahu podporu a pochopení, i když ten zrovna prochází těžkým obdobím.

12. Nevědomá žena neustále vyžaduje pochopení, ochranu a pomoc a stále to svému muži opakuje, i když mu toho sama příliš nenabízí.

Zasvěcená žena vytváří kouzlo hluboké intimnosti, v němž muž bude spontánně sdílet vzájemné pochopení, lásku, pozornost a něhu, ochranu v rámci milujícího sjednoceného páru.

13. Nevědomá žena věří, že veškerá bolest jenž ze vztahu s mužem vzejde je pouze jeho vina. Později tuto fiktivní vinu projektuje na ostatní muže, kteří následují, jelikož věří že musí zaplatit za chyby toho prvního. Takto vzniká trauma.

Zasvěcená žena se vyvíjí rychle, sbírá zkušenosti ze života v páru, ať už jsou dobré či špatné.

14. Nevědomá žena, uchvácena hrou své vlastní představivosti věří, že se zamilovala a pak pořádá bláznivý hon na objekt své náklonnosti, přičemž ignoruje veškeré signály a veškeré reálné aspekty jenž obdrží a které nezapadají do jí tolik drahé iluze.

Zasvěcená žena vše činí duchovním způsobem, je pozorná vůči jevům synchronicity a mysteriózním znamením, takže když se zamiluje, není nikdy poblouzněna hrou touhy či imaginace.

15. Zatímco si čte tyto řádky, bude se nevědomá žena cítit napadena a bude odsuzovat jejich autora, ignorujíc moudrost sdělení, nebo se může cítit zasažena, nalezne sama sebe v některém z těchto popisů a pak, naplněná aspirací, započne své zasvěcení, aby se stala skvělou Šakti a naplnila takto svůj životní osud.

Žena zasvěcená, ať už v tantře nebo v jakékoliv jiné cestě vedoucí k nejvyššímu osvobození, bude pokračovat ve svém vývoji do stavu dokonalé Šakti, zpřístupní tato odhalení také ostatním ženám, zatímco k nim přidá něco nového ze své moudrosti získané praxí a vlastní zkušeností.

Text je převzat z konference „Vztah v duchovním páru“ Mihaie a Adiny Stoianových, která se uskutečnila v roce 2006 na duchovním táboře v Costinesti, Rumunsko.

NAHORU