Kontrola sexuálního potenciálu u žen

podle knihy Gregoriana Bivolaru: "Tajemství ženské menstruace", díl 1

V tradici ajurvédy je menstruační tekutina, kterou žena vylučuje, nazývána ARTHAVA (sanskrt.), přičemž ARTHA znamená bohatství, poklad, drahocenný potenciál, nebo také „možnosti, s nimiž člověk může dosáhnout výjimečných uskutečnění“.

menstruace3.jpg Menstruační tekutina je tedy bohatstvím těla, kterým by v žádném případě nemělo být plýtváno. Běžný cyklus ženy nemusí nezbytně obsahovat měsíční krvácení. Postupným zvyšováním harmonie a duchovnosti ženské struktury se měsíční cykly ženy harmonizují se subtilními makro-kosmickými cykly tak, že měsíční krvácení může zmizet. Žena je i přes zastavení menstruace stále vystavena měsíčnímu cyklu, ale krvácení pro rovnováhu a zdraví ženy není nutné.

Úplná kontrola sexuálního potenciálu u žen znamená zadržení explozivního orgasmu a zadržení jiných sekretů (hlavně menstruačních), přesto zůstává nenarušena plodnost. Sublimací (zjemněním energií) se zmenšuje množství krve, opadají doprovodné nálady, cyklus a energie však zůstává.

K úspěšné sublimaci sexuálního potenciálu za účelem zastavení menstruace je důležité vědět, že v oblasti dělohy existují mízní cévy, které mají schopnost absorbovat vitální a sexuální výměšky, které se na této úrovni hromadí. Moderní anatomie a fyziologie prokázala, že tyto jemné cévy existují a domnívá se, že zachycují sekreci dělohy. To je však možné pouze když jsou mízní cévy ve vynikajícím funkčním stavu, tedy jsou průchodné. Tyto fyzické mízní kanálky odpovídají kanálkům energetickým (nádí), kterými je odváděn transmutovaný sexuální potenciál do vyšších oblastí. Mezi fungováním mízních kanálů a nádí existuje úzké spojení, takže je nemožné, že tyto nádí budou otevřeny pokud jsou mízní kanálky ucpané. Tato blokace je převážně vyvoláno výživou s přebytkem sacharidů - zejména synteticky vyrobených, škroby z bílé mouky, lipidy, bílkovinami a přísadami do potravin. Důkazem blokády mízních kanálů jsou i např. hemeroidy, které jsou cirkulační blokádou v oblasti pánve. Z toho plyne že pro správnou funkčnost nesmí být mízní kanály v oblasti pánve blokovány nebo ucpány.

Ještě je nutno uvést, že tato resorpce (vstřebávání) mízními kanály se musí stát běžným denním mechanismem (systematickým cvičením, aplikací) a že tato resorpce hraje hlavní roli v rozmnožovacím ústrojí ženy, která se snaží o zastavení menstruace. Očištěné a průchozí mízní cévy pomáhají vracet fyzické látky protékající ženským rozmnožovacím ústrojím do oběhu a tak vracet tělu výživná fluida.

Z tohoto důvodu by se ženy měly nejdříve snažit o intenzívní podporu mízních resorpcí, aby v běžném mezi-menstruačním časovém období (když je dosaženo pravidelné menstruace) mohlo být absorbováno vždy větší a větší množství sexuální sekrece mízními kanály až do úplné resorpce a současně aby byl urychlen transmutační a sublimační proces tvořivého potenciálu. Prvním krokem pro zastavení menstruace je tedy pročistění a odblokování mízních kanálů v oblasti dělohy. K tomu můžeme použít různé byliny (vysvětlíme později).

Kromě toho je důležitá a nutná podpůrná duchovní práce, protože v podvědomí je menstruace stále ještě vnímána jako něco normálního. Musíme si uvědomit, že krvácení není přirozené a současně věřit, že je možné to sublimací ovlivnit. Žena musí být zvlášť pozorná hlavně v okamžiku, kdy začíná myslet na blížící se menstruaci. Měla by mít neustálou vědomou kontrolu, pozornost vůči sobě a svým emocím.

V některých tradičních textech je uváděno že ženy které krvácí se nemohou duchovně vyvíjet protože u nich dochází k příliš velké ztrátě energie (viz „různé jiné techniky“).

Podvědomé myšlenky je však těžké kontrolovat, mohou být vyrovnávány jen duševně, například obracením myšlenek v opak. Negativní myšlenky, které mohou být spojeny s jinými lidmi a jsou součástí každodenního stresu mohou být obráceny v protikladnou energii: závist ve velkorysost, spěch v uvolnění, apod. Tak člověk postupně mění strukturu podvědomí. Tento postup můžeme provádět denně 5 minut večer a pozorovat účinky.

Metody pro kontrolu sexuálního potenciálu u žen jsou:

 • přesná znalost cyklu
 • ásány
 • používání bylin
 • různé jiné techniky

1. Přesná znalost cyklu

Je dobré obstarat si menstruační kalendář a vést si záznamy, zapisovat si symptomy a nálady. Uvádíme čtyři nejběžnější druhy menstruace:

menstruace5.jpg Typ 1

Chuť na cukroví; organismus reaguje rychle a intenzívně na zmenšování množství hroznového cukru v krvi, tento jev se objevuje v premenstruálním časovém obdoví. Pro ženy z této kategorie je požívání cukroví a potravin se zvýšeným obsahem cukru vitální potřebou (touží také hodně po chlebu a bramborách, po sacharidech ), je to vyvoláváno hypoglykémií, krátce před začátkem menstruace, jiné poruchy jsou astenie (slabost), bušení srdce, migréna.

Při tomto typu menstruace mají ženy jíst pravidelně potřebné množství přírodní výživy s obsahem sacharidů a mají věnovat dostatečně velkou pozornost vitální regeneraci organismu ve fázi 1, jinak lehce ztrácejí svou vitalitu.

Typ 2

Tento typ je charakteristický zvětšenou citlivostí na přebytek hormonu estrogenu ve vztahu k hormonu progesteronu. Tyto ženy jsou přehnaně citlivé, netolerantní, vznětlivé, nervózně napjaté, dokonce i agresivní (často jsou pozorovatelné úzkostné psychické stavy). Příčinou této poruchy není zvýšené množství vylučování estrogenu, nýbrž nedostatek hormonu progesteron, čímž je vztah estrogen vs. progesteron vážně porušen.

Ženy mají používat rostliny podněcující tvorbu progesteronu, obzvláště ve fázi 2, kdy je přirozeně silně aktivovaná sekrece estrogenu.

Typ 3

Dominance progesteronu, nedostatek estrogenu. Typický je lehký pláč, slabost v rozhodování, depresivní nálady, závislost, výpadky paměti.

Měly by užívat byliny pozvedající náladu.

Typ 4

Tento typ je charakteristický zvýšeným nahromaděním tekutiny do tkání, žena cítí náhle nadváhu, často svoje stavy vyjadřuje slovy: „cítím, že má kůže brzy vybuchne“. Druhotně vnímá sklon k nečinnosti, nadměrnému odpočívání, dokonce i lenosti. V premenstruálním časovém období se může nahromadit velké množství kapaliny v těle (až asi tři litry).

Takové ženy mají používat zejména diuretické (močopudné) rostliny, jako přesličku rolní, chmýří
z kukuřice, stopky třešní.

menstruace1.jpgFáze cyklu

Během cyklu rozlišujeme čtyři fáze:

První fáze přechází od konce menstruace do normálního stavu, kdy se tělo opět zregeneruje, žena znovu normálně jí, spí a je stejně silná jako dříve (mentálně, sexuálně, ...). Tato fáze se přirovnává ke Kumari, nedotčené, nevinné panně. Délka trvání je asi 5 dnů.

Druhá fáze probíhá od konce fáze 1 do nejvyšší ovulace, sexuální chuť se zvětšuje, mens. typ. 2 se stává v této fázi agresivnější. Tato fáze se přirovnává k Sarasvatí (počátek sexuálního zájmu, nesmělost). Délka trvání je asi 7-8 dnů.

Třetí fáze probíhá od konce ovulace do začátku menstruace, chuť klesá, žena je deprimovanější, nahromaděná energie přechází na svadhistana čakru. Tato fáze obsahuje ještě zvláštní podružné fáze, když symptomy u mens. typu 3 přejdou do další fáze a jsou aktivní, chuť stoupá, žena se stává melancholičtější, chuť opět klesá a tvůrčí síla zůstává, poslední část této fáze je premenstruální fáze. Fáze se přirovnává k Lakšmí (domácí paní, experimentující, hloubka v sexualitě). Délka trvání je asi 12 dnů.

Čtvrtá je fáze krvácení, tradičně je pro ni jako nejvhodnější období uváděno novoluní. Přirovnává ke Kálí (transformace, moudrá žena; léčí celý svět). Podle ajurvédy je normální délka trvání 3 dny, delší fáze značí disharmonii.

U žen které díky praxi jógy již nemenstruují trvá každá fáze 7 dnů.

Výživa

Přebytek bílkovin se reguluje krvácením, proto hraje výživa důležitou roli (redukce bílkovin a bílého cukru). Doporučovaná strava:

 • fáze 1: lehce stravitelná výživa, převážně surová, výživná
 • fáze 2: výživné potraviny, vařené s vhodnými kořeními
 • fáze 3: lehce stravitelné, surové potraviny, méně tuhé
 • fáze 4: lehké, surové potraviny v malém množství, nebo půsty

menstruace2.jpg2. Ásány

Obecně jsou vhodné všechny obrácené polohy. K sublimaci a transmutaci: Utkatasana, Uddijana Bandha, Nauli Krija, Prasarita Padatasana, Sukhasana, Yoni Mudra, Uttytha Dhanurasana, Šalabasana, Širšasana, Oli Mudras.

Pouze k sublimaci: Surja Bedha Kumbaka Pranajama, Sammukhi Mudra, Prathanasana.

Pouze k transmutaci: Vriščikasana, Januširšasana, Šaktičalana Mudra.

Tyto ásány by měly být po určitý čas prováděny denně v odpovídajícím počtu minut pro jejich provádění, nutno dohodnout s učitelem jógy.

3. používání bylin

Existují rozličné byliny, které podle způsobu použití podporují kontrolu sexuálního potenciálu.
Rostliny se vždy v malém množství rozemelou a užívají každých 6 hodin. Bere se ¼ až ½ čajové lžičky rozemletého prášku pod jazyk a nechá se 15 minut působit. Potom se ústa vypláchnou pramenitou vodou nebo se byliny spolknou. Druhy používaných bylin:

 • podněcující a pročišťující mízní soustavu, její cirkulaci
 • diuretické rostliny (při hromadění vody)
 • rozhánějící krve (při městnání krve)
 • tlumící záněty
 • tonizující vlásečnice
 • snižující spasma
 • afrodiziakum
 • vitalizující
 • regulující hormony
 • zvyšující estrogen
 • zvyšující progesteron

menstruace4.jpg

4. Různé jiné techniky

Homeopatická úprava menstruační kapaliny

Abychom mohli opět přijmout zpět esence vitálních energií krve, dá se udělat následující: Krev a sekret, který je vylučován 5. den krvácení fáze 4 (pokud již žena nekrvácí, potom jenom sekret) sejmeme pipetou (skleněnou násoskou) a smícháme s vodou v poměru 1 část krve ku 99 částí vody (nutno přesně odměřit a používat minerální vodu a porcelánovou nádobu), 49krát zamícháme ve směru jang (proti směru hodinových ručiček). Potom kapalinu vypijeme (zadržet chvíli pod jazykem a potom polknout. Trochu tekutiny můžeme uschovat a znovu dle receptury opakovat po 21 dní.

Jelení cvik

Provádět současně s ostatními metodami.

Požehnání

Provádíme denně požehnání pro kompletní sublimaci menstruace. Poproste vašeho instruktora jógy pro zasvěcení do této techniky, pokud ji ještě neznáte!

Meditace

Od 22:00 do 22.20 se denně konají meditace, které probíhají synchronně ve více zemích pro zvětšení elánu a nadšení k plné transmutaci měsíčního krvácení. Zahrnuje harmonickou sublimaci vzniklé energie v mikrokosmos ženské bytosti. Během posledních pěti minut (22.15-22.20) by měla být tato energie převedena převážně na rovinu sahasrara čakry. Meditace věnujeme Bohu Otci, nebo můžeme meditovat i s Kálí.

Technika vysavače

Představujte si, jak se energie sublimuje zdola nahoru, jakoby vysavačem.

NAHORU