Byliny a sexualita (ženy)

Svět rostlin často obsahuje nečekaná a překvapující podobenství s lidským vesmírem. Díky tomu se ukazují přírodní terapie tak účinné a také je to důvod, proč se nádherné citové prožitky zvyšují v pozemském květinovém ráji. Nejen toto je nám však společné se zeleným rájem. Také jsou to archetypy, díky nimž se lidské bytosti a rostliny stávají často jedinou bytostí - krásnou a blahodárnou, ztělesněním kosmické harmonie na zemi.

Existují rostliny s mužským a ženským pohlavím. Život rostliny je zorganizován podobně jako život člověka. Zná zrození, sexualitu i smrt. V rámci rostlinného druhu je vědecky dokázáno, že existuje reálná sexualita (fíky, gingo biloba, palma,..., které mají ženské a mužské pohlaví). Navíc také existuje sexualita magická. V magické sexualitě se rostliny dělí na mužské a ženské podle zákonů magického myšlení. Začínají od formy, barvy a subtilního působení. Rostlinám se může takto přidělit sexualita dobře jim odpovídající. V Indii, Sýrii a jiných starověkých národech se ještě praktikuje manželství stromů a rituál zplození. Tyto národy znaly základní aspekty rostlinného života a harmonicky je integrovali v rámci některých rituálů zvětšení plodnosti a sexuální síly u lidských bytostí. Takový obřad se stále provádí v Indii a u některých skupin Rómů.

Svatba stromů se všeobecně uskutečňuje několik roků po manželství, v případě když žena nemůže otěhotnět. Ve správnou hodinu a den přijdou manželé k jezeru a vysadí strom, žena mladý fík a muž mango. Žena sváže kmen stromu Vepu s kmenem mužského stromu Aras a pak se postříkají vodou z jezera a provedou pradakšínu (rituální kroky doprava – 3 krát, 27 krát nebo 108 krát). Svatba stromů je považována za důležitou úlohu v otěhotnění ženy (M. Eliade - Pojednání o dějepisu náboženství).

Rostliny - ženy vyvolávají v naší bytosti rezonanci s ženským archetypem. Mohou být používány, aby v nás probouzely a dynamizovaly určité aspekty ženského archetypu. Všeobecně patří k druhu rostlin ovládaných planetou Venuší nebo Měsícem. Venušanské rostliny probouzejí hlavně aspekty spojené s erotismem (ale ne jenom to), zatímco měsíční rostliny zvyšují rezonanci s určitými vlastnostmi duší. Z ajurvédického hlediska existují tři ženské druhy, každý je projevem odpovídajícím archetypu: vata, pita a kapha.

Ženský archetyp vataŽenský archetyp vata - nabízí jemnost, citlivost a vytříbenost. Je představován jemnou intuitivní ženou s aktivním myšlením. Tento typ vyzařuje vytříbený erotismus a prožije lehce stavy mentálního orgasmu. Je mistrem ve všeobecné komunikaci a ve slovním vyjadřování obzvlášť. Její šarm může občas zastrašit ty, kteří jsou méně odvážní a chtějí se k ní přiblížit. Věří neochvějně v ideální lásku a má bouřlivé duchovní nadšení. Má mimořádnou hmatovou citlivost, proto jakýkoliv dotyk milence vyvolá výbuchy potěšení. Skrze svoje ruce vysílá mnoho energií a miluje odpoutaně, ale vždy plně respektuje svobodu svého milence. Má velkou schopnost přizpůsobit se novému. Muž si ji může získat, jestliže ukáže originalitu, spontánnost nebo ji něčím překvapí. Dále Vám představíme několik rostlin rezonujících s tímto ženským archetypem, které umožní proces sublimace vitálních sexuálních energií.

Prvosenka jarní (petrklíč) je rostlina ovládaná Venuší (planeta lásky a smyslnosti). Vytříbí erotické prožitky ženy a pomůže při komunikaci v páru. Je doporučována ženám, které jsou následkem psychického traumatu lhostejné k citům. Také se nabízí ženám trpícím dýchacími chorobami, nervovými depresemi nebo bolestmi kůže.

Šanta kočičí patří také k druhu rostlin ovládaných Venuší. Zvyšuje přizpůsobivost a pomůže k uskutečnění nových spojení s osobami opačného pohlaví. Je doporučována ženám strnulým, s frigidními názory, napjatým v erotické úrovni a trpícím spastickými chorobami (menstruační křeče, břišní koliky, křečovitý kašel).

Řebříček obecný je venušanskou ženskou rostlinou, která má dar zvyšovat specifickou odpoutanou lásku (archetyp vata). Vyvolává stav mentální jasnosti, kdy žena může lehce vnímat, že připoutanost k jakémukoliv vnějšímu aspektu (např. připoutanost k milenci) je příčina utrpení. Právě proto je řebříček obecný užitečný hlavně pro ženy málo vášnivé a nepřátelské k mužům (např. ženy mající agresivní myšlenky nebo ženy pomstychtivé za to, že je muž opustil). Kvůli těmto negativním emocím se konfrontují s krvácením, záněty, zápaly nebo s hnisáním v genitální oblasti (např. děložní krvácení, hodně menstruačního fluxu, infekční bělotok).

Svízel syřišťový je ovládán Měsícem. Má schopnost probouzet v bytosti vytříbenou citlivost, přijímání vyšších duchovních aspektů a nabízí ženám, které ho používají, přístup k vlastnímu podvědomí. Je doporučován ženám, které cítí, že nemohou naplno vyjadřovat svou ženskost, a jež se konfrontují s chorobami štítné žlázy.

Srdečník obecný: "Neexistuje lepší rostlina než srdečník obecný, který odstraní páry melancholie ze srdce, posílí a působí na duši, aby byla šťastnější, veselejší a zvědavější." - řekl Culpepper ve svém posledním pojednání Fytoterapie. Patří k venušanským rostlinám. Harmonizuje erotickou rovinu s citovou. Je doporučována ženám, které jsou přesvědčeny, že sexualita je nekompatibilní s čistou láskou. Odstraňuje nepružné nápady, předsudky, utkvělé myšlenky, jež ztvrdnou v duši. Zlikviduje rovněž hněv, který opaří srdce, a právě proto je doporučován při srdečních chorobách. Vytříbí prožitky při milování.

Vrbina penízková - rostlina ovládaná Venuší je běžnou součástí elixírů lásky. Doporučuje se při psychických šocích, protože umožňuje vyjadřovat (hlavně řečově) utrpení. Nedovolí potlačování bolesti a takto předchází vzniku nervových poruch. Nabízí blahodárné účinky u žen s flegmatickým chováním, které mají tendenci utopit se v oceánu svého emočního života a z fyzického hlediska mají ledvinové problémy (např. ledvinová litiáza).

Ženský archetyp pithaŽenský archetyp pitha - nabízí vášeň a intenzitu prožitku. Je představován vášnivou, ohnivou, odvážnou ženou, která prožije intenzivně každou chvíli, a jež se miluje také pohledem. Její pálivá láska hned rozhoří srdce každého muže. Je velice receptivní na vizuální pohnutky a fyzickou krásu. Má ráda milenecké hry, při nichž miluje boj a nutí milence k mnoha zkouškám, aby otestovala jeho sílu. Miluje se v intenzivním rytmu, který zvládne jenom zdatný muž. Má velmi velkou sílu transformace jak své vlastní bytosti tak i prostředí kolem. Projevuje velmi dobrou kontrolu nad svým fyzickým tělem, může se proměnit podle vlastní vůle. Ukazuje silnou vůli, inteligenci a bystrý postřeh. Ovládá umění podněcovat a probouzet zájem opačného pohlaví. Dále představíme rostliny, které rezonují s ženským archetypem pita a umožňují proces transmutace sexuálního potenciálu:

Laskavec ocasatý je ovládán Venuší. Probouzí odvahu konfrontovat se s vlastními pudy a tak odstranit strach ze sexuality. Je doporučován ženám, které odmítají svobodu úplného prožití radostí lásky a z fyzického hlediska se konfrontují s nemocemi reprodukčního ústrojí (např. amenoreye, menstruační křeče vyvolané zimou).

Hřebíček je ovládán Sluncem, ohřeje srdce a probudí vášeň. Je doporučován ženám s citovým chladem a strachem projevovat lásku, které se následkem toho konfrontují s chorobami vyskytujícími se v oblasti hrudníku. Všeobecně jsou zapříčiněny zimou (např. dýchací poruchy). Odstraňuje přílišné starosti a očišťuje myšlení díky ohni lásky. Ženě užívající tuto rostlinu zvyšuje schopnost přitahovat zájem bytostí opačného pohlaví.

Šalvěj lékařská je silně pročišťující rostlina. Je doporučována ženám, které mají strach ze své vlastní tvořivé síly nebo ze svého podvědomí, v němž se usadily a kde stagnuje mnoho negativních emocí.

Skořice je solární rostlina, která oteplí tělo, hlavně v oblasti hrudníku, žaludku a posílí krevní oběh. Vyvolává stav vřelé lásky a citového dynamismu, probouzí ochranitelský pud a pocit objímat s láskou milence (z aurického hlediska). Je doporučována ženám, u kterých se kvůli strachu nebo úzkosti rozvíjí jevy nedostatečného krevního oběhu (studené končetiny, nafialovělé končetiny), anorexie (porucha chuti k jídlu), nachlazení.

Ženský archetyp kaphaŽenský archetyp kapha - nabízí hloubku a citovou stabilitu. Je představován ženou oblých tvarů, plné vitality, s jemným a klouzavým pohledem. Tento typ prožije lehce stavy chuťového orgasmu a může se "zbláznit slastí" z určitého tělesného parfému. Ráda čichá tělo milence. Její pocity dosáhnou nečekané hloubky připomínající klidné hlubiny oceánu. Muž, který ji chce získat, musí prokázat důslednost a stálost ve svém postoji. Vyvolá lehce u svého milence stav míru a citového naplnění. Má neporušující klid, je trpělivá a soucitná, ukazuje opravdovou pokoru partnerovi, hlavně jestliže prožil obtížné chvíle. Je nejvěrnější milenkou. Byliny představené níže probouzí určité vlastnosti ženského archetypu kapha a mají schopnost zvětšit a posílit sexuální potenciál.

Sladké dřevo je obecně známo pro jeho silný vitalizující účinek. Je doporučováno ženám příliš hubeným, které chtějí získat fyzickou harmonii těla. Tato rostlina vyvolává pocit smíření sama se sebou a vnitřní naplněnosti, která představuje ve skutečnosti klíč k fyzickému naplnění.

Sléz planý je rostlina ovládaná Venuší a má významný účinek na psychickou a fyzickou regeneraci. Vyvolává stav něžnosti a vnitřního klidu a z tohoto důvodu je doporučován hrubým, příliš tvrdým a agresivním ženám.

Jehlice trnitá je povzbuzující bylinou s účinky podobnými sladkému dřevu. Je velmi užitečná pro ženu oslabenou, vyčerpanou z fyzického a psychického hlediska zapříčiněného vnitřním napětím. Zmenšuje vnitřní konflikt a podněcuje vnitřní stavy sjednocení.

K probuzení určitých aspektů specifického archetypu je nutné si vybrat jednu nebo více rostlin, které se musí užívat pomleté minimálně 7 měsíců takto: 1g směsi 4x denně, udržovat pod jazykem 20 minut a pak spolknout s trochou vody. Je dobré vědět, jaký jste sami archetyp (chování, citový projev). Díky tomu budete znát, jaké vlastnosti musíte dynamizovat, a které špatné máte odstranit. Používání rostlin představuje cestu duchovního vývoje, protože jejich prostřednictvím budeme rezonovat s přírodou a staneme se harmoničtějšími.

NAHORU