Jóga a pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení je v józe považováno za sine qua non podmínku, ať už se jedná o zdar naší jógové praxe, anebo úspěch jakékoliv naší jiné aktivity. Důvodem, proč jóga klade na pozitivní myšlení tak velký důraz, je znalost zákona rezonance. Z něj vyplývá, že myšlenky vytvářejí v našem mikrokosmu rezonance (subtilní energetické propojení) s různými silovými sférami makrokosmu a tím vlastně umožňují přenos energie z těchto center do nás.

pozitivni-mysleni4.jpg Skrze tyto mechanismy, které jsou velmi reálné a zcela spolehlivé, i pokud nejsou známy, se člověk postupně stává tím, čím si myslí, že je, jak také praví moudrý jogínský aforismus. My sami jsme s pomocí svých myšlenek v každém směru tvůrci vlastního úspěchu i selhání. Sami si vytváříme své štěstí či utrpení a jsme to zase pouze a jenom my, kdo je zodpovědný za svůj vnitřní rozvoj a za své (vnější) chování.

Myšlenky na zdar a úspěch v nás vytváří rezonanci s energiemi úspěchu, zatímco chaotické či převážně negativní myšlenky nás ladí na energii nezdarů, chyb a zklamání. Pokud se pokusíte zjistit, v čem spočívá štěstí úspěšných lidí, vždy zjistíte, že jsou naplněni optimismem a sebedůvěrou.

Pozitivní myšlení v praxi hathajógy

Abyste dosáhli snazšího pokroku v jógové praxi, musíte se naučit myslet pozitivně a být optimističtí. Nikdy si neříkejte, že nějaký cvik je pro vás příliš těžký. Naopak, berte jógu jako vědeckou disciplínu, kde každý, kdo ji provádí správně, musí časem dosáhnout předepsaných výsledků. Skrze trpělivou praxi dokážete provádět i ty nejsložitější ásany a nejnáročnější techniky pránájámy.

Můžete použít i tuto velmi efektivní praktickou metodu: když cvičíte nějakou jógovou pozici, kterou ještě nedokážete provádět zcela dobře (v důsledku menší pružnosti či rovnováhy), představujte si (mentálně či vnitřním zrakem), kterak tuto ásanu již provádíte naprosto dokonale, se samozřejmostí, lehkostí a grácií. Subtilní účinek ásany tak bude mnohem silnější a váš pokrok se brzy stane skutečným.

Pozitivní myšlení při koncentraci a meditaci

Stejný postup platí pro veškerou jógovou praxi. Pokud nedokážete příliš koncentrovat svoji pozornost, když je vaše mysl neustále rozptýlená, nedokážete moc dobře či vůbec vnímat svá silová centra. Jestliže vám nejde příliš meditace, vytrvale uplatňujte princip pozitivního myšlení! Je to způsob, jak efektivně vnést důvěru a jistotu do vaší praxe jógy i do vás samotných.

Přistupujte k meditačním a koncentračním technikám vždy plni optimismu a radosti, tešte se na svěžest, kterou vám přinese zklidnění mysli. Entuziasticky vnímejte meditaci jako cvičení, které máte opravdu rádi a stále lépe a lépe ho ovládáte. Nezapomeňte, že všechny úspěchy velkých jogínů před vámi mohou být zopakovány a dosaženy také ve vás!

Pro ty z vás, kteří si myslíte, že nedokážete ještě dostatečně vnímat energetické subtilní proudy či silová centra (čakry), doplníme, že všichni studenti jógy postupně, dříve či později, začínají cítit své vlastní energetické proudy. Je to ověřená skutečnost založená na praktické zkušenosti se studenty. Pokrok je přirozenou součástí tréninku. Energetická centra je možné navíc subjektivně vnímat různými způsoby: jako vibrace, pocit tlaku, tepla, ale i jinými odlišnými specifickými způsoby.

pozitivni-mysleni5.jpg Jako příklad si vezměme třeba cit lásky, která je jasným a zřejmým projevem dynamické aktivace naší anáhatačakry. Všichni zamilovaní cítí „cosi“ ve svém srdci, tedy v anáhatačakře. Mysli pozitivně, abys uspěl v probuzení a vnímání energetických center co nejdříve. V tomto směru je rovněž důležité nezanedbat teoretické studium našich energetických center a celkové struktury jemněhmotných těl.

Nadpřirozené schopnosti? Proč ne?

Ano, je skutečně pravdou, že pokročilí jogíni nejsou přitahováni a nezaobírají se dosahováním nadpřirozených schopností. Protože ale některé z nich mohou být užitečné (empatie, telepatie, rozpoznání minulých vtělení), je dobré vědět, že také v tomto směru může pozitivní myšlení sehrát roli mocného pohonu, jenž nás směřuje k úspěchu. Mysleme tedy pozitivně v každém ohledu, ve všem dobrém, čeho si přejeme v životě dosáhnout, a učme se z příkladu těch, kteří toho již dosáhli.

Na závěr uveďme nejdůležitější aspekt: cílem jógové praxe je dosažení jednoty s Bohem, extatického splynutí s nebeským Otcem, tedy dosažení nejvyššího duchovního absolutna. Jóga jednoznačně tvrdí, že je zcela možné dosáhnout tohoto fundamentálního cíle života i praxe jógy již v tomto konkrétním vtělení zde na Zemi, bez ohledu na karmické okolnosti, se kterými jsme na tento svět přišli a s nimiž musíme žít. Ani na vteřinu nepomyslete na to, že něco takového je nemožné! Právě v tom spočívá síla autentické duchovní cesty. A právě proto je nutné myslet pozitivně: Budete-li si to přát a budete-li vytrvale a s oddaností praktikovat jógu („splynutí“), můžete dosáhnout konečného duchovního osvobození během současného života.

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU