Tři druhy lásky

Pokud se cítíš v oblasti lásky trochu zmatený (zmatená), zřejmě si neuvědomuješ, že existují tři druhy lásky. Budu se snažit je popsat a prosím tě, vyhodnoť na základě tohoto popisu své vztahy k přátelům, členům rodiny nebo k příslušníkům opačného pohlaví.

Jednoho rána se Bůh zadíval na svých dvanáct dětí a napadlo jej, co by jim tak asi mohlo ještě scházet. Znenadání se jeho tvář rozzářila myšlenkou, že by je mohl obdařit lidskou vůlí.

Jeho synové před něj předstupovali jeden po druhém, aby obdrželi tento božský dar... (nejobecnější výklad slunečních znamení).

Bdělé vědomí

Naše mysl si funguje jenom tak, bez naší kontroly, nevěříte? Co děláte pokud někam jdete nebo sedíte v autě?

Povídáte si pro sebe. Stále, celý den, celý život, před usnutím a hned ráno po probuzení roztáčíte ten samý kolotoč. Výsledkem tohoto kolotoče je nemožnost připustit jiný názor, změnit vyšlapanou stereotypní cestu...

První se série článků, ve kterých budou představeni bytosti andělské sféry, se kterými jste se mohli blíže seznámit během mezinárodního týdne andělů. Základní aspekty, afirmace a náměty k meditaci na jednotlivé posly světla.

Stejně jako moudří lidé používají vznešeně sexuální energii při tantrických technikách, může být také rozum používám k dosažení moci nad některými velkolepými mystickými energiemi a neviditelnými silami, jenž vedou moudrého aspiranta ke stavu duchovního osvobození...

Fáze Mahávidjajógy

Jakožto výsledek dosažení dokonalého ztotožnění s velkou kosmickou mocností si aspirant uvědomuje Absolutno skrze odhalení svého nejvyššího vnitřního Já s pomocí milosti velké kosmické síly.

Nastává stav soustředění se v "neutrálním bodě", který dokonce překračuje fascinující proměny odhalené ve hře s velkou kosmickou mocností.

Podle tantrické nauky má vesmír pyramidální vibrační strukturu. Každá vrstva disponuje určitým rozsahem vibrací a vyjadřuje úroveň vědomí.

Na vrcholu této ohromné pyramidy se nacházejí základní formy energie (Vidja), nazývané symbolicky "Vesmírné mocnosti" nebo "Bohyně", které hrají prvořadou roli při aktu tvoření, udržování a pohlcování vesmíru.

Rámájana

Ráma je pravé ztělesnění dharmy (společenské zvyklosti a morálky) a pravdy, která drží lidstvo pohromadě v lásce a jednotě. Rámájana, Rámův příběh, učí dvěma lekcím: hodnotu odpoutanosti a potřebu vidět božské v každé bytosti.

V dnešní době existuje mnoho zavádějících cest v oblasti duchovna. Stejně jako lze najít mnoho kurzů jógy, v nichž lidé cvičí, aniž by zapojili mysl a svoji schopnost soustředění, což je zásadní moment pro vznik jemných, subtilních účinků působících na hluboké složky naší bytosti, tak existují i kurzy tantry bez lásky.

Mnozí považují žárlivost za špatnou věc, ale přitom si stále myslí, že z lidského hlediska se jedná, pokud nepřekračuje hranice, o běžnou záležitost. Někteří ji považují dokonce za důkaz lásky.

A čím větší žárlivost, tím větší láska, jak se mylně domnívají...

NAHORU