Jóga smíchu

Není žádným tajemstvím, že úsměv přináší více světla a krásy do tváře těm, kdo usměvavou tvář nosí. Úsměv, kromě toho že nic nestojí, nabízí radost a kouzlo také těm, kdo ho přijímají i těm, kdo ho dávají.

Lidé jenž nejsou zamračení za žádné situace a dokáží kdykoliv rozdávat úsměv budou za tento svůj postoj odměněni zvětšením vlastního charisma a krásy.

Přidat komentář

Jóga a křesťanství

Jóga nabízí křesťanům, žákům Krista, možnost hlubokého pochopení učení Ježíše. Díky józe mohou ze srdce pociťovat hluboké skutečnosti evangelia. Je přirozené že při její integraci do našich životů jóga probouzí a zvyšuje "mystické" ctnosti - podle aspirace a povolání každého z nás.

Svědectví křesťanského jogína - Otce Dechaneta.

Přidat komentář

Dýchám, takže žiji!

Abychom pochopili důležitost dýchání, je mnohem lepší, jestliže pohlížíme na člověka jako na energetickou strukturu a ne jako na hromadu hmotných částic. Prostřednictvím dýchání neustále přijímáme energii, abychom udržovali život v těle.

Přidat komentář

Hovořit o tantře předpokládá od určité chvíle zjevení některých mimořádných tajemství, které se mohou dostat do konfliktu s existujícími předsudky. Ale tato tajemství, pokud je uvádíme v praxi, mohou velmi rychle transformovat náš život,...

Přidat komentář

Tantrismus a neotantrismus

V rozporu s populární představou neexistuje žádná zkratka k duchovní realizaci. Blaženost a svoboda se dosahují jenom vítězstvím nad sebou samým.

Žádná droga, žádný elektronický přístroj ani sexuální cvičení nemůžou za nás uskutečnit tento vznešený úkol vlastní transcendence...

Přidat komentář

Jóginství jejich dětí

Postoje rodičů k odlišnému životnímu stylu, výtah z diplomové práce studentky kurzu Rezonance:

"Cílem mého snažení je zodpovězení otázky:Jaké jsou postoje rodičů vůči dětem, kteří se rozhodli pro jogínský životní styl? Další dílčí podotázky zní: Co má vliv na tyto postoje? Co si myslí o tom, že jejich děti dělají některé věci jinak?"

Přidat komentář

Kašmírský šivaismus

Kašmírský šivaismus je nejvyšší, nejčistší a nejpřímější duchovní cesta. Je také zajímavé podotknout, že tato cesta je velmi blízká křesťanství. V kašmírském šivaismu je, stejně jako v křesťanství, hlavní důraz kladen na Boží Milost a na probouzení srdce.

Přidat komentář

Moč není tělní odpad

Zastávám názor, že k zachování života na Zemi je nezbytně nutná recyklace. Úspěšně lze recyklovat sklo, konzervy, plasty, papír, ale i třeba popel, zbytky ze zahrady nebo kuchyně. Tímto způsobem může každý vyjádřit svůj respekt vůči rodné planetě. Je však možné udělat ještě jeden velký krok v ozdravném procesu a to ve vztahu k sobě...

Přidat komentář

Nová dimenze

Při pokusech o vytvoření technologií pracující s třírozměrnou realitou vždy sloužila za vzor lidská mysl. V bdělém stavu mozek v každém okamžiku přijímá a vyhodnocuje nepřerušený proud vnímání od dvou senzorů vizuálního vnímání, dvou senzorů akustického vnímání, dvou čichových senzorů, jednoho senzoru pro chuť a mnoha hmatových čidel, které snímají své vjemy z trojrozměrného prostoru, který nazýváme realita. Dnes se lidé snaží vytvářet trojrozměrné iluze.

Přidat komentář

Narodil se 4. září 1931 v Santa Cruz na předměstí Bombaje v Indii. Jeho rodiče byli katolíci a pocházeli z Goa, portugalské kolonie v jihovýchodní Indii. Již od dětství snil o tom, že se stane knězem, ale rodiče ho zadrželi, protože si přáli, aby jim jejich syn byl nablízku a staral se o ně.

Anthony věděl, že se jeho přání nesplní a nebude moci odejít do kláštera aniž by nechal rodiče doma samotné, pokud mu Bůh nedaruje bratra a tak se začal modlit.

Přidat komentář
NAHORU