Dýchám, takže žiji!

Abychom pochopili důležitost dýchání, je mnohem lepší, jestliže pohlížíme na člověka jako na energetickou strukturu a ne jako na hromadu hmotných částic. Prostřednictvím dýchání neustále přijímáme energii, abychom udržovali život v těle.

Hovořit o tantře předpokládá od určité chvíle zjevení některých mimořádných tajemství, které se mohou dostat do konfliktu s existujícími předsudky. Ale tato tajemství, pokud je uvádíme v praxi, mohou velmi rychle transformovat náš život,...

Tantrismus a neotantrismus

V rozporu s populární představou neexistuje žádná zkratka k duchovní realizaci. Blaženost a svoboda se dosahují jenom vítězstvím nad sebou samým.

Žádná droga, žádný elektronický přístroj ani sexuální cvičení nemůžou za nás uskutečnit tento vznešený úkol vlastní transcendence...

Jóginství jejich dětí

Postoje rodičů k odlišnému životnímu stylu, výtah z diplomové práce studentky kurzu Rezonance:

"Cílem mého snažení je zodpovězení otázky:Jaké jsou postoje rodičů vůči dětem, kteří se rozhodli pro jogínský životní styl? Další dílčí podotázky zní: Co má vliv na tyto postoje? Co si myslí o tom, že jejich děti dělají některé věci jinak?"

Kašmírský šivaismus

Kašmírský šivaismus je nejvyšší, nejčistší a nejpřímější duchovní cesta. Je také zajímavé podotknout, že tato cesta je velmi blízká křesťanství. V kašmírském šivaismu je, stejně jako v křesťanství, hlavní důraz kladen na Boží Milost a na probouzení srdce.

Moč není tělní odpad

Zastávám názor, že k zachování života na Zemi je nezbytně nutná recyklace. Úspěšně lze recyklovat sklo, konzervy, plasty, papír, ale i třeba popel, zbytky ze zahrady nebo kuchyně. Tímto způsobem může každý vyjádřit svůj respekt vůči rodné planetě. Je však možné udělat ještě jeden velký krok v ozdravném procesu a to ve vztahu k sobě...

Nová dimenze

Při pokusech o vytvoření technologií pracující s třírozměrnou realitou vždy sloužila za vzor lidská mysl. V bdělém stavu mozek v každém okamžiku přijímá a vyhodnocuje nepřerušený proud vnímání od dvou senzorů vizuálního vnímání, dvou senzorů akustického vnímání, dvou čichových senzorů, jednoho senzoru pro chuť a mnoha hmatových čidel, které snímají své vjemy z trojrozměrného prostoru, který nazýváme realita. Dnes se lidé snaží vytvářet trojrozměrné iluze.

Narodil se 4. září 1931 v Santa Cruz na předměstí Bombaje v Indii. Jeho rodiče byli katolíci a pocházeli z Goa, portugalské kolonie v jihovýchodní Indii. Již od dětství snil o tom, že se stane knězem, ale rodiče ho zadrželi, protože si přáli, aby jim jejich syn byl nablízku a staral se o ně.

Anthony věděl, že se jeho přání nesplní a nebude moci odejít do kláštera aniž by nechal rodiče doma samotné, pokud mu Bůh nedaruje bratra a tak se začal modlit.

Dcery Bohyně, svaté ženy Indie

Byla jich spousta. Stejně jako dnes, kdy mnohé z nich žijí kajíce se v horách a meditují, nebo naopak, a těch je mnohem více, žijí se svými rodinami, pečují o děti, o muže a o domácnost. A přitom dosahují osvícení.

Pro západní mysl je mnohdy obtížné dešifrovat jazyk jógy a jiných duchovních cest. Ve změti symbolů a metafor se snadno ztratí jak iniciovaní lidé, tak (mnohem snadněji) i ti nezasvěcení.

Skrytým klíčem, který otevírá všechna tajemství a skryté významy, je princip (okultní) Rezonance.

NAHORU