Bhaktijóga

Jóga všudypřítomné lásky, odevzdání se a bezpodmínečné pokory k Bohu.

Nejznámější druh jógy na Západě, založený na vyvažování základních polarit v lidském bytí, a to slunečních (ha, +) a měsíčních (tha, -) energií.

Je zaměřena na co nejdokonalejší ovládání fyzického těla, na znovunabývání a udržování zdraví a co nejúplnější kontrolu základních životních energií.

Není v nejmenším překvapivé, že Lorberovi přátelé nenašli v celém Rakousku jediného nakladatele, který by byl připraven vydat jeho dílo. Ve své době se musela Lorberova zjevení jevit šílená. Kdyby se dostala tehdy jeho díla k širší veřejnosti, nevyhnula by se zničující kritice...

Uskupení deseti kosmických mocností odráží dynamickou jednotu existence, ve které jsou všechny aspekty života - ty nejtemnější, nejčistší, nejsilnější i ty vnitřní – kombinovány tak, aby utvořily celek, obraz jednoty v mnohosti...

Jóga a krása

Krása je magickým klíčem, který otevírá každé dveře. Je tím, co znamená výrok: "Sezame, sezame, otevři se". Krása nepotřebuje slov aby upoutala pozornost, protože každý ji odhalí dříve, než naše ostatní vlastnosti.

Láska

Láska je jedna z fundamentálních božích vlastností. Objevením lásky si současně uvědomíme existenci Boha. Láska je "esence" Boží. Nekonečná energie Lásky vychází z Boha a vytváří vše, co je dobré, duchovní a harmonické, pravdivé, plné extáze. Všechny překrásné manifestace v sobě obsahují tajemnou a hluboce sjednocující energii lásky. Je-li láska v nás všech, jsme my všichni v Bohu.

Energie lásky, která se dá těžko vyjádřit slovy, je nekonečná a je silným zdrojem harmonického života, který se projevuje jako štěstí, radost, soucit, dobrota, extáze. Vše co je dobré, krásné a pravdivé existuje skrze tajemnou energii lásky, protože nic co je opravdu povznášející nemůže existovat a přetrvat bez energie lásky.

Vyšší tělesná hmotnost a harmonicky rozvinuté tělo jsou zdrojem mnohem většího štěstí a zvyšují kvalitu mileneckého života. Jeden z nejrespektovanějších světových vědců rozvinul nedávno teorii, podle níž jsou lidé harmonicky rozvinutí mnohem šťastnější než ti "hubení".

Umění říci NE, když je to potřeba

Z hlediska duchovního vývoje jsou slovo „ne“ a postoj, který jeho vyslovení předpokládá, velmi důležité, protože jóga, jako autentická duchovní cesta, se ve skutečnosti zakládá na přání poznat lépe sebe sama a na aspiraci k nové skutečnosti, která předpokládá vytříbené stavy vědomí.

O andělských bytostech

Už od dávných časů věřili lidé v existenci takzvaných "vyšších" bytostí. Různé motivy a další fakta ukazující a potvrzující jejich existenci můžeme najít skoro ve všech náboženstvích pod různými jmény.

Jóga jako možnost změny

S Integrální jógou jsem se setkala před čtyřmi lety, kdy mi o ní řekla kamarádka, a na první lekci jsem zašla z pouhé zvědavosti. Jistý vliv na tuto situaci měl i fakt, že všechny tyto východní styly cvičení byly dost populární.

NAHORU