Tantrajóga - kult extáze

Jóga krajního rozšíření hranic vědomí, která spojuje celistvou řadu postupů a technik, mezi jinými využívá i sexuální aktivitu k urychlení cesty duchovního vývoje proměnou a zjemněním tvořivého sexuálního potenciálu jak pro muže tak i pro ženy.

Přidat komentář

Jóga splynutí s kosmickým Duchem, s cílem rozšířit sílu mysli a probudit třetí oko (ádžňáčakru).

Přidat komentář

Bhaktijóga

Jóga všudypřítomné lásky, odevzdání se a bezpodmínečné pokory k Bohu.

Přidat komentář

Nejznámější druh jógy na Západě, založený na vyvažování základních polarit v lidském bytí, a to slunečních (ha, +) a měsíčních (tha, -) energií.

Je zaměřena na co nejdokonalejší ovládání fyzického těla, na znovunabývání a udržování zdraví a co nejúplnější kontrolu základních životních energií.

Přidat komentář

Není v nejmenším překvapivé, že Lorberovi přátelé nenašli v celém Rakousku jediného nakladatele, který by byl připraven vydat jeho dílo. Ve své době se musela Lorberova zjevení jevit šílená. Kdyby se dostala tehdy jeho díla k širší veřejnosti, nevyhnula by se zničující kritice...

Přidat komentář

Uskupení deseti kosmických mocností odráží dynamickou jednotu existence, ve které jsou všechny aspekty života - ty nejtemnější, nejčistší, nejsilnější i ty vnitřní – kombinovány tak, aby utvořily celek, obraz jednoty v mnohosti...

Přidat komentář

Jóga a krása

Krása je magickým klíčem, který otevírá každé dveře. Je tím, co znamená výrok: "Sezame, sezame, otevři se". Krása nepotřebuje slov aby upoutala pozornost, protože každý ji odhalí dříve, než naše ostatní vlastnosti.

Přidat komentář

Láska

Láska je jedna z fundamentálních božích vlastností. Objevením lásky si současně uvědomíme existenci Boha. Láska je "esence" Boží. Nekonečná energie Lásky vychází z Boha a vytváří vše, co je dobré, duchovní a harmonické, pravdivé, plné extáze. Všechny překrásné manifestace v sobě obsahují tajemnou a hluboce sjednocující energii lásky. Je-li láska v nás všech, jsme my všichni v Bohu.

Energie lásky, která se dá těžko vyjádřit slovy, je nekonečná a je silným zdrojem harmonického života, který se projevuje jako štěstí, radost, soucit, dobrota, extáze. Vše co je dobré, krásné a pravdivé existuje skrze tajemnou energii lásky, protože nic co je opravdu povznášející nemůže existovat a přetrvat bez energie lásky.

Přidat komentář

Vyšší tělesná hmotnost a harmonicky rozvinuté tělo jsou zdrojem mnohem většího štěstí a zvyšují kvalitu mileneckého života. Jeden z nejrespektovanějších světových vědců rozvinul nedávno teorii, podle níž jsou lidé harmonicky rozvinutí mnohem šťastnější než ti "hubení".

Přidat komentář

Umění říci NE, když je to potřeba

Z hlediska duchovního vývoje jsou slovo „ne“ a postoj, který jeho vyslovení předpokládá, velmi důležité, protože jóga, jako autentická duchovní cesta, se ve skutečnosti zakládá na přání poznat lépe sebe sama a na aspiraci k nové skutečnosti, která předpokládá vytříbené stavy vědomí.

Přidat komentář
NAHORU