Kdo chce mluvit se Mnou, ať přijde ke Mně a Já mu vložím odpověď do srdce. Avšak jen čistí jejichž srdce je plné pokory, uslyší zvuk hlasu Mého.

A kdo přede vším světem Mně přednost dává, Mne miluje jako něžná nevěsta ženicha svého s tím budu ruku v ruce kráčet; bude Mne povždy zřít jako bratr bratra a jako jsem Já ho již od věčnosti zřel, dříve ještě nežli byl.

Něco podstatného, co nám chybí

...mysl bychom měli dostat do stavu neustalé pozornosti. Spolu s tělem, dechem a smysly tvoří jednu skupinu. Všechno co činíme je plodem jejich společné práce. Všeobecně je ale naše mysl pánem a my fungujeme podle jejího obsahu.

Děje se tak proto, že rozvoj mysli nastane dřív, než si začneme být vědomi sami sebe. Na každého z nás působí rozdílné genetické i kulturní vlivy, každý z nás má mnoho různých osobních zkušeností,...

Sedm stupňů duchovního vývoje

Na duchovní cestě prochází člověk různými fázemi z nichž se každá vyznačuje svým specifickým charakterem. Jejich rozpoznání nám může otevřít cestu k vyšším úrovním...

"Probuzení zájmu o duchovní záležitosti bývá někdy způsobeno aktivací určitého nevýslovného procesu vnitřní rezonance skrze studium hodnotného duchovního textu či výroku vysokého mistra, někdy souvisí s mystickým prožitkem, nebo může dokonce nastat v okamžiku vyvrcholení nějaké bolestné životní krize."

Představte si rozlehlou zemi obdařenou mírným klimatem, majestátními horskými masívy, tajuplnými lesy, úrodnými poli, křišťálově čistými řekami a divokými vodopády. Zemi s dokonalou organizací, nádhernými chrámy a krásnými městy.

Lidé v ní společně sdílející své duchovní úsilí a vroucí lásku k Bohu. Král, hlava státu, je současně vůdcem i duchovním mistrem. To je Šambala, avšak zároveň mnohem více než to.

Tajemný a netušený dar úsměvu

Upřímný a spontánní úsměv nás nic nestojí, zato je zdrojem mnoha blahodárných účinků jak pro osobu, která ho věnuje, tak pro toho, komu je směřován...

Když člověk pochopí tyto aspekty, smích se mu odhalí jako jednoduchá a hluboce transformující duchovní metoda.

Každá naše myšlenka nebo pocit týkající se druhého člověka se stává formou energie, která jej na určité úrovni ovlivňuje. Co dáváme, dostáváme. Vysílané se nám vrací zpět.

Každopádně máme možnost volby, možnost působit positivně nebo negativně na svůj vlastní život a na svět kolem nás...

Původ jógy

Indická civilizace může být považována za nejstarší přetrvávající civilizaci na světě. Její současné problémy by nám neměly zastínit pohled na její výjimečnou minulost a na učení, které nám nabízí.

Cvičenci jógy mohou mít užitek hlavně z indického dlouholetého experimentování se životem, zvláště v oblasti mystérií mysli. Indická civilizace byla domovem pro velké filozofy a duchovní mistry, kteří svým věděním pokrývají odpovědi na otázky, které jsou dnes stejně tak aktuální jako před tisíci lety.

Umění požehnání

Obsáhlý článek popisuje zákony Ducha, synchronicitu a další základní duchovní aspekty na příkladu umění požehnání: Svět existuje, aby probudil naši víru v Boha. Umění požehnání je první základní krok, probouzí naši víru, umožňuje nám rozpustit se v Bohu.

Z počátku stačí věřit v Boha a pomocí umění požehnání toto semínko vyklíčí samo a bude růst do ohromující nádhery. Neuvidíme nic než Boha a zapomeneme i na sebe sama, protože Bůh je vše...

Modulovaná vibrace a praxe jógy

Antickou ilustraci stejného rezonačního principu lze nalézt v esoterické práci Smaragdová deska:

„Vše co je pod je jako vše co je nad a vše co je nad je jako vše co je pod, aby byl dokončen zázrak celku.“ Jinými slovy, Hermes Trismegistos nám odhaluje toto základní tajemství Vesmíru, které umožňuje, aby část byla odrážena v celku a celek byl odrážen v části...

Léčivé milování

Existuje jedno lidové rčení: "Milování je lékem chudých". Také taoistická tradice přiznává milování tělesné léčivé účinky, kromě toho jej však považuje za možnost povznesení duše.

Taktéž mnoho jiných východních duchovních cest transformovalo milování v opravdové umění.

NAHORU