Představte si rozlehlou zemi obdařenou mírným klimatem, majestátními horskými masívy, tajuplnými lesy, úrodnými poli, křišťálově čistými řekami a divokými vodopády. Zemi s dokonalou organizací, nádhernými chrámy a krásnými městy.

Lidé v ní společně sdílející své duchovní úsilí a vroucí lásku k Bohu. Král, hlava státu, je současně vůdcem i duchovním mistrem. To je Šambala, avšak zároveň mnohem více než to.

Přidat komentář

Tajemný a netušený dar úsměvu

Upřímný a spontánní úsměv nás nic nestojí, zato je zdrojem mnoha blahodárných účinků jak pro osobu, která ho věnuje, tak pro toho, komu je směřován...

Když člověk pochopí tyto aspekty, smích se mu odhalí jako jednoduchá a hluboce transformující duchovní metoda.

Přidat komentář

Následující článek na základě několika příkladů ukazuje, jak utopickým se někdy může jevit požadavek na věrnost a přesnost informací předkládaných současnými masmédii a jakým způsobem tyto mohou snadno manipulovat s veřejným míněním:

"Celosvětové tiskové agentury třídí informace a vybírají formu v jaké se k nám dostanou. Televizní sítě, rádia a tisk, ovládané podnikatelským prostředím, přebírají a potom dále šíří falešné zprávy."

Přidat komentář

Každá naše myšlenka nebo pocit týkající se druhého člověka se stává formou energie, která jej na určité úrovni ovlivňuje. Co dáváme, dostáváme. Vysílané se nám vrací zpět.

Každopádně máme možnost volby, možnost působit positivně nebo negativně na svůj vlastní život a na svět kolem nás...

Přidat komentář

Původ jógy

Indická civilizace může být považována za nejstarší přetrvávající civilizaci na světě. Její současné problémy by nám neměly zastínit pohled na její výjimečnou minulost a na učení, které nám nabízí.

Cvičenci jógy mohou mít užitek hlavně z indického dlouholetého experimentování se životem, zvláště v oblasti mystérií mysli. Indická civilizace byla domovem pro velké filozofy a duchovní mistry, kteří svým věděním pokrývají odpovědi na otázky, které jsou dnes stejně tak aktuální jako před tisíci lety.

Přidat komentář

Umění požehnání

Obsáhlý článek popisuje zákony Ducha, synchronicitu a další základní duchovní aspekty na příkladu umění požehnání: Svět existuje, aby probudil naši víru v Boha. Umění požehnání je první základní krok, probouzí naši víru, umožňuje nám rozpustit se v Bohu.

Z počátku stačí věřit v Boha a pomocí umění požehnání toto semínko vyklíčí samo a bude růst do ohromující nádhery. Neuvidíme nic než Boha a zapomeneme i na sebe sama, protože Bůh je vše...

Přidat komentář

Modulovaná vibrace a praxe jógy

Antickou ilustraci stejného rezonačního principu lze nalézt v esoterické práci Smaragdová deska:

„Vše co je pod je jako vše co je nad a vše co je nad je jako vše co je pod, aby byl dokončen zázrak celku.“ Jinými slovy, Hermes Trismegistos nám odhaluje toto základní tajemství Vesmíru, které umožňuje, aby část byla odrážena v celku a celek byl odrážen v části...

Přidat komentář

Léčivé milování

Existuje jedno lidové rčení: "Milování je lékem chudých". Také taoistická tradice přiznává milování tělesné léčivé účinky, kromě toho jej však považuje za možnost povznesení duše.

Taktéž mnoho jiných východních duchovních cest transformovalo milování v opravdové umění.

Přidat komentář

...sledovala jsem ho ohromena, jak dokáže proměnit velkou lásku v hněv, dva přátele ve tři nepřátele, náhodné slovo v báseň...

Přidat komentář

Hlubokému smyslu sexuální jógy nemůžeme porozumět pokud neporozumíme základním principům tantry a taoismu. Taoistická doktrína je založena na myšlence nezasahování (WU-WEJ) do TAO (toku přírody). Je to "člověk-ve-hlubokém-a-vědomém-vztahu-se-svým-okolím".

Tato vize otevírá smysly a takto odhaluje kontemplativní stránku sexuální zkušenosti. To se nazývá dhjánou v tantře. Jak tantrická jóga tak taoistická jóga zdůrazňují důležitost ovládání dechu, protože rytmus dýchání určuje rozšiřování vnímání. Klíčová důležitost dýchání je jedním z důležitých klíčů k porozumění tomuto přístupu.

Přidat komentář
NAHORU