...sledovala jsem ho ohromena, jak dokáže proměnit velkou lásku v hněv, dva přátele ve tři nepřátele, náhodné slovo v báseň...

Hlubokému smyslu sexuální jógy nemůžeme porozumět pokud neporozumíme základním principům tantry a taoismu. Taoistická doktrína je založena na myšlence nezasahování (WU-WEJ) do TAO (toku přírody). Je to "člověk-ve-hlubokém-a-vědomém-vztahu-se-svým-okolím".

Tato vize otevírá smysly a takto odhaluje kontemplativní stránku sexuální zkušenosti. To se nazývá dhjánou v tantře. Jak tantrická jóga tak taoistická jóga zdůrazňují důležitost ovládání dechu, protože rytmus dýchání určuje rozšiřování vnímání. Klíčová důležitost dýchání je jedním z důležitých klíčů k porozumění tomuto přístupu.

Byliny a sexualita (ženy)

Svět rostlin často představuje nečekaná a překvapující podobenství s lidským vesmírem. Díky tomu se ukazují přírodní terapie tak účinné. To je důvod, proč se nádherné citové prožitky zvyšují v pozemském květinovém ráji.

Nejen toto je nám společné se zeleným rájem. Také jsou to archetypy, díky nimž se lidské bytosti a rostliny stanou často jedinou bytostí - krásnou, blahodárnou, ztělesněním kosmické harmonie na zemi.

Byliny a sexualita (muži)

Moudré požívání určitých bylin může být reálnou pomocí pro ty, kteří si přejí lépe poznat vlastní sexuální povahu a začlenit tuto tajemnou sílu (takovým trapným způsobem popíranou a posuzovanou v současné době) do zasloužené duchovnosti.

Byliny působí jako opravdové katalyzátory, které urychlují určité procesy opětné energetické aktivace a uvědomování si jejich přítomnosti v lidské bytosti.

Urinoterapie v praxi

Urinoterapie nabízí nejlepší výsledky v kombinaci s vydatným spánkem, jogínskou meditací a systematickou praxí hathajógy – asán, případně jakýchkoli dalších přirozených technik. Vyžaduje disciplínu, trpělivost a lásku k sobě...

Zasvěcení

Slovo "zasvěcení" znamená všeobecně přenos duchovního (psychického) toku do lidské bytosti, přenosu dosáhneme prostřednictvím skutečného mistra který patří k nějaké tradiční komunitě, skupině, nebo duchovnímu proudu.

V širším významu tohoto slova, během let existovala kněžská zasvěcení, královská, vojenská a dokonce zasvěcení spojená s řemeslníky.

Akt věnování

Věnování je akt, skrze který nabízíme vědomě nepodmíněné plody našich činů Bohu a který nás zprostí (z karmického hlediska) účinků příslušné věnované činnosti. V tomto případě můžeme cítit po skončení věnování odpověď Boha, která se projeví úplně skrze nás.

Astrální cestování

Křesťanství, teosofie i starověké teologické názory připouštěly existenci některých astrálních světů - ráj a pekelný svět, kam může lidský duch proniknout díky rezonanci nebo skrze astrálnímu cestování.

Zkušenosti astrálního putování, cestování mimo tělo, jsou obecně popisovány jako neuvěřitelně živé a reálné, aniž by mohly být spojeny se snem nebo vnitřní kontemplací.

Hluboké, transfigurující, erotické zkušenosti, realizované skrze sexuální zdrženlivost, přesahují (transcendují) hranice běžného osobního uspokojení a vnímání a dosahují komplexní úrovně zkušenosti.

Prvními kroky bylo úplné odstranění všeho, co nebylo spontánní v mém chování. Ze začátku to bylo velice obtížné, jelikož jsem se ztotožňoval se vším, co bylo ve mně mechanické! Ptal jsem se, co ze mě pak bude.

Zjistil jsem, že jsem byl člověk, který neuměl být přirozený a který si vytvořil umělou masku pro všechny životní situace, které jsem si sám představoval...

NAHORU