Modulovaná vibrace a praxe jógy

Antickou ilustraci stejného rezonačního principu lze nalézt v esoterické práci Smaragdová deska:

„Vše co je pod je jako vše co je nad a vše co je nad je jako vše co je pod, aby byl dokončen zázrak celku.“ Jinými slovy, Hermes Trismegistos nám odhaluje toto základní tajemství Vesmíru, které umožňuje, aby část byla odrážena v celku a celek byl odrážen v části...

Přidat komentář

Léčivé milování

Existuje jedno lidové rčení: "Milování je lékem chudých". Také taoistická tradice přiznává milování tělesné léčivé účinky, kromě toho jej však považuje za možnost povznesení duše.

Taktéž mnoho jiných východních duchovních cest transformovalo milování v opravdové umění.

Přidat komentář

...sledovala jsem ho ohromena, jak dokáže proměnit velkou lásku v hněv, dva přátele ve tři nepřátele, náhodné slovo v báseň...

Přidat komentář

Hlubokému smyslu sexuální jógy nemůžeme porozumět pokud neporozumíme základním principům tantry a taoismu. Taoistická doktrína je založena na myšlence nezasahování (WU-WEJ) do TAO (toku přírody). Je to "člověk-ve-hlubokém-a-vědomém-vztahu-se-svým-okolím".

Tato vize otevírá smysly a takto odhaluje kontemplativní stránku sexuální zkušenosti. To se nazývá dhjánou v tantře. Jak tantrická jóga tak taoistická jóga zdůrazňují důležitost ovládání dechu, protože rytmus dýchání určuje rozšiřování vnímání. Klíčová důležitost dýchání je jedním z důležitých klíčů k porozumění tomuto přístupu.

Přidat komentář

Byliny a sexualita (ženy)

Svět rostlin často představuje nečekaná a překvapující podobenství s lidským vesmírem. Díky tomu se ukazují přírodní terapie tak účinné. To je důvod, proč se nádherné citové prožitky zvyšují v pozemském květinovém ráji.

Nejen toto je nám společné se zeleným rájem. Také jsou to archetypy, díky nimž se lidské bytosti a rostliny stanou často jedinou bytostí - krásnou, blahodárnou, ztělesněním kosmické harmonie na zemi.

Přidat komentář

Byliny a sexualita (muži)

Moudré požívání určitých bylin může být reálnou pomocí pro ty, kteří si přejí lépe poznat vlastní sexuální povahu a začlenit tuto tajemnou sílu (takovým trapným způsobem popíranou a posuzovanou v současné době) do zasloužené duchovnosti.

Byliny působí jako opravdové katalyzátory, které urychlují určité procesy opětné energetické aktivace a uvědomování si jejich přítomnosti v lidské bytosti.

Přidat komentář

Urinoterapie v praxi

Urinoterapie nabízí nejlepší výsledky v kombinaci s vydatným spánkem, jogínskou meditací a systematickou praxí hathajógy – asán, případně jakýchkoli dalších přirozených technik. Vyžaduje disciplínu, trpělivost a lásku k sobě...

Přidat komentář

Zasvěcení

Slovo "zasvěcení" znamená všeobecně přenos duchovního (psychického) toku do lidské bytosti, přenosu dosáhneme prostřednictvím skutečného mistra který patří k nějaké tradiční komunitě, skupině, nebo duchovnímu proudu.

V širším významu tohoto slova, během let existovala kněžská zasvěcení, královská, vojenská a dokonce zasvěcení spojená s řemeslníky.

Přidat komentář

Akt věnování

Věnování je akt, skrze který nabízíme vědomě nepodmíněné plody našich činů Bohu a který nás zprostí (z karmického hlediska) účinků příslušné věnované činnosti. V tomto případě můžeme cítit po skončení věnování odpověď Boha, která se projeví úplně skrze nás.

Přidat komentář

Astrální cestování

Křesťanství, teosofie i starověké teologické názory připouštěly existenci některých astrálních světů - ráj a pekelný svět, kam může lidský duch proniknout díky rezonanci nebo skrze astrálnímu cestování.

Zkušenosti astrálního putování, cestování mimo tělo, jsou obecně popisovány jako neuvěřitelně živé a reálné, aniž by mohly být spojeny se snem nebo vnitřní kontemplací.

Přidat komentář
NAHORU