Zvolte přítomnost

Hodiny budou nadále odtikávat monotónní plynutí času, Země bude nadále obíhat kolem Slunce... S odpoutaností nechme aspekty našeho života tonout ve strhujícím víru časové posloupnosti. Zůstaňme si neustále vědomi, že existujeme TADY a TEĎ...

(jednoduché cvičení pro transcedenci místa a času)

Hold Jóga Svámímu

Jóga Svámí význačným způsobem pohyboval rukama, aby ukázal svůj nesouhlas s člověkem, který mu ve své ignoranci chtěl udělat kult. Pak se třesoucími se dlaněmi dotýkal hrudníku a s přesvědčivým gestem plným emocí a transfigurace křičel: "Hleďte! Ciťte ho! On je tady! Bůh je tu! Je i zde!"...

(krátká povídka o setkání s velkým jogínským mudrcem, který dosáhl vrcholu duchovního osvícení)

Klíč k systému, který používal Lozanov, je subjektivní rozšířené vnímání času, které je umožněno díky cyklickému rytmu, který používáme, to umožňuje vstřebávání většího množství informací v době, kterou subjekt (ten, který se učí) považuje za normální, ale přitom odpovídá mnohem kratšímu objektivnímu časovému období.

Najdu úkryt u nohou Mistra, toho který může ukázat vnitřní tajemství, dává pryč vnější jedy, odstraňuje pochybnosti a integruje ve mně vědomí.

Existuje spousta Mistrů, kteří kradou životy svých žáků, ale je málo takových, kteří umí vyhnat bolest z jejich srdcí...

Dříve než začneme jakoukoliv činnost, zaměřme nejdříve svoji mysl dovnitř sebe, abychom naladili svoji duši na hluboký mír, božskou harmonii a ohromnou lásku. Poté věnujme ovoce našich činností Bohu.

Začátek je vždy velice důležitý. Představuje okamžik vyvolávání a směřování blahodárné síly. Abychom dokázali jednat tím nejlepším způsobem, musíme do naší bytosti nejprve „přivábit božské světlo“.

Mahašivaratri, tato hluboce mysteriózní a svatá noc se blíží. Snažme se ji i my prožít, jako jednu z nejdůležitějších duchovních událostí našeho života.

Přinejmenším si připomínejme v každé chvíli této noci, že naším základním cílem v tomto životě je uskutečnit Boží TADY a TEĎ a s vroucím srdcem plným lásky se přiblížit Šivovi.

Mistři jógy

O józe je možné získat informace z mnoha zdrojů. Ale to, co nám dává opravdový impuls být jógin a obdržet výsledky této cesty, je především velký příklad lidí, kteří dosáhli plného úspěchu v józe.

Jejich životy jsou opravdovými ukázkami oddanosti, touhy, důslednosti a velkoleposti. Nastane-li na duchovni cestě doba stagnace a my potřebujeme další impuls pro duchovní rozvoj, četba životopisů a učení takových lidí může znamenat velkou pomoc.

Jantrajóga

Jóga telepatického splynutí s některými energetickými a silovými sférami Vesmíru, pomocí soustředění se na určité geometrické obrazce, zvlášť vytvořené a odhalené za tímto cílem.

Tantrajóga - kult extáze

Jóga krajního rozšíření hranic vědomí, která spojuje celistvou řadu postupů a technik, mezi jinými využívá i sexuální aktivitu k urychlení cesty duchovního vývoje proměnou a zjemněním tvořivého sexuálního potenciálu jak pro muže tak i pro ženy.

Jóga splynutí s kosmickým Duchem, s cílem rozšířit sílu mysli a probudit třetí oko (ádžňáčakru).

NAHORU