Rady plné moudrosti pro tebe

1. Nestačí jen existovat: žijte tak, aby váš život byl blahodárný, harmonický, čistý, intenzivní, láskyplný a povznesený, aby měl hloubku, a neustále se snažte, aby měl božský smysl a byl začleněn do božského řádu.

2. Nestačí se jen dotýkat: vroucně si přejte, abyste člověka nebo tvora, kterého se dotýkáte, rovněž vnímali – hluboce, empaticky, intuitivně, energeticky a dokonce telepaticky.

3. Nestačí se jen dívat: velmi bděle a pozorně pozorujte vše, co vidíte, a neustále se snažte co nejrychleji proniknout za vnější podobu věcí a za povrchní dojem (prostřednictvím transfigurace), abyste tak objevili tajuplnou základní skutečnost, která zbrklým, nesoustředěným, nedůsledným, uspěchaným a povrchním lidem vždy uniká.

4. Nestačí jen číst: vše podstatné si zapamatujte a inteligentně si to dejte do souvislosti s tím, co už znáte; okamžitě intuitivně analyzujte všechny nové poznatky; co nejlépe extrahujte esenci psaného sdělení a vše si moudře osvojujte.

5. Nestačí jen poslouchat: všemu pozorně naslouchejte a současně pečlivě vnímejte všechny nevýslovné, složité jevy okultní rezonance, které ve vás to, co posloucháte, vyvolává; při každém rozhovoru si všímejte tónu řeči a intuitivně rozeznávejte skutečný význam pronášených slov; všímejte si, které silové centrum (čakra) převládá v osobě, se kterou mluvíte, a pokaždé intuitivně a ve všech ohledech zkoumejte tón jejího hlasu.

6. Nestačí spokojit se s tím, že jste vše už zběžně, povrchně a ukvapeně poznali: pěstujte v sobě pevnou, stálou a hlubokou aspiraci rozpoznat konečnou božskou Pravdu; snažte se bez otálení, postupně a doopravdy probudit moudrost svého srdce, díky níž budete jako moudré, celistvé a velmi intuitivní zrcadlo odrážet vnější skutečnost.

7. Nestačí jen vlažně, povrchně a netečně věřit v Boha: snažte se Ho cítit v každém okamžiku, jako by byl neuvěřitelným způsobem ve vás přítomný; konejte vždy pouze Jeho vůli; milujte Ho opravdu ze všech svých sil a vždy, bez výjimky, Ho ve svém životě skutečně stavte na první místo.

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU