Užitečné rady těm, kteří si přejí moudře využít svůj čas

 1. Najdi si příležitostně čas modlit se k Bohu, poněvadž ti to zde na Zemi dodá neochvějnou sílu.
 2. Najdi si čas milovat bez omezení, poněvadž to vždy zajistí vyšší smysl tvé existenci na Zemi.
 3. Najdi si čas být dobrý jak k ostatním, tak také k sobě, poněvadž to je elegantní cesta, která ti dopomůže ke štěstí; ti kdož činí dobro, naleznou dobro.
 4. Najdi si čas objevit v sobě tak rychle jak je to možné Boha, poněvadž ti to umožní zjistit co je základním smyslem tvé existence.
 5. Najdi si čas pracovat pln entuziasmu, poněvadž ti to odhalí cenu úspěchu.
 6. Najdi si čas dávat ostatním vše co jest dobré, krásné a nádherné, protože život každého z nás je příliš krátký na to, abychom žili sobecky.
 7. Najdi si čas udělat si opravdové přátele, protože to je jedna z cest, které vedou ke štěstí.
 8. Najdi si čas myslet optimisticky a blahodárně, poněvadž to je zdroj všech harmonických činností, jež jsou vykonávány v souladu s božským zákonem přírody.
 9. Najdi si čas na četbu posvátných a božsky inspirovaných děl, které se podílely na utváření odvěké tradice moudrosti, poněvadž tě to dovede k věčnému prameni moudrosti.
 10. Najdi si čas se smát, poněvadž kromě toho, že smích je zdravý, také představuje tajemnou hudbu duše.
 11. Najdi si čas hrát si stejně jako děti, plni spontánnosti a nevinnosti, poněvadž to je jedno z tajemství věčného mládí.

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU