Jednoduché doplňkové způsoby harmonizace sedmi úrovní vědomí (čaker)

Každá ze sedmi základních úrovní vědomí (čaker) naší bytosti, přestože se všechny samozřejmě vzájemně ovlivňují, funguje do velké míry i samostatně. Představuje tak ucelený vnitřní svět, který se vyznačuje vlastními specifickými zákonitostmi. Chceme-li tedy harmonizovat všech sedm čaker, je na začátku dobré věnovat pozornost postupně každé úrovni zvlášť.

Pro potřeby tohoto článku (určenému úplným začátečníkům na cestě jógy) jsme vybraly velice jednoduché a přitom přirozené „nejogínské“ metody, které jsou dostupné všem čtenářům. Nemohou se samozřejmě vyrovnat systematické praxi uceleného systému integrální jógy, mohou však každému alespoň částečně nabídnout možnost vlastní zkušeností intuitivně vnímat charakter energií, které v sobě můžeme harmonickou dynamizací jednotlivých čaker probudit. 

Abychom podpořili aktivaci energetických silových center v naší bytosti, můžeme navíc kromě tradičních jógových postupů použít i některé léčivé byliny. Pokud je budeme užívat správným způsobem vytrvale každý den, podle doporučení ájurvédy, umožní nám to díky subtilním jevům rezonance s blahodárnými energiemi makrokosmu, které léčivé byliny vyvolávají, probudit energie související s jednotlivými silovými centry – čakrami. 

První úroveň, múladháračakru, lze harmonizovat například chůzí naboso v přírodě, skrze kontakt se zemí a její přímé vnímání chodidly. Ještě účinnější je zanořit nohy do bahna a vnímat jak proniká mezi prsty, čvachtat v něm a radovat se z kontaktu s ním. Na závěr tohoto „cvičení“ si vždy uvědomujeme specifickou dynamizaci múladháračakry, což můžeme vnímat jako zesílenou vitalitu ve své bytosti.

Z bylinek můžeme pro dynamizaci subtilního centra múladháračakry užívat prášek z nadzemních částí kypreje (Lythrum), 2 g (malá čajová lžička) 4x denně.

Druhá úroveň, svádhišthánačakra, je úroveň sexuální, erotická. Nejpřímější a nejúčinnější cestou k harmonizaci této úrovně je milování bez vybití sexuální energie. Máme na mysli intenzivní mileneckou aktivitu, která ale není zakončena ztrátou sexuálního potenciálu, tedy ejakulací v případě muže a ochabnutím v případě ženy. To se hlavně u mužů neobjede bez delšího nácviku, ale každý trénink v tomto směru se počítá. Nakonec si opět uvědomujeme milostné naplnění, hojnost sexuální energie, kterou ale zvládáme kontrolovat, a vnímáme tak výraznou aktivaci svádhišthánačakry.

Z bylinek můžeme pro aktivaci subtilního silového centra svádhišthánačakry užívat prášek z kůry skořice (Cinnamomum verum), 1g (polovina čajové lžičky) 4x denně. 

Pro harmonizaci třetí úrovně, manipúračakry, je dobré vzít si a velice pevně dodržovat nějaké předsevzetí. Například vypustit ze stravy na jeden měsíc cukr anebo každý den ráno 5 minut cvičit. A poté bez kompromisů po celou předem stanovenou dobu stůj co stůj toto předsevzetí dodržovat. Nakonec při uvědomování vnímáme zesílení své vůle, pevnost, sebedůvěru a zřetelnou aktivaci manipúračakry.

Z bylinek můžeme pro aktivaci subtilního silového centra manipúračakry užívat prášek z kořene zázvoru (Zingiber officinale), 0,5 g (čtvrtina čajové lžičky) 4x denně. 

Čtvrtou úroveň, anáhatačakru, můžeme harmonizovat například prostřednictvím objímání. Lidem blízkým, ale i těm, kteří nám až tak blízcí nejsou, například kolegům v práci anebo, proč ne, kolemjdoucích na ulici, můžeme nabízet své objetí. Skutečně vřelé upřímné objetí vždy rozehřívá naše srdce, jak se jeho teplo přenáší k druhému. Denně bychom měli obejmout alespoň 7 lidí. Na závěr si znovu důsledně uvědomujeme vše, co se děje na subtilní úrovni v naší hrudi a pozorujeme aktivaci anáhatačakry.

Z bylinek můžeme pro aktivaci subtilního silového centra anáhatačakry užívat prášek z rozemletých plátků růže (Rosa), 2 g (jedna čajová lžička) 4x denně. 

Pro harmonizaci páté úrovně, višuddhačakry, si například můžeme vzít knihu poezie a nahlas procítěně přednášet básně někomu, koho bychom se rádi dotkli. Můžeme samozřejmě použít i jinou formu uměleckého vyjádření, pokud bude skutečně povznesená. Po přednesu si opět uvědomujeme, co aktivace višuddhačakry obnáší. Můžeme vnímat zvláštní vznešenost a vytříbenost, kterou jsme předtím v sobě necítili.

Z bylinek můžeme pro aktivaci subtilního silového centra višuddhačakry užívat prášek z listů šalvěje (Salvia officinalis), 1 g (polovina čajové lžičky) 4x denně. 

Šestá úroveň, ádžňáčakra, je čakrou soustředění. Vezmeme si proto nějaký předmět, který je nám velice dobře znám, a chvíli ho pozorně sledujeme. Potom zavřeme oči a snažíme si jej do nejmenších detailů vybavit ve své mysli. Pokud se vnitřní obraz ztrácí, můžeme se znovu na chvíli otevřít oči a cvik zopakovat. Snažíme se vnitřní obraz použitého předmětu udržovat co nejdéle a do všech detailů. Na závěr opět provedeme uvědomování účinků tohoto cviku, abychom v sobě vyvolané změny více ustálili a při opakování cvičení se posunuli dále.

Z bylinek můžeme pro aktivaci subtilního silového centra ádžňáčakry užívat prášek z listů ostružiníku maliníku (Rubus idaeus), 2 g (jedna čajová lžička) 4x denně. 

Pro harmonizaci nejvyšší, sedmé úrovně sahasráry, je vhodné svými slovy rozmlouvat s Bohem, Absolutnem, anebo obecně s nějakou vyšší mocí. Není nutné být věřící. Můžeme se ke svému ideálu obracet vlastním způsobem, jak to sami cítíme. Svěřovat se mu, vzývat Jej, žádat Ho o pomoc atd., ale vždy co nejupřímněji. Nakonec znovu vnímáme, jak se cítíme, případně pokračujeme, dokud se neobjeví nevýslovný pocit vnitřního světla či svátosti.

Z bylinek můžeme pro aktivaci sahasráry užívat prášek z kořene puškvorce (Acorus calamus), 1 g (polovina čajové lžičky) 4x denně. Pozor, užití puškvorce ve vyšších dávkách může být jedovaté, proto toto množství nikdy nepřekračujte. 

Toto jsou jednoduché a všem přístupné techniky harmonizace sedmi základních úrovní naší bytosti. Je samozřejmě možné analogicky nalézt celou řadu podobných jednoduchých metod. Pracujme s nimi s velkou hravostí a zvědavostí, nezapomeňme však, že pokud máme postoupit na duchovní cestě dále a dosáhnout větší zralosti, bude potřeba obrátit se k tradičním jógovým metodách čakra sádhany, tedy cesty pro celistvou aktivaci silových center, a s velkou vytrvalostí je uplatňovat v praxi.

NAHORU