Astrální cestování

Části článku:

Teorie probuzení ve spánku

Spontánní probuzení ve spánku obsahuje hrubé zárodky astrálního cestování. Asi se vám již stalo, že jste si někdy ráno, když je spánek lehký, mohli říct: "V tuto chvíli sním!" Tuto myšlenku, ačkoliv ji nelze uchopit jazykem myšlení, vnímáme bližší intuicí, kterou nelze popřít. Jestliže se nám něco takového již stalo, musíme si uvědomit, že se jedná o zárodek probuzení ve snu neboli vědomého astrálního putování. Zdůrazněme tento fakt, abychom správně pochopili, že tento stav je pouze zárodkem toho, co ve skutečnosti sledujeme. Nesmírnost tohoto okamžiku poznání by se musela vynásobit tisíckrát, aby se přiblížila skutečnému pocitu, které dává astrální putování. Na druhou stranu z astrálního putování přicházejí elementy docela rozdílné od snu.

"Není astrální putování ve skutečnosti pouze sen?"

V konfrontaci astrálního putování a vědomých snů se mnozí ptají: "Není astrální putování ve skutečnosti pouze sen?" Mohli bychom dodat, že existují živé sny, které studovala i dnešní psychologie a že ve skutečnosti by astrální putování nemuselo být nic jiného než vnitřní kontemplace, při které spíme. Je proto potřeba poskytnout srovnávací charakteristiky, abychom tuto situaci vyjasnili a abychom zpřístupnili rozdíly a podobnosti těchto dvou procesů (snu a astrálního putování).

Rozdíly mezi snem a astrálním cestováním


sen

astrální cestování
Děje se spontánně skoro každému člověku.

Proběhne pouze po dlouhodobé praxi dýchacích technik a zasvěcení do svalové techniky. (Poznamenejme, že považujeme za nevýznamná skoro všechna taková astrální cestování, která přicházejí v období této přípravy.)

Sen může být vyvolán náhodně drážděním smyslových orgánů při spánku, příjemné sny mohou být vyvolány podobným smyslovým drážděním.

Pokud jsou smysly jakkoliv náhodně drážděny (zvuk, lehký dotyk, světlo), přeruší procházku subtilním světem pocit prudkého návratu do těla. Velkolepý a obtížně dosažitelný výsledek je přerušen drobností a trapným, nepříjemným pocitem.

Subjekt pociťuje dojem obyčejné psychické a mentální činnosti.

Subjekt ví, že se nachází v mimořádné psychické a mentální činnosti.

Subjekt přechází od jednoho obrazu k druhému, aniž by udržoval vzpomínky a aniž by si předem přál další.

Subjekt si může připomenout během psychického cestování všechno, co se stalo a může směřovat činy působením vůle jako v bdělém stavu.

Je skoro zbytečné se v bdělém stavu rozhodovat, zda snít o určitém objektu a konat určité činy nebo gesta v čase snění. (Někdo sleduje uskutečnění programování snu ve spánku, ale v takové míře, při které se nedosahuje vědomosti v období spánku. Výsledky jsou slabé.)

Je velmi lehké programovat astrální putování a úspěch je zajištěn, pokud jsme před usnutím rozhodnuti navštívit přesné místo, konat určitou věc. V době probuzení ve spánku se tento stav zdá podobný pocitu uskutečnění předurčené činnosti. Pozn.: jestliže v bdělém stavu je potřeba prodlužovat úsilí, abychom vyvolali astrální putování, naopak před usnutím není potřeba se speciálně soustředit na určité rozhodnutí, abychom je splnili. K přemisťování se do určitého pásma, které je velmi vzdáleno, není potřeba většího úsilí vůle. Jestliže je astrální projekce vyvolána, jsme si skoro jisti, že splníme rozhodnutí z bdělého stavu se subjektivním pocitem svobody a lehkosti, pokud se ve stavu astrálního putování v poslední chvíli nerozhodneme naše přání změnit.

Proces myšlení a rozumového uvažování pokračuje zřídka a obtížně. Ačkoliv i některé problémy mohou být vyřešeny v období spánku (např. objevení periodické tabulky prvků Mendělejevem), častější jev je, že ve spánku nacházíme přesná a perfektní řešení, která po probuzení vypadají absurdně.

Procesy myšlení a rozumového uvažování pokračují v takové míře, že když se bytost vrátí do normálního stavu, neposuzuje myšlenky které měla ve stavu astrálního putování, protože myslí v obou stavech stejným způsobem.

Obrazy mají střední intenzitu v porovnání s obrazy v běžném životě, občas jsou intenzivnější, občas méně, někdy jsou i slabší, jako v případě snů, kdy se vnímají pouze černobílé barvy.

Obrazy má skoro vždycky mimořádnou intenzitu oproti vjemům v bdělém stavu nebo ve snu. Z tohoto důvodu vypadají velice skutečně, což napoprvé působí dosti zázračným dojmem.

Podobnosti mezi snem a astrálním cestováním

Mohou být vyjádřeny několika společnými prvky, které přicházejí během těchto dvou jevů:

  • Ve snu jako při astrálním cestování je povaha obrazu stejná, aniž bychom mohli lehce definovat tuto povahu. Je to podobné případu, kdy myslíme na květinu. Již její mentální obraz, pokud ji vizualizujeme přesně, obsahuje něco velmi rozdílného ze subjektivního hlediska - od snu květiny, s výjimkou velké síly vizualizace sen přijde jasnější a reálnější než květina, kterou si volně představujeme. Obrazy, které přicházejí v období astrálního putování jsou bližší snu než probuzené představivosti. Mohli bychom říci, že ve škále vytvářených živých dojmů a obrazů přichází dříve představovaná květina, pak sněná a nakonec květina vnímaná v období probuzení ve snu. To představuje třetí, nejvyšší úroveň.
  • Ve snu jako v astrálním putování je posloupnost obrazů velmi rychlá, nejsou mezi sebou propojeny příčinami, účinky, zvyky nebo nepopíratelnou nutností jako většina obrazů v běžném životě. Ten, kdo se rozhodne stoupat po žebříku bdělý, je nucen šlapat na každou příčku, ale ve snu mohou být hned přeskočeny, nebo mohou být žebříky v období stoupání velmi dobře transformovány v hory nebo v jezera. Určitým způsobem je v prvním i druhém případě podobné astrálnímu cestování, že obrazy přichází mnohem nepředstavitelnější než v běžném životě. Astrální svět je charakterizován mnohem větší svobodou jednání, než svět fyzický.

Způsoby dosažení astrálního cestování

Dále popíšeme dvě nejznámější metody vědomého astrálního putování patřící Robertu Monrovi a Raymondu Reantovi. První z nich, metoda Roberta Monroa, zahrnuje trénink složený ze sedmi etap:

1. etapa: příprava - položíme se na postel nebo na gauč hlavou k severu, pokud je to možné, uděláme v místnosti pološero a postaráme se o to, abychom nebyli rušeni. Oblečeme si volný oděv, který nás netlačí.

2 etapa: uvolnění - mentálně a fyzicky se uvolníme, zavřeme oči a dýcháme pravidelně s mírně pootevřenými ústy.

3. etapa: soustředění - sklouzneme dále do snu, soustředíme se na jediný příjemný a světelný obraz, až dosáhneme hranice mezi bdělostí a spánkem. Prohlubujeme uvolnění, soustředíme se na světlo za svými víčky.

4. etapa: vibrační stav - nyní jsme úplně uvolněni, pohrouženi do svého nitra. Soustředíme se na bod umístěný ve vzduchu 30 cm od našeho čela. Snažíme se postupně vzdálit tento bod nad nás a dozadu ke špičce hlavy a pak si představujeme úroveň paralelní s naším tělem obsahující tento bod. Soustředíme se na tuto úroveň a představujeme si vibrace, které by mohla vysílat a sledujeme, jak nám vstupují do těla.

5. etapa: vykročení - hned co cítíme vibrace, soustředíme a vědomě je směřujeme od hlavy do nohou a opačně. Když zvládneme vyvolat tyto vibrační vlny, čím intenzivnější a rozsáhlejší budou, tím lépe budeme schopni oddělení od fyzického těla.

6. etapa: opuštění - nyní budeme moci opustit fyzické tělo. Po určité době tréninku k tomu bude stačit pouze úsilí vůle. Soustředíme se na náš obraz, ve kterém se budeme vidět jak letíme, intenzivně myslíme na to, jak příjemné by bylo letět ve vzduchu. Upevníme tuto myšlenku a naše astrální tělo by mělo v této chvíli začít stoupat. To způsobí, že se budeme moci podívat odpoutaně na fyzické tělo, které zůstalo na zemi.

7. etapa: návrat - abychom se vrátili do fyzického těla, soustředíme se ke spojení těch dvou aspektů, které nám patří - fyzického těla, které si přejeme znovu najít a subtilního těla, se kterým jsme prováděli astrální putování.

Druhá metoda je dílem proslulého badatele parapsychologie Raymonda Reanta, kterou vyučuje i na svých kurzech ve Francii. Zjistíme, že je do velké míry shodná s předchozí metodou, čímž nám dovoluje získat základní neměnné prvky tohoto druhu zkušeností a dokonce i jejich principy. Na druhou stranu můžeme najít i některé nové technické podrobnosti, které jsou jistě velice užitečné. Abychom mohli uskutečnit astrální cestování, Raymond Reant nám doporučuje vybrat si příznivý čas a místo (je třeba vyvarovat se jakéhokoiv rušení) a tyto zkušenosti provádět v období trávení (minimálně 2 hodiny po jídle). Také doporučuje, abychom je neprováděli v příliš osvětleném pokoji. Měli bychom přestat v jakékoliv chvíli, pokud se necítíme dobře, pokud máme akutní pocit únavy, v případě srdeční poruchy či pokud nastanou dýchací potíže. Metoda Raymonda Reanta obsahuje 2 etapy - přípravu a opuštění:

1. Příprava: položíme se na postel a uvolníme se po dobu 2-3 minut. Ve stavu přicházející relaxace soustředíme vůli, zavřeme oči a vizualizujeme si místo, kam se chceme dostat. V první fázi se soustředíme do jednoho bodu, umístěného 10 cm od pásma, ve kterém se nachází třetí oko (Adžnačakra, pásmo uprostřed čela). Po vizualizaci tohoto bodu si představujeme, že letíme, zvedáme se až 10 cm pod strop pokoje, ve kterém tuto techniku provádíme. Představujeme si strop zblízka, jako bychom byli opravdu ve vzduchu. Pak se navrátíme a představujeme si jak klesáme až do blízkosti 10ti cm od našeho fyzického těla. Prožíváme pozorně tyto pocity a pak se vrátíme do svého těla. Otevřeme oči a opakujeme tento cvik více dní po sobě, dříve než přejdeme k druhému cviku.

2. Opuštění: spočívá v odchodu na skutečné místo, které jsme si vybrali potom, co jsme opustili fyzické tělo a letěli nad ním až do chvíle, kdy budeme mít pocit padání do prázdna. Tento pocit je známkou, že jsme blízko uskutečnění astrálního cestování. Přerušíme cvik přesně v té chvíli, kdy budeme pociťovat, že se nás zmocňuje velmi nepříjemný, skoro nepopsatelný stav, akutní strach, zrychlený tlukot srdce, podúčinek strachu ze smrti. Následující dny začínáme znovu až do chvíle, než pocítíme pocit spadnutí, ale bez ohromení strachem. Ucítíme jako bychom utekli z tohoto světa velice dlouhým tunelem, na jehož konci uvidíme vycházet ze tmy obrovské světlo v jehož středu se budeme nacházet. Bude následovat odstředivý stav následovaný fascinujícím pocitem ulehčení. Budeme se nacházet mimo fyzické tělo, které naše "dvojče" bude moci pozorovat. Budeme se cítit přitahováni světelnou šňůrou (stříbrnou šňůrou, šňůrou sv. Pavla), která nás bude následovat po dobu astrálního cestování a bude neustále spojovat naše fyzické tělo s astrálním. Když si budeme přát návrat do fyzického těla, stačí si přát, aby se naše "dvojče" vrátilo do výchozího bodu a budeme vstřebání naším fyzickým tělem a ucítíme zvláštní pocit, jako bychom vešli do husté hmoty. Bude ovšem potřeba se denně důsledně vracet k těmto cvičením až do chvíle, než je zcela zvládneme.

NAHORU