Demystifikace sexuálních tabu

Různá tabu, vztahující se k milostnému životu, do velké míry ochuzují prožitky radosti a uspokojení z intimního spojení s milovanou bytostí. Bohužel, mnozí z nás žijeme stále pod tíhou svých zvyků a jsme otroky nesprávného přístupu k přirozené sexualitě. A pokud v tomto směru nevynaložíme cílenou vědomou snahu, jsou šance na proměnu našeho milostného prožitku skutečně mizivé.

Tantrická vize nic neodvrhuje

Jakýkoliv lidský prožitek není posuzován jako dobrý či zlý, nýbrž je brán jako příležitost něčemu novému se naučit. V tantře není místo pro rigidní vymezování dobrého a špatného či toho, co je přijatelné, a toho, co už nikoliv. Tantra nezahrnuje ani žádné morální předsudky našich milostných preferencí. Pointa není v tom, CO člověk dělá, ale JAK to dělá. Proto také může být tantra praktikována všemi.

tabu1.jpg Její vize je vlastně ujednocující a všeobjímající, jelikož každá situace, ať už příjemná, nebo ne, se může stát v tantře příležitostí odhalit, na čem si stojíme, a jak případně můžeme prohloubit naše kvality. V tomto ohledu představuje sexualita jedinečnou a výjimečnou šanci správně integrovat veškeré naše charakteristické aspekty, včetně těch, které v nás obvykle popíráme či nenávidíme.

Tato vize také počítá s tím, že v každém dospělém je přítomen přirozený aspekt dítěte, které dokáže čistě a zcela nevinně spontánně zkoumat jakákoliv dosud neznámá teritoria.

Tantra nabízí věcné odpovědi na fundamentální otázky typu: co je to vlastně extáze?, jak je možné cele ji prožít v milostné hře?, jak se tak může stát v našem soudobém kulturním prostředí?, anebo jak nám to může pomoci v našem každodenním životě?

Milování neznamená plození

Někteří lidí žijí s určitým pocitem omezenosti a chovají pocit spojující akt milování výlučně se zplozením potomka. Cítí se pak při milování pokaždé trochu trapně a jsou naplňováni i určitým pocitem viny. Zamyslete se trochu, kolikrát jste se asi do dnešního dne milovali? Jeden muž ve věku 43 let uvedl, že to bylo asi 3000 krát. K tomu, aby zplodil dítě, mu ale stačilo milování jediné. Otázkou je, co tedy dělal - a proč, v těch zbývajících případech?

Role tantry spočívá v tom, aby naplnila a dala smysl těmto „jiným“ případům a ukázala nám, jak je možné posunout se od plození k extázi sjednocení.

Milovat se není hanba

Postoj odsuzující sexualitu pochází z mylného sklonu oddělovat tělo od ducha. Při takovém pohledu sexualita představuje libido, tedy instinkt, který není možné ovládat vůli, a tudíž je jakékoliv jeho potlačení dle psychologů nebezpečné. Dokonce i dnes, po tzv. sexuální revoluci v 60. letech, která měla určitou ozvěnu i v našich zemích, ba i po nové revoluci v roce 1989, tento bizarní potlačující přístup, který vyvolává stavy vnitřních konfliktů a frustrace, nadále ovlivňuje a znehodnocuje naše postoje k erotice. Tantra vedle toho odkrývá nový přístup k erotické zkušenosti, ve kterém je milostný akt ceněn a oslavován jakožto akt tvoření a současně jako druh umění.

Milostné splynutí je přirozené, nebraňte mu

Jedno rumunské přísloví praví: „Když je to horké, je to horké. Když to není horké, není to horké.“ Nesnažte se stavět přirozené touze na odpor, nechte ji být. Příroda je moudřejší. Někteří lidé si také myslí, že pokud by začali používat určitou (tantrickou) praxi anebo nějaké specifické techniky, ubere to jejich milostným prožitkům na spontánnosti. Pravdou ale spíše je, že způsob, jakým dnes obvykle projevujeme svoji sexualitu, není až tak „přirozený“, jak by se nám mohlo zdát. Je totiž výrazně ovlivněn kulturními okolnostmi a výchovou. Vezměme jako příklad zažité ideje podobné těmto: „muži touží více po blondýnkách“, „upřednostňují malá (velká) ňadra“, anebo „čím větší lingam, tím silnější orgasmus“. Tyto a podobné nápady, jenž vychází z naší kultury, skutečně ovlivňují to, jak v intimních chvílích reagujeme.

Sexuální energie v nás zanechává jak určitou přirozenou, tak i svoji kulturní stopu. Většina našich erotických reakcí jsou těmi nejsnáze naučenými „odpověďmi“. Máme jednoduše sklon reagovat automaticky, na podkladě znalostí ovlivněných našimi předchozími zkušenostmi, na základě rodičovské výchovy a také podle lidového přesvědčení o tom, co je či není správné. Tantra nás učí, jak tyto tělesné odpovědi při milování transformovat a osvobodit. Není to pouhá formální praxe, ale zejména krok ke skutečnému milování. Skrze tyto techniky zjistíte, že je dokážete velice snadno začlenit do vašeho milostného života, aniž by jeho spontánnost jakkoliv utrpěla.

Pro milování neexistují „pravidla“

Jedna žena uvedla, že dosáhla prvního orgasmu až po letech, když se uchýlila k autoerotice. Její doktor jí však vysvětlil, že něco takového pro ni není dobré. Pro mnohé, a pro ženy obzvláště, může být vliv „expertů“, kteří vymýšlí pravidla, jak se má člověk milovat a jak může získat potěšení, velice silný.

tabu2.jpg Tantra tato podmínění rozpouští. Není možné prožívat špatně orgasmus anebo se špatně milovat. Co tantra odstraňuje, jsou pouze špatné postoje a předsudky. Učí nás důvěřovat sami sobě a pomáhá nám nalézt vlastní originální způsob erotického probouzení. Ukazuje nám, že orgasmus není pouze sexuálním prožitkem, ale zahrnuje také celé tělo, mysl, srdce – a duši.

Orgasmus není ejakulací

Někteří lidé vnímají účinky milování převážně jen v oblasti genitálií. Jeden muž, který evidentně vedl bohatý milostný život, dokonce po desetiletích získávání zkušeností uvedl: „Po všech těch erotických filmech, které jsem shlédl, se všemi druhy pomůcek, které jsem používal, a všemi sexuálními praktikami, které jsem zakusil, se můj milostný život přesto příliš neobohatil a nenalezl jsem jeho vyšší smysl. Vždy nakonec zůstalo u ejakulace semene do vagíny…“ Jak extrémně omezený pohled v porovnání s tím, co nám nabízí tantra…

Erotický akt není jen o vzrušení

Mnozí muži si myslí, že úplně stačí párkrát políbit a několik minut stimulovat ňadra nebo klitoris své milé k tomu, aby byla okamžitě připravena. Podobně uvažují i některé ženy, když políbí a dotknou se několikrát lingamu svého milence v očekávání, že u pana „vždy připraven“ dojde k erekci za pár minut. Výsledkem tohoto zjednodušeného uvažování je redukce a soustředění sexuality pouze do několika málo citlivých tělesných pásem.

Tantra však dokazuje, že celé tělo, ruce, boky, nohy či krk jsou také schopny nečekaných erotických vjemů. Jakákoliv část našeho těla se může stát doslova skoro tak vzrušivou, citlivou a otevřenou, jako je pohlaví a prožitek orgasmických pulzací může být v těchto oblastech tak naplňující, že genitálie budou na nějaký čas zapomenuty.  Podle tantry není schopnost či připravenost k erotickému spojení otázkou fyzické stimulace, ale záležitostí duševního, emocionálního a duchovního souznění mezi milenci, kteří plni důvěry, otevřenosti a tvořivosti, skutečně potkávají jeden druhého…

NAHORU