Tajemství ženské sexuality (2)

Jak přistupujeme k… panenství

Mnoho lidí zaujímá k první sexuální zkušenosti negativní postoj. Považují ji za překážku na cestě k dospělosti, překážku, kterou je třeba co nejrychleji překonat. První zkušenost tohoto druhu by však měla být připravena velmi pečlivě. Abychom začali milenecký život správným krokem, není nutné si přizvat "profesionála", zkušeného muže. První mileneckou noc bychom měli především strávit s tím, ke komu cítíme opravdovou lásku. Tento pocit lásky může být zastíněn obavou z odstranění panenství. Strach může vyvolávat blokaci, jak psychickou, tak i fyzickou, která situaci rozhodně neusnadní. Láska a důvěra v milovanou bytost odstraňuje trému a vytváří pocit otevřenosti vůči sexualitě. Reálný užitek může přinést afrodisiakum, které pomáhá dynamizaci sexuálních energií a přetváří je tak v úspěšné milenecké splynutí. První sexuální zkušenost může ovlivnit postoj k sexualitě na celý život. Příjemnou první zkušenost můžeme zažít, pokud se milujeme s něžnou osobou s přítomností lásky a ne jenom kvůli sexu samému. Nepříjemná, bolestivá vzpomínka může způsobit eliminaci dalších zkušeností (s jinými osobami), které by jinak mohly být mimořádnými zážitky. Jen málo žen prožívá orgasmus již od své první sexuální zkušenosti. A ani mnoho mužů nepobere při prvním sexuálním styku příliš zkušeností.

I to je však aspekt, který si musíme uvědomit při získávání nových zkušeností. Také mechanismus dosahování orgasmu se lze učit. Důkazem jsou ženy, velice dynamizované z erotického hlediska, které mohou prožít orgasmus při kterémkoli sexuálním spojení. Sexualita je velmi důležitou oblastí našeho života. Nezapomeňte, že mnoho šťastných párů, které se rozvedli kvůli nesouladu na sexuální úrovni, by se nemuseli rozcházet, kdyby projevili větší iniciativu při řešení těchto problémů.

Ztráta panenství je zážitek, který lze prožít jen jednou. Byla první erotická zkušenost úspěšná? Byla taková, o jaké jsme léta snili? Nebo to bylo jenom něco předčasného, k čemu se už nechceme vracet? Jen 16% mužů tvrdí, že nezažili napoprvé orgasmus. Při výzkumu prováděném specialisty vyšlo najevo, že většina mužů a žen nebyla připravena tento důležitý krok na začátku jejich sexuálního života vykonat. Na otázku, jestli měly orgasmus napoprvé, některé ženy odmítaly odpovídat. Ty co odpověděli přiznaly, že orgasmus neměly. Prvním protikladem je, že jen 16% mužů tvrdí, že neměli poprvé orgasmus. Naopak je velmi důležité říct, že jen 16 z 880 dotázaných mužů, kteří se výzkumu zúčastnili, řekli, že jejich partnerka měla orgasmus, zatímco 435 řeklo, že ne a 229 jich odpovědělo že neví. To dokazuje poruchy v komunikaci mezi muži a ženami, která je o to vážnější, pakliže mluvíme o jejich nejintimnější oblasti. Při odpovědi na otázku, zda partnerka měla problémy dosáhnout napoprvé orgasmu, 50% mužů uvedlo dostatečné argumenty pro pozitivní odpověď. Počet žen bez orgasmu při první zkušenosti byl velmi vysoký. Co vyplývá z těchto statistických výsledků? Stydí se ženy říci partnerovi o svých potřebách? Nebo muži nemají dostatečný zájem o to, co ženy pociťují? Nebo snad je velký počet mladých mnohem více zaujat "technickými" aspekty intimního spojení, než aby se mohli soustředit na potřeby partnerky? Nezapomíná žena na své potřeby z přílišného chtění vyplnit partnerova přání? Jestliže se na věc díváme z hlediska těchto skutečností, není divu, že jen 25% žen spolupracujících na této studii popsalo pocit první milenecké zkušenosti jako "fantastický", "neuvěřitelný" nebo "nádherný", narozdíl od mužů, kterých bylo nad 45%!

Je třeba více laskavosti

Polovina dotázaných žen uvedla, že před první sexuální zkušeností nepraktikovaly příliš dlouho autoerotiku s dosažením orgasmu. Jestliže je sama žena neznalá způsobů jak reaguje její vlastní tělo, jak může čekat že muži budou vědět co mají s jejím tělem dělat, aby je dovedli k orgasmu? Nejčastější stížnosti se týkaly nedostatku času. Zážitek často přerušili rodiče, spolubydlící, kamarádka nebo někdy vlastní nepohodlí partnerů. Dalším zklamáním bylo, že partner měl ejakulaci příliš rychle. A konečně třetím důvodem zklamání byl fakt, že ze spojení nevyplynul dostatečně emotivní vztah.

Jeden nešťastník odpověděl: "Kdybych měl možnost něco z minulosti změnit, tak bych si přál, aby to napoprvé bylo s dívkou, kterou mám rád dnes, a ne s prostitutkou. Přišel jsem tak o velmi příjemné pocity komunikace duší, které se dostaví, když někoho miluješ." Co byste změnili, kdybyste měli možnost znovu prožít první erotické zkušenosti? Podle stejného výzkumu skoro stejný počet mužů (57%) a žen (60%) odpovědělo, že by rádi změnili povahu této zkušenosti. Ženy si hlavně přály hezčí prostředí a také by si raději počkali na "milovaného člověka", zatímco muži by si přáli jinou partnerku a také jiné prostředí. Všeobecně, jak muži tak i ženy se zmínily, že první sexuální zážitek považují za pozitivní díky tomu, že mimo fyzické potěšení se partneři přiblížili jeden k druhému. Hodně mužů vnímalo první sexuální zkušenost jako poučnou, zatímco z žen vzaly tuto stránku věci v potaz pouze dvě. To poukazuje na starý sociální předsudek, totiž že muži jsou znalí a zkušení a ženy pasivní, čekající "až je muži naučí".

Pramen zklamání vyvěrající z chybějícího orgasmu

Jen 20% mužů i žen nenašlo na své první zkušenosti nic negativního. Avšak 13% žen popsalo první sexuální zkušenost (včetně porušení panenské blány) tak fyzicky bolestivou, že celé milování zkrachovalo. Dalším negativním aspektem se pro ženy stal chybějící orgasmus a nezkušený partner. Číšnice (22let) se svěřila: "Ani jsem tomu nemohla uvěřit! Čekala jsem na ten velký zážitek celý život, ale všechno skončilo za 10 minut." Pro muže měly velkou váhu negativní aspekty své vlastní malé zkušenosti, chybějící sebekontrola a strach, aby žena neotěhotněla.

Tajemství ňader

Výstup krásné ženy, která se umí prezentovat, má magický účinek na jakéhokoliv muže bez ohledu na jeho věk. Příjemně překvapený pohled hledá opěrný bod, byť jen na chvíli. A najde jej rychle: ňadra! Výstřih je obnaží, podprsenka zdůrazní. Jejich pohyb vytváří zvláštní chvění rozdílné od jakékoli vibrace ve vesmíru. Přitahují, vzrušují, jsou vizitkou žen.

Ňadra jsou přecitlivělá

Muži touží po jejich něžných dotecích, batole je hledá, žízní a přisává se k jejich bradavkám. Jsou provokující, kojné, malé nebo skvostné, pevné nebo ochablé, provází nás každým obdobím našeho života. Odráží věrně citové a laskavé dobrodružství jak radosti, tak i bolesti. Ňadra "žijí" ve stejném rytmu jako je sexuální život ženy. Jsou obrazem všech hormonálních rozdílů a přesně odrážejí všechny citové problémy. Pokaždé, když žena přijde k lékaři k vyšetření prsou, měl by se lékař zeptat: "Jste šťastná?". Ňadra prozrazují emoce a duševní stav, odráží věrně naše vnější prožitky.

Vzrušená ňadra vyvolávají orgasmus

"Ňadra vyjadřují stupeň probuzení sexuality", tvrdí francouzský sexuolog Dominik Gron. Jejich erotické a smyslné poslání je nezávislé na mateřské roli. Rozvoj ňader souvisí se sexuální dospělostí a zůstávají přibližně stejná po celý zbytek života. Naopak prsa zvířat zvyšují svůj objem jenom v období kojení, potvrzují tím svou funkci při mateřské roli. Svými mimořádnými rysy ňadra představují nejerotičtější část ženského těla. V období erotických her ňadra rostou a stávají se erektivními. Některé ženy mohou dospět k orgasmu díky stimulaci prsou.

Je podprsenka předsudkem?

"Žena bez prsou je jako postel bez polštáře", řekl Anatole France. A doopravdy. Ňadra mohou představovat pro ženu únik z anonymity a pro muže únik ze stavu netečnosti. A právě proto jsou oslavovány umělci. Jako obvykle máme tendenci si přát to co nemáme a být nespokojení s tím, co už máme. Myslíte, že prsa vaší milenky jsou velmi malá? Nalezněte jejich kouzlo! Jsou hezká, připomínají čerstvost mládí. Představují se pomocí přiléhavého trička nebo porozepnutím knoflíku.Velká ňadra jsou doporučením sami o sobě.Může být vynález podprsenky jenom předsudek? Musí existovat alespoň jedna pohnutka, pro kterou mohou být opravdu užitečné. Předpokládáme, že byly vytvořeny muži, aby emoce byly ještě intenzivnější a proces objevování ještě smyslnější. Ňadra jsou vyjádřením ženskosti! Mějte v ně důvěru, protože vám budou vždy usnadňovat přístup ke světu. A jaký přístup!

Vrchol mužské fantazie

S ňadry je spojena velmi bohatá mužská fantazie. Jejich rozechvění při nejjemnějším doteku, hlazení ňader květinou nebo údem, polévání mlékem a zdobení šlehačkou. Ony jsou centrálním bodem předehry. Při představách a erotických hrách jsou ňadra nenahraditelná. Jakákoli příležitost se jich dotknout může být jen blahodárná.

Proto se nemůžeme divit lékařům (ačkoliv může jít i o psychiatra), že tak často vyžadují aby se pacientky při vyšetření svlékly. Často působí dojmem, že zapomněli co vyšetřují: srdce, nádory, nebo chvění během doteku? I profesoři mají své výsady! Když studentky musí odpovídat z lavice, ňadra jsou tím, co zachrání případnou nejistotu. Sebevědomí je podpořeno nezaměnitelným chvěním ňader. Ve skutečnosti každý muž svléká ženu pohledem. A dělá to dobře! Šaty jsou záměrně dělány tak, aby se lehce svlékaly.

Zvětšování ňader

Nejste spokojené s tvarem a rozměry vašich ňader? Nezoufejte! Vždy existuje nějaké řešení. Zkuste se jen držet našich doporučení:

Správně dýchejte!

Jakýkoliv cvik, který rozvíjí hrudník, rozvíjí ňadra. Dýchejte proto zhluboka a provozujte gymnastiku. Vyhněte se radám přítelkyň, které vás vedou k dodržování přísné diety. Vzrušující ňadra jsou do velké míry polštářek tuků. Proto ňadra ženy s bouřlivou vitalitou jsou tak přitažlivá.

Masírujte ňadra

Máte malé ňadra? Důvod navíc, abyste se jich dotýkala, abyste je hladila, abyste požádala milence, aby je masíroval a představoval si, že vypadají tak, jak si přeje. Tyto způsoby pomohou zvětšovat a modelovat ňadra harmonickým způsobem. Pro masáž používejte olej z pšeničných klíčků nebo kukuřice, koprový olej nebo extrakt ze sladkého dřeva.

Používejte energetizující rostliny

Pro více provokativní a "divočejší" ňadra používejte studený macerát šalvěje (lžíci sušené byliny na 250 ml vody, necháte přes noc odstát a ráno se pije na lačný žaludek 30 minut před jídlem) nebo kůru vrby, šťávu z kořene anděliky (3x denně 10 kapek do sklenice vody nebo do džusu z jablka, citronu, pomeranče nebo grepu).

Pružnost kůže

Čím více je kůže pružnější a dobře udržována, tím více budou ňadra krásnější. Sport sice posiluje svaly ale ňadra nejsou tvořeny svalovou hmotou. Nepřímo však, svalstvo hrudníku a dokonce i zádové svalstvo může učinit ňadra krásnějšími. Proto řekněte "ano" plavání nebo jinému sportu. Stimulujte pružnost kůže každodenním střídavým sprchováním studenou/teplou vodou a využijte energetické hrudní masáže mokrým ručníkem. Jestliže je vaše kůže stále pružná, ňadra mohou být udržována jen střídavým sprchováním, nejdříve teplou a pak studenou vodou.

Milujte se a zase se milujte!

Zázračnější než jakýkoliv recept je vášnivá sexualita a transfigurační láska.

NAHORU