a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

BŮH

Bůh je trvale to největší a nejneproniknutelnější tajemství, nekonečný celek, který bez ustání objímá vše. Bůh je současně projevený i neprojevený. Boží slávě se nic nevyrovná. Pojmu Bůh lze rozumět jedině v Jeho nedělitelné jednotě, stojící nad všemožnými výrazovými prostředky Jeho reprezentace.

BUJAROST

Bujarost (v latině exuberantia: „hojnost, rozlévání“) je citový stav velké radosti, provázený výbušným, expanzivním chováním, které tuto radost vyjadřuje, aniž by překročilo uznávané meze společenských norem.  Často hlučné projevy tohoto citového stavu jsou příznačné pro extrovertní osobnosti, které dávají bez rozpaků citům volný průchod.

NAHORU